Kies op maat

Inloggen Menu

Nieuw Leiderschap

Hoe kun je een organisatie versterken met succesvol leiderschap?

In het kort

De aloude visie op leiderschap verdwijnt langzaam naar de achtergrond en maakt plaats voor een visie die past bij de huidige samenleving. Steeds vaker vragen medewerkers om leiders die inspireren, motiveren en persoonlijke aandacht geven. Meebewegen met deze ontwikkeling vraagt om inzicht in wat leiding geven eigenlijk is. In deze minor ga jij op zoek naar antwoorden. Maar dat niet alleen, je leert ook hoe je opgedane kennis toe kunt passen. In organisaties, maar ook bij jezelf.

Leerdoelen

Wat leer je? 

Je doet kennis op van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over leiderschap. Deze inzichten wijzen erop dat niet slechts één manier van leidinggeven de juiste is, maar dat vele verschillende vaardigheden kunnen bijdragen aan het succes van de leider. Bovendien werk je vanuit de visie dat nieuw leiderschap iets totaal anders is dan alleen maar beheersing, controle en uitoefening van macht. Om medewerkers ook op langere termijn te kunnen motiveren, moet de leidinggevende over heel andere kwaliteiten beschikken, zoals goal setting en feedback skills, integriteit, inlevingsvermogen, bindend vermogen en visie.

Deze minor biedt jou de kans om:

 • jouw kennis over het thema leiderschap verder te verdiepen;
 • meer inzicht te krijgen in je persoonlijke kwaliteiten;
 • jouw eigen leidinggevende vaardigheden te verbeteren;
 • jezelf te verbeteren in het verrichten van praktijkgericht onderzoek en het geven van professioneel advies;
 • te leren hoe je leiding kunt geven aan veranderingen in organisaties
 • je eigen visie op leiderschap te ontwikkelen.

Aanvullende informatie

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep 

Deze minor staat open voor alle studenten met uitzondering van studenten van CE en ORM. Voorwaarden zijn wel dat je de propedeuse hebt behaald en dat de examencommissie van je eigen opleiding goedkeurt dat je deze minor volgt.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en op meerdere dagen plaatsvinden

Aanmelding niet Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Toetsing

Toetsing

Jouw kennis over de leiderschapstheorie toetsen we via een schriftelijk tentamen. De gesprektraining sluit je af met een individueel assessment. Voor Persoonlijk Leiderschap stel je een eigen portfolio samen, terwijl Leading Change wordt afgerond met een gezamenlijk adviesrapport. Het praktijkgerichte onderzoek toetsen we via een onderzoeks- en adviesrapport. Verder is het bijdragen aan activiteiten zoals presentaties een voorwaarde en is ook het deelnemen aan de lessen verplicht.

Literatuur

Relevante literatuur

De literatuur bestaat o.a. uit de Reader Leiderschapstheorie, het werkboek Persoonlijk Leiderschap en een biografie over bekende leiders.

Rooster

Opzet

De minor bestaat uit een mix van pittige theorie, meedraaien in het bedrijfsspel, presentaties maken en houden, leiderschapstesten invullen en evalueren, rollenspelen uitvoeren, adviesnota’s schrijven, reflecteren op eigen gedrag en leiding geven aan je eigen team. 

Module 1: Leiderschapstheorie
Je gaat dieper in op de belangrijkste leiderschapstheorieën, veelal gebruik makend van Engelstalige literatuur.

Module 2: Gesprekstraining voor Leidinggevenden
Deze training heeft als doel basisvaardigheden aan te leren zoals doelen stellen, feedback geven, coachen, conflicten hanteren, overtuigen en inspireren.

Module 3: Leading Change
Bij Leading Change staat de bedrijfssimulatie centraal. Jullie houden interviews met  directie, leidinggevenden en medewerkers van een horecabedrijf en geven de directie advies hoe zij het veranderingsproces het beste kan aanpakken.

Module 4: Persoonlijk Leiderschap
Aan de hand van persoonlijke tests, allerhande oefeningen en reflectie krijg je meer inzicht in je eigen kwaliteiten als persoon en als (toekomstig) leider.

Module 5: Praktijkgericht Onderzoek
Onder intensieve begeleiding verricht je een onderzoek, waarvoor je in tweetallen zelf een organisatie werft en schrijft vervolgens een adviesrapport voor deze organisatie.