Kies op maat

Login Menu

Studieloopbaancoaching (voltijd)

Stimuleer jij jongeren en help je ze alles uit hun opleiding te halen?

In het kort 

Zie jij het als een uitdaging om jongeren voor te bereiden op de veranderende eisen die de huidige en toekomstige arbeidsmarkt aan ze stelt en ze te stimuleren en te helpen om alles uit hun opleiding te halen? En wil je als professional onderwijsorganisaties helpen een passend en uitdagend studieloopbaanprogramma te ontwikkelen en te implementeren? 

Dan geeft deze minor jou de handvatten om een succesvolle studie- en loopbaanprofessional te worden!

 

Leerdoelen

Wat leer je?

In deze minor leer je jongeren professioneel te coachen en te begeleiden in hun studie- en loopbaan. Je leert hoe je ze het beste ondersteunt bij het zo succesvol mogelijk doorlopen van een passende studie. Je leert ze ook welke ‘skills’ ze kunnen ontwikkelen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt, waarin ze werkzaam zullen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, leer je te kijken naar verschillende factoren: de invloed van de sociale omgeving, de relatie met het brein en het nemen van verantwoordelijk en eigen initiatief van de student. Daarnaast ontdek je hoe je stagnatie en schooluitval van kwetsbare doelgroepen voorkomt. Door gebruik te maken van nieuwe media-oplossingen leer je als professional te communiceren met jongeren. Met als resultaat een afgeronde studie en een loopbaan die bij de student past! Tot slot help je onderwijsorganisaties met het ontwikkelen en implementeren van studie- en loopbaanprogramma’s.

Als je de minor succesvol afrondt, dan beschik je over de volgende competenties:

 • Je kent de psychologische en sociologische achtergronden van leer- en loopbaanontwikkeling binnen een onderwijscontext.
 • Je hebt kennis van de (toekomstige) arbeidsmarkt en de ontwikkeling die beroepen en opleidingen doormaken.
 • Je past coachingstechnieken toe om jongeren met diverse achtergronden te stimuleren om proactief te handelen als het om hun studie en loopbaan gaat.
 • Je zet (digitale) loopbaanmethoden en -instrumenten in voor zowel het individu als een groep.
 • Je onderzoekt en ontwikkelt beleid en interventies binnen onderwijsorganisaties waarmee je stagnatie en uitval voorkomt.
 • Je helpt onderwijsinstellingen met het oplossen van complexe loopbaanproblematiek van bijzondere doelgroepen.

Aanvullende informatie

Opzet 

De minor bestaat uit drie onderdelen:

Kennislijn

 • loopbaanpsychologie
 • keuzeproblematiek van jongeren in een multiculturele samenleving
 • sociale context en identiteitsvorming
 • kennis van opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt
 • breinontwikkeling van adolescenten
 • begeleidingsvormen
 • analyseren samenwerking multidisciplinaire teams
 • toepassingsmogelijkheden onderzoeken en resultaten interpreteren
 • vraagstukken signaleren en uitwerken vanuit diverse werkvelden
 • ethische dilemma’s in keuzevraagstukken jongeren

Praktijklijn

 • componenten voor effectieve (studie)loopbaanbegeleiding aanleren (affectie, reflectie, actie, netwerken en informatie/advies)
 • studieloopbaancoaching met individuele jongeren
 • groepsprogramma’s voor studieloopbaancoaching ontwikkelen en uitvoeren
 • digitale tools (e-coaching)
 • onderzoek en rapportagevaardigheden

Professionele ontwikkeling onder begeleiding
Intervisie in kleine groepen, gerelateerd aan de praktijkopdrachten.

Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en activiteiten, waaronder minilezingen, simulatieoefeningen, begeleiding, onderzoek, ontwikkelen van (groeps)programma’s en (digitale) instrumenten. Leren van elkaars ervaringen is een belangrijk uitgangspunt.

Hoe meld ik mij aan?

!! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !!

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.

Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in

Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!

Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je affiniteit hebt met het begeleiden van leerlingen (vanaf 12 jaar) en studenten binnen VO, MBO en HBO onderwijs. Ingangseisen voor de minor zijn dat je al beschikt over basis professionele gespreksvaardigheden en het schrijven van een motivatiebrief. Deze minor is niet toelaatbaar voor studenten die bij Saxion de HRM-opleiding met uitstroomprofiel HTD volgen. 

Aanmelding niet Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Toetsing

Toetsing 

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via een mix van toetsvormen, beroepsproducten en assessments.

Literatuur

Relevante literatuur

Je maakt gebruik van actuele wetenschappelijke literatuur en informatieve websites.