Kies op maat

Inloggen Menu

Studieloopbaancoaching

Coach jongeren in het onderwijs voor een optimaal resultaat.

In het kort 

Zie jij het als een uitdaging om als studieloopbaanbegeleider jongeren in het onderwijs optimaal voor te bereiden op hun toekomstig werkveld door hen de juiste (studie)keuzes te laten maken, zicht te geven op wat ze kunnen en willen en ze te helpen alles uit hun opleiding te halen? En wil je als professional scholen helpen een passend en uitdagend studieloopbaanprogramma te ontwikkelen en implementeren? Dan geeft deze minor jou de handvatten een succesvolle studieloopbaanprofessional te worden!

Leerdoelen

Wat leer je?

Je leert hoe je jongeren coacht bij het zo succesvol mogelijk doorlopen van hun studie en welke ‘skills’ ze kunnen ontwikkelen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Je maakt daarbij gebruik van verschillende methodieken, zowel in groepstraining als in individuele begeleiding. Ook doe je kennis op van de verschillende functies in de arbeidsmarkt en van de opleidingenwereld. Dit ook om onderwijsorganisaties te helpen met het ontwikkelen en implementeren van studie- en loopbaanprogramma’s. Daarbij krijg je input vanuit verschillende invalshoeken: de invloed van de sociale omgeving, de relatie met het brein en het nemen van verantwoordelijk en eigen initiatief van de student. Door gebruik te maken van nieuwe media-oplossingen leer je als professional te communiceren met jongeren.

Na afronding van de minor:

· Kun je coachingstechnieken toepassen om jongeren te stimuleren proactief te handelen in hun studie en loopbaan.
· Ken je (digitale) loopbaanmethoden en –instrumenten.
· Ken je de psychologische en sociologische achtergronden van leer- en loopbaanontwikkeling binnen het onderwijs.
· Heb je kennis van de (toekomstige) arbeidsmarkt en de ontwikkeling die beroepen en opleidingen doormaken.
· Kun je onderwijsinstellingen helpen met het oplossen van complexe loopbaanproblematiek.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

· Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
· Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je affiniteit hebt met het begeleiden van leerlingen (vanaf 12 jaar) en studenten binnen vo, mbo en hbo onderwijs. Ingangseisen:

- basale professionele gespreksvaardigheden (o.a. luisteren, effectieve vragen stellen, adequate gespreksopbouw)
- een passende praktijkplek van minimaal 8 uur per week (liefst meer) in het vo, mbo of hbo. Geen speciaal onderwijs en bij voorkeur een grotere school (minimaal 500 leerlingen).

De praktijkplek is bedoeld om opdrachten vanuit de minor (coachgesprekken, groepsbegeleiding, meedenken studieloopbaancoachingsbeleid) uit te kunnen voeren en ervaring op te doen in je rol als (studie-) loopbaanbegeleider.
Je begeleider vanuit de praktijkplek moet vooral mogelijkheden en begeleiding kunnen bieden en hoeft niet te beoordelen (het is geen stageplek).

De minor is niet toegankelijk voor studenten van Saxion die de HRM-opleiding met specialisatie HTD volgen.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen echter, lessen en samenwerkingsactiviteiten vinden overdag en/of op meerdere dagen plaats.

Toetsing

Toetsing 

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via een mix van toetsvormen, beroepsproducten en assessments (o.a. gespreksopnames op de praktijkplek).

Literatuur

Relevante literatuur

Je maakt gebruik van actuele wetenschappelijke literatuur en informatieve websites. Je hoeft zelf geen literatuur aan te schaffen.

Rooster

Opzet

Kennislijn

 • loopbaanpsychologie
 • keuzeproblematiek van jongeren in een multiculturele samenleving
 • sociale context en identiteitsvorming
 • kennis van opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt
 • breinontwikkeling van adolescenten
 • begeleidingsvormen
 • analyseren samenwerking multidisciplinaire teams
 • toepassingsmogelijkheden onderzoeken en resultaten interpreteren
 • vraagstukken signaleren en uitwerken vanuit diverse werkvelden
 • ethische dilemma’s in keuzevraagstukken jongeren

Praktijklijn

 • studieloopbaancoaching met individuele jongeren (coaching, loopbaandialoog, motiverende gespreksvoering) en/of intrialoog (bv. gesprekken met ouders en jongere)
 • componenten en verschillende rollen voor effectieve (studie) loopbaanbegeleiding aanleren
 • digitale tools voor studieloopbaancoaching benutten
 • onderzoek en rapportagevaardigheden

Professionele ontwikkeling onder begeleiding
Intervisie in kleine groepen, gerelateerd aan de praktijkopdrachten.
Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en activiteiten, waaronder minilezingen, simulatieoefeningen, begeleiding, onderzoek, ontwikkelen van programma’s en (digitale) instrumenten. Leren van elkaars ervaringen is een belangrijk uitgangspunt.