Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwikkelingspsychologie en Jeugdhulpverlening (Deventer)


De minor gaat niet starten in september 2020.

 

Help kinderen en jeugd de juiste levenskoers uit zetten.

Met deze minor leiden we professionals op, die kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling. Welke problemen doen zich voor in de ontwikkeling en welke oplossingen kunnen geboden worden als de ontwikkeling van een kind niet verloopt zoals wenselijk is? Thema’s als leer- en gedragsproblemen, diagnostiek, passende interventies en maatschappelijke ontwikkelingen als gendervraagstukken en medicatiegebruik zijn onderwerpen die in deze minor aan bod komen.

Wat houdt deze minor in?

In de minor komen onder andere de volgende leerdoelen aan bod:

 • Je hebt kennis en inzicht van diversiteit in ontwikkeling vanuit de positieve psychologie. 
 • Je kunt een kind/jongere/systeem begeleiden middels een oplossingsgerichte methodiek.
 • Je hebt kennis van de methodieken Kids’Skills en Mission Possible.
 • Je kent recente ontwikkelingen en vraagstukken uit het werkveld, zoals genderfluïditeit en medicatiegebruik.
 • Je weet welke actuele thema’s aan de orde zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Je hebt kennis van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.  
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen sociale technologie en kan deze plaatsen in de context van jeugdhulp.  
 • Je bent in staat technologische mogelijkheden aan te wenden voor de hulpverlening. 
 • Je bent in staat een casus (diagnostisch) te analyseren en je kan op basis van een eigen analyse passende hulpverlening adviseren. 
 • Je leert je handelen te legitimeren aan de hand van casuïstiek
 • Je leert te reflecteren op je eigen handelen in de context van jeugdhulp
 • Je hebt zicht op je eigen professionele ontwikkeling en kan hierop reflecteren
 • Je kan leerdoelen opstellen en je eigen praktijkplan opstellen
 • Je leert regie te voeren over je eigen leerproces

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je de propedeuse hebt gehaald van een van de volgende opleidingen:

 • Toegepaste psychologie
 • Social Work
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Pedagogiek
 • Verpleegkunde
 • PABO

Als voorwaarde wordt een kennisbasis van (ontwikkelings-)psychologie en gespreksvaardigheden gesteld.

De minor wordt in september in Deventer gegeven en in februari in Enschede.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

Toetsing

Toetsing

Om te toetsen of je alle leeruitkomsten beheerst, wordt in deze minor geïntegreerd getoetst. Dat wil zeggen dat verschillende onderwerpen uit verschillende modules samen komen in een toets. De toetsen zijn hoofdzakelijk verslagen.

Literatuur

Relevante literatuur

Je bestudeert literatuur die je tijdens de lessen wordt aangereikt.

Rooster

Opzet van de minor

 1. Methodieken en vaardigheden
  Je leert verschillende oplossingsgerichte methodieken kennen, waarvan je er één gaat uitvoeren. In de lessen wordt aandacht besteed aan de vaardigheden en houdingsaspecten die je hiervoor nodig hebt.
 2. Trends en ontwikkelingen
  Je volgt inspiratiecolleges vanuit de positieve psychologie, waaronder over primaire leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie, hechting, transgender en seksualiteit, medicatiegebruik en trauma.
 3. Jeugdhulp
  Je krijgt vaardigheidstrainingen en inspiratiecolleges over kinderen en ouders met licht verstandelijke beperking, weerstand & agressie, richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming en groepsdynamica. 
 4. Intervisie en persoonlijke professionele ontwikkeling
  In deze vaardigheidslessen wordt specifiek aandacht besteedt aan moreel beraad en aan de ervaringen die je op doet tijdens de praktijkplek.
 5. Technologie en coaching
  Je leert hoe je techniek kan gebruiken in de context van jeugdhulpverlening.
 6. Diagnostiek
  Je krijgt kennis en inzicht in het diagnostisch proces en voert een diagnostisch proces uit bij een kind of jeugdige.

Naast de modulen heb je twee dagen in de week een werkervaringsplek, waarbij je in aanraking komt met de doelgroep. Deze ervaringsplek moet je zelf werven.