Kies op maat

Inloggen Menu

Gedragsproblemen coachen in een onderwijssetting

Een schatkist aan ervaring om kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Dat blijkt uit de ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Tijdens deze minor krijg je inzicht in de gedragsproblemen en bijbehorende omgevingsinvloeden. Je leert hoe je leer- en gedragsverschillen binnen de diverse (onderwijs)settingen in kaart brengt en ernaar handelt en je leert preventief te handelen om (verdere) gedragsproblemen te voorkomen.

Wat houdt deze minor in?

In deze minor leer je  hoe je leer- en gedragsverschillen binnen de diverse (onderwijs)settingen in kaart brengt en ernaar handelt en je leert preventief te handelen om (verdere) gedragsproblemen te voorkomen. De nadruk ligt op interventies voor, diagnostisch onderzoek naar en begeleiding van het individuele kind.  Daarnaast  breng je de sociale veiligheid van de klas/school in kaart en ga je aan de slag met technieken en methodieken die je inzet om kinderen te helpen met sociale vaardigheden. Er is aandacht voor het gebruik van technologie. Denk hierbij aan het inzetten van nieuwe technologische middelen bij bijvoorbeeld sociale aanpassingsmoeilijkheden en autistiforme stoornissen.

Na het volgen van deze minor:

 • ben je in staat om gedragsproblematiek te voorkomen door het effectief inzetten van preventieve interventies op het gebied van klassenmanagement, didactiek of interventies op individueel niveau;
 • heb je kennis van de ontwikkelmogelijkheden bij individuele leer- en gedragsvraagstukken;
 • kun je oplossingsgerichte technieken toepassen ter preventie van leer- en gedragsproblematiek;
 • kun je sociale veiligheid bevorderen in een onderwijssetting;
 • kun je techniek inzetten bij kinderen met specifieke hulpvragen of bij hun ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kunt contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

Je kunt deze minor volgen als je studeert aan de opleiding Toegepaste Psychologie (met uitzondering van hoofdstroomstudenten O en O), de opleiding tot Leraar Basisonderwijs of een Lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Ook studenten van andere HBO-opleidingen waarbij het thema aansluit, zijn toelaatbaar voor deze minor, zoals Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek. We vragen als voorwaarde een aantoonbare basis op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en op het gebied van de gesprekstechniek.

Toetsing

Toetsing

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst door middel van werkstukken en assessments.

Literatuur
Je bestudeert literatuur die je tijdens de lessen wordt aangereikt.

Literatuur

Ervaringen

“Het is en blijft een zeer leerzame minor met mooie ervaringen die je zelf mag invullen. Het werken met kinderen door de stage is een eye-opener voor studenten die nog geen praktijkervaring hebben opgedaan tijdens de opleiding.”

“Er worden veel methodes aangereikt die toepasbaar zijn in de praktijk.”

“Het is een leuke en leerzame minor, met leuke toetsvormen.”

“Interessante vakken en docenten.”

“De lessen worden gegeven door goed gekwalificeerde docenten met duidelijke kennis en ervaring. Ik heb hier erg veel aan gehad.”

Rooster

De minor is opgebouwd uit een kennis- en praktijklijn.

Kennislijn
Je leert o.a. gedragsproblemen en risico's daarop, signaleren en in kaart brengen. Je krijgt inzicht in preventieve programma’s, ontwikkelingspsychopathologie en tools voor effectief klassenmanagement en leert de mogelijkheden van het gebruik van technologie kennen bv. de (Zora) robot. Daarnaast krijg je theorie over sociale veiligheid, groepsdynamica en complexe communicatie.

Praktijklijn
Je oefent met technieken en methodieken - waaronder technologische, om kinderen met ontwikkelingsrisico's en gedragsproblemen binnen groepssettingen te coachen, doet onderzoek naar de verbetering van de eigen (onderwijs) praktijk en voert oplossingsgerichte methodes uit bij leer- en gedragsproblemen.

Een of twee dagen per week volg je colleges en ga je aan de slag met kennisclips/minilezingen, werkcolleges en vaardigheidsoefeningen. Daarnaast zoek je zelf een geschikte stageplaats in een onderwijssetting (speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs). De invulling van deze stage is afhankelijk van jouw voorkennis en leerwensen. In overleg kun je ervoor kiezen om mee te lopen met de groepsleerkracht, de intern begeleider, de orthopedagoog, toegepast psycholoog of gedragswetenschapper binnen de school. In de intervisielessen, word je geconfronteerd met de andere disciplines en onderwijssettings.