Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in een gedwongen kader

Hoe kun je mensen in de gedwongen hulpverlening goed ondersteunen? 

Ben je geïnteresseerd in wat mensen er toe beweegt om risicovol en/of delinquent gedrag te vertonen? Of wat oorzaken kunnen zijn voor opvoedingsproblemen, probleemgedrag en/of delinquent gedrag van jongeren? Ben je geïnteresseerd in wat justitiële antwoorden zijn op probleem- en delict gedrag? Zou je mensen in deze situaties willen begeleiden naar een leven met een beter perspectief? Ben je gemotiveerd om op zoek te gaan naar krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van mensen die vaak al een lange geschiedenis in de hulpverlening hebben? Wil je leren laveren tussen beschermen, risicobeheersing en het ondersteunen van verandering, met als doel re-integratie in de samenleving, participatie of verbeteren van gezins- en opvoedingssituaties? 
Dan is de minor Werken in een gedwongen kader interessant voor jou.

Deze minor is een verdiepende vierdejaars minor en bereidt studenten voor op het werken aan gedragsverandering bij re-integratie en participatie van cliënten, waarbij tegelijkertijd scherp gekeken moet worden naar veiligheid en het voorkomen van recidive.  De minor richt zich daarom in basis op het ontwikkelen van professioneel handelen waarbij er sprake is van een combinatie van beschermen, risicobeheersing (controleren, beheren, begrenzen) en ondersteunen van verandering (begeleiden, motiveren, of behandelen), met als doel re-integratie in de samenleving, participatie of verbeteren van de gezins- en opvoedingssituatie.

Aanvullende informatie

Aanmelden voor niet-Saxion student:

Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Sharon Rauwers (s.rauwers@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor is in eerste instantie ontwikkeld voor vierdejaarsstudenten Social Work die erover denken om in de gedwongen hulpverlening te gaan werken of die daar al werkzaam in zijn.

Als je student bent aan de opleiding Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Verpleegkunde of Sociaal Juridische Dienstverlening kan deze minor mogelijk interessant voor je zijn. Omdat het echter een verdiepende minor betreft, en deze uitgaat van reeds verworven kennis en vaardigheden uit de majorfase van de opleiding Social Work, is het voor deze studenten nodig om vooraf contact op met minorcoördinator. Dit om te overleggen of de reeds opgedane kennis en vaardigheden uit de majorfase van de betreffende opleiding, voldoende zijn om deel te kunnen nemen aan de minor.

Toetsing

Toetsing

De minor bestaat uit zes toetsen (5 ECTS per toets):

 • 3 producttoetsen
 • 2 performance-assessments
 • 1 procestoets

Alle toetsen dienen met een voldoende te worden afgesloten om 30 ECTS toegekend te krijgen.

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Opzet van de minor

De inhoud van de minor is gebaseerd op de zeven competenties uit de competentieset Forensisch Sociale Professional (Movisie, 2017):

 1. Is vasthoudend in het nastreven van een effectieve werkalliantie met een cliënt die gedwongen is een maatregel of vorm van behandeling of begeleiding te accepteren.
 2. Combineert het beheersen van risicovol gedrag met het ondersteunen van gedragsverandering, en treedt hierin zelfstandig en weloverwogen op.
 3. Is in samenwerking met (netwerk)partners sturend en richtinggevend wanneer het juridisch kader daartoe aanleiding geeft.
 4. Legt verantwoording af aan de cliënt, de samenleving en de rechtstaat.
 5. Komt binnen het gedwongen kader zoveel mogelijk tegemoet aan de zelfbeschikking van een cliënt.
 6. Blijft mentaal stabiel handelen, vooral tijdens spanningsvolle situaties.
 7. Handelt op basis van gedeelde normen, ethische standaarden en gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid.

Deze competenties zijn uitgangspunt geweest voor de inhoud van de modulen en de toetsen binnen de minor. Daarnaast is de minor in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en sluit daarmee aan bij wat het werkveld vraagt.

Dit alles heeft geleid tot de volgende modulen die worden aangeboden in de minor:

 • Risicovol gedrag en gedragsverandering
 • Criminologie
 • Psychopathologie
 • Rapporteren
 • Werkalliantie
 • Veilig werken (training)
 • Veilig werken (intervisie)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Recht in gedwongen kader
 • Waarde van reclasseren
 • Ketensamenwerking (theorie)
 • Ketensamenwerking (praktijk)
 • Triple Mandaat

De minor vraagt van jou een fulltime investering gedurende een half jaar door het volgen van lessen (werkcolleges en vaardigheidslessen), het bestuderen van literatuur en het voorbereiden van presentaties. Ook gastlessen en excursies naar het werkveld staan op het programma.

De lesdagen van de minor zijn de dinsdag en de donderdag.