Kies op maat

Inloggen Menu

Zorg en welzijn in beweging

Korte omschrijving

Maak kennis met de vormgeving en besturing van alledaagse processen. Hoe verbeter je het functioneren van het team of de werkroostering? Werk aan duurzame verbetering binnen je organisatie.

In het kort 

Om goed te kunnen werken in zorg en welzijn moet je je vak beheersen. De afgelopen jaren is het echter steeds duidelijker geworden dat er méér nodig is. Organisaties verlangen ook dat je een bijdrage levert aan de houdbaarheid, waaronder de betaalbaarheid, van zorg en welzijn. Daarbij hoort dat je je verdiept in de organisatie en het management van de processen. Deze minor biedt je de gelegenheid daar vaardigheden in op te doen. Je maakt kennis met de vormgeving en besturing van allerlei concrete, dagelijkse processen. Hoe krijg je het voor elkaar dat niet steeds dezelfde mensen de ‘vervelende’ klussen doen? Hoe zet je een boodschappendienst op in een wijk? Binnen deze minor neem je een casus mee vanuit je eigen organisatie. Als voltijdsstudent kan je deelnemen, mits je een praktijkplek hebt voor minimaal 16 uur en een casuïstiek vanuit die praktijk.

 

Leerdoelen

Wat leer je? 

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg vragen van jou als medewerker om ondernemend te zijn, initiatief te nemen en over de grenzen van je vakgebied te kunnen denken en handelen. Dat vraagt niet alleen om een bepaalde houding, maar ook om een specifieke competenties. In deze minor willen we je helpen die kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen. De invoering van een nieuw verzekeringsstelsel en bekostigingssystemen zorgen namelijk voor enorme veranderingen in zorg en welzijn. Als medewerker in een instelling moet je volop aan de slag met het opnieuw vormgeven en inrichten van je werkprocessen. Ook is er vraag naar nieuwe diensten en voorzieningen. Naast de klassieke zorg- en welzijnsinstellingen zijn de afgelopen jaren nieuwe organisatievormen en organisaties tot ontwikkeling gekomen. In deze minor leer je alles over deze veranderingen. Het zwaartepunt ligt bij de verandering in de organisatie (de inrichting en besturing) van concrete, alledaagse processen. Het zijn die processen waar je als beroepsbeoefenaar middenin staat en de meeste invloed op uit kunt oefenen. Kortom: we hebben het vooral over operationeel en tactisch management. Met die vaardigheden ga je volop aan de slag.

Aanvullende informatie

Opzet  

Oriëntatie op Economie en Bedrijfskunde

Je bespreekt een aantal artikelen over de Economie van de Zorg en over de Bedrijfskunde van Zorg en welzijn. Denk bij het eerste thema aan marktwerking in de zorg, de stelselwijziging in de AWBZ en de eigen bijdrage in de zorg. Het tweede thema gaat in op het managen van een instelling in zorg en welzijn, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het veranderen van processen.

Business case a. Methodologie

Met de Soft Systems Methodologie van Peter Checkland (e.a.) ga je aan de slag met een business case. Je leert op een praktijkgerichte, systematische wijze vraagstukken aan te pakken. Uiteindelijk werk je je eigen business case uit. Je legt al je bevindingen vast in een verslag.

Evaluatie/portfolio

Je levert een logboek en een verslag in, waarin je stilstaat bij je rol in het project, de activiteiten die je hebt ondernomen, de sterke en zwakke punten in je functioneren en de bijdrage die het project heeft geleverd aan de ontwikkeling van je competenties.

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Nadere informatie
Vóór
aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Pim Stegen (w.a.stegen@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij stap 6 in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep 

De minor richt zich vooral op studenten uit het domein zorg en welzijn. Mocht je een opleiding doen die daarbuiten valt, dan neem je contact op met onze contactpersoon.

Voor deeltijdstudenten is de minor bij uitstek geschikt om te volgen. Ligt het thema Zorg in je eigen opleiding niet zo voor de hand? Ook dan ben je van harte welkom. Je bent in het bezit van je propedeuse en je studiepunten uit het tweede jaar van je opleiding.

Je maakt kennis met de vraagstukken in zorg en welzijn aan de orde zijn en gaat er concreet mee aan de slag. Heb je al een baan, dan kun je een eigen casus inbrengen.

Toetsing

Toetsing 

We toetsen je aan de hand van diverse producten die je bij de onderdelen van de minor uitvoert, zoals bij de opzet omschreven.

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.