Kies op maat

Inloggen Menu

Inleiding docent Nederlands voortgezet onderwijs

Korte omschrijving


Met deze minor onderzoek je of lesgeven in het voortgezet onderwijs, als docent Nederlands, iets voor je is. Je maakt kennis met vakinhoudelijke en vakdidactische onderdelen en loopt stage. 

In het kort 

In het voortgezet onderwijs is er behoefte ontstaan aan leerkrachten met een sterk pedagogisch-didactische achtergrond. In de praktijk van het voortgezet onderwijs worden dan ook steeds vaker vakkrachten met een pabo-diploma als groepsleerkracht aangesteld. Deze docenten functioneren met name in de onderbouw, onder de noemer ‘niet bevoegd, maar wel bekwaam. Op dit moment groeit de vraag naar bevoegde vakdocenten. Alleen een pabo-diploma geldt niet als volledige bevoegdheid. Deze moet worden aangevuld met een tweedegraadsbevoegdheid.  In deze Minor kom je in aanraking met vakinhoudelijke en vakdidactische onderdelen. Daarnaast loop je gemiddeld twee dagen per week stage als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Deze stageplaats regel je zelf, voorafgaand aan de minor. Na het afronden van de minor en het behalen van je pabodiploma kun je in 1½ jaar daarna je tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Nederlands halen via de kopopleiding van de Saxion academie Pedagogiek en Onderwijs.

 

Leerdoelen

Wat leer je?

Een groot deel van de minor bestaat uit vakinhoudelijke en vakdidactische onderdelen. Dit betekent niet dat je aan het begin van de minor al een zeer goede beheersing van het vak Nederlands moet hebben. Wel is het belangrijk dat je affiniteit hebt met het vak. Daarnaast ga je je verdiepen in de verschillende onderdelen van het vak Nederlands: taalkunde, letterkunde en taalbeheersing.

De minor is opgebouwd rond drie lijnen. Daarin kom je in aanraking met onderwijskundige thema’s, stage en onderzoek en de vakinhoud en vakdidactiek van het Nederlands. In het minortraject volg je 1 dag per week college: op woensdag vanaf 14.15 uur. Je volgt colleges over verschillende modules, onder andere onderwijskunde, schriftelijke taalvaardigheid, literatuurgeschiedenis en taalkunde 1 (grammatica + spelling).

Aan het einde van de module maak je tentamens. Voor de meeste modules geldt dat je een schriftelijk tentamen maakt en daarbij een dossier inlevert. In het dossier maak je de vertaalslag naar het onderwijs. Naast het volgen van colleges loop je stage als docent Nederlands. Je werkt een aantal opdrachten uit op je stage. Je wordt begeleid door een stagebegeleider op de school en een stagebegeleider van het minortraject.

Aanvullende informatie

Opzet

De minor is opgebouwd rond drie lijnen: De lijn Onderwijskunde (waaronder separate intervisiesessies), de lijn Stage en onderzoek en tenslotte de lijn Vakinhoud en vakdidactiek Nederlands. Denk bij Onderwijskunde aan thema’s als de overstap van primair naar voortgezet onderwijs, docentschap in het voortgezet onderwijs, ontwikkelingspsychologie en leerlingenkenmerken, de organisatie van het voortgezet onderwijs, klassenmanagement in verschillende leeromgevingen, orde en overwicht en zorgvragen. Deze thema’s komen zowel in onderwijskundige collega’s als in intervisiesessies aan de orde. Daarnaast loop je stage in het voortgezet onderwijs (tweedegraads gebied: vmbo jaar 1 t/m 4, havo jaar 1 t/m 3, vwo jaar 1 t/m 3). Je moet deze stage zelf regelen, dus begin op tijd met zoeken. Bij de derde leerlijn staan Vakinhoud en vakdidactiek van het Nederlands centraal. Je volgt de modules Taalkunde 1 (grammatica en spelling), Schriftelijke taalvaardigheid en Literatuurgeschiedenis. 

De minor wordt in kwartiel 1-2 gegeven in Deventer.

Vóór  aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Irma Meijer – Kelkes (d.m.meijer@saxion.nl) / 088 - 0193771 om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

! Let op: dit is het aanmeldproces voor NIET-Saxion studenten !

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?

Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij stap 6 in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
  • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met de Saxion Cursistenregistratie, telefoonnummer: 088 – 019 1808.

Ingangseisen

Doelgroep

Om deel te kunnen nemen ben je in het bezit van je propedeuse en heb je minimaal 60 studiepunten in de hoofdfase van de pabo-opleiding of een tweedegraadslerarenopleiding behaald.

 

Toetsing

Toetsing
De modules worden op verschillende manieren getoetst. Hieronder volgt een overzicht per
onderdeel.

Literatuurgeschiedenis
• Dossier over een praktijkopdracht
• Schriftelijk tentamen over de behandelde theorie

Onderwijskunde
• Dossier over een praktijkopdracht

Schriftelijke taalvaardigheid
• Dossier over een praktijkopdracht
• Schriftelijk tentamen over de behandelde theorie

Taalkunde 1
• Dossier over een praktijkopdracht
• Schriftelijk tentamen over de behandelde theorie

Stage
• Lesbezoek
• Bijhouden portfolio (dossier)

Literatuur

De literatuur wordt in Blackboard bekend gemaakt.

Rooster

Het rooster wordt uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.