Kies op maat

Inloggen Menu

Engineering the Future (Under)world

Onder je voeten: werk aan een duurzame en gezonde ondergrond

Alleen met een gezonde ondergrond kunnen we de actuele grote maatschappelijke opgaven oplossen. Kunnen we bijvoorbeeld de klimaatproblemen aanpakken, duurzame landbouw ontwikkelen, verdroging bestrijden, ons drinkwater veiligstellen? Wat kan het versterken van aanwezige erfgoed- en archeologische waarden bijdragen aan deze actuele vraagstukken? Wil jij ook weten wat er zoal onder jouw voeten gebeurt? En wat daar voor fantastische uitdagingen liggen? In deze minor krijg je een uitgebreid beeld hiervan en van alle disciplines die werken aan een gezonde en duurzame ondergrond.

Wat houdt deze minor in?

Binnen deze minor van 30 ects nemen we je mee in het brede werkveld dat bodem en ondergrond vormt. Expertises en belangen van verschillende gebruikers en vakgebieden komen samen in de minor. Samen verkennen we huidige en toekomstige vraagstukken. vraagstukken. Welke bijdragen, vanuit de eigen studieachtergrond, kunnen hieraan worden geleverd, binnen een interdisciplinair kader?

Vanuit de bodem en ondergrond kunnen veel oplossingen komen voor de actuele grote maatschappelijke opgaven en transities. Maar met daarbij de uitdaging om de bodem en ondergrond zelf veel beter, en vooral veel duurzamer te benutten. Belangrijk is echter ook het duurzame behoud en bescherming van archeologische waarden ondergronds. Het benutten van de bodem brengt mee dat deze waarden bedreigd worden en dat er passende maatregelen moeten worden genomen om die dreiging weg te nemen. Een uitdaging om alle bodemspecialisten met elkaar samen te laten werken.

Hiervoor zijn mensen nodig die makkelijk verbinding kunnen leggen tussen verschillende disciplines en werkvelden. Die bodem en ondergrond in een breed perspectief kunnen plaatsen. Die kennis hebben, of weten te vinden, over onderwerpen als winning van delfstoffen en energie, alternatieven bieden voor de stikstofcrisis, omgaan met stedelijke ruimtedruk, weten hoe het landschap gebruikt is in het verleden en wat we daarvan kunnen leren voor de toekomst of de stijging van de zeespiegel. Van archeologie tot en met civiele techniek. Die mensen zijn keihard nodig. De kennis over onze bodem en de aandacht daarvoor binnen overheden en bedrijfsleven verschraalt.  

Deze minor leidt studenten op tot ‘bodemprofessional van de toekomst’ en wil meer studenten informeren over, en enthousiasmeren voor het werkveld van bodem en ondergrond. En wil samen met het werkveld en studenten van verschillende opleidingen oplossingen onderzoeken voor actuele en toekomstige bodemvraagstukken.

Ingangseisen

Doelgroep

Deze minor is geschikt voor studenten van opleidingen verbonden aan het ruimtelijke domein (Built Environment), waaronder: archeologie, bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ontwikkeling en watermanagement.

Waarom deze minor?

‘Bodem en ondergrond’ is een uniek onderzoeksthema. Samen met onderzoekers van Saxion en professionals uit het werkveld doe je onderzoek en bedenk je oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die spelen op dit onderzoeksterrein. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar de effecten van bodemdaling op infrastructuur, inclusief erfgoed als gebouwde monumenten en vindplaatsen, maar zou je ook vanuit het verleden kunnen kijken naar hoe men vroeger omging met het landschap om te kijken of je deze toepassingen nu zou kunnen gebruiken!

Dus help jij mee om na te denken over klimaatvraagstukken gerelateerd aan bodem, ondergrond en erfgoed?

Rooster

Opzet van de minor

In deze minor leer je het brede werkveld rond bodem en ondergrond beter kennen, van erfgoed en archeologie tot ruimtelijke ordening of civiele techniek. Wat zijn de vraagstukken die in het werkveld en de maatschappij spelen en welke bijdrage kun jij vanuit jouw eigen studie samen met andere studenten leveren aan deze vraagstukken.

In drie inhoudelijke modules nemen we je mee in de context van bodem en ondergrond. Daarbij zoomen we in op thema’s als klimaatadaptatie, watermanagement en fysiek beheer en behoud van erfgoed.

De verworven kennis en vaardigheden pas je vervolgens toe in een onderzoeksopdracht, die gerelateerd is aan een vraagstuk vanuit de praktijk. Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn bijvoorbeeld het lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions (SAST) van Saxion Hogeschool, Campus Gouda, een bedrijf, adviesbureau/instelling met belang bij oplossingen voor bodemvraagstukken gerelateerd aan klimaatverandering. Het eindresultaat van het onderzoek is een onderzoeks-/adviesrapport of een beroepsproduct met een verantwoordingsdocument voor de opdrachtgever.

Toetsing

De minor is één geheel van 30 ECTS op basis van een portfolio principe met één eindcijfer, gebaseerd op de vier leereenheden van de minor.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.