Kies op maat

Inloggen Menu

De Digitale Revolutie

Samenwerken aan actuele vraagstukken op het snijvlak van veiligheid, security en recht.

De samenleving digitaliseert razendsnel. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en bieden steeds meer kansen. Naast kansen ontstaan er echter ook nieuwe (veiligheids)risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cybercriminaliteit, de negatieve invloed van sociale media op sociale samenhang, een verhoogde kwetsbaarheid van onze vitale infrastructuur en het ontstaan van crises met een digitale component of aanleiding.

De digitalisering is vervlochten geraakt met het hart van onze samenleving en daarmee ook onze veiligheid.

In deze minor gaan we nader in op verschillende aspecten van de digitalisering en de impact daarvan op de samenleving (met een focus op safety en security-vraagstukken).

Op welke wijze kan nieuwe technologie een bijdrage leveren aan de versterking van de veiligheid van de samenleving en hoe kunnen negatieve neveneffecten van die technologie op de veiligheid van de samenleving worden beperkt.

Onderwerpen die daarbij o.a. aan bod komen zijn:

 • De rol van Artificiële Intelligentie bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken;
 • Het gebruik van (big) data;
 • De juridische mogelijkheden om cybercrime aan te pakken;
 • Datagedreven toepassingen in de openbare ruimte die een bijdrage leveren aan de veiligheid;
 • Informatiegestuurd werken aan veiligheid door organisaties en netwerkverbanden;
 • Versterking van het bewustzijn en zelfbeschermend gedrag van inwoners en werknemers ten aanzien van cybercriminaliteit.

Leerdoelen

Waarmee ga je aan de slag?

Welke technologieën zijn beschikbaar om data te genereren die benodigd is bij het borgen van veiligheidsvraagstukken? Hoe kan de verkregen data worden omgezet in bruikbare informatie en welke verbanden tussen data kunnen worden gelegd? Binnen welke juridische kaders dienen bijvoorbeeld opsporingsambtenaren en het openbaar ministerie te blijven bij de opsporing van strafbare feiten en dienen gemeenten en bedrijfsleven zich te houden als het gaat om het gebruik van privacygevoelige informatie van burgers? Is er een risico dat informatie in verkeerde handen komt? Daarnaast leer je te beoordelen of je informatie die voorhanden is en die juridisch gezien toelaatbaar is in gebruik ook altijd moet willen gebruiken. We gaan met elkaar leren balanceren in een spanningsveld van conflicterende waarden en op zoek naar praktische uitwegen voor de praktijk.

Zo hebben de studenten de afgelopen jaren bijvoorbeeld:

 • Oplossingen bedacht voor de aanpak van verschillende vormen van cybercrime (CEO-fraude, sexting, tikkie-fraude, enz.). Hoe kun je burgers en bedrijven ‘cyberweerbaar’ maken?
 • Oplossingen bedacht voor het gebruik en combineren van data bij de aanpak van verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit
 • Voorlichting gegeven op scholen over de aanpak van moneymuling en samen met de doelgroep en professionals interventies bedacht om dit probleem aan te pakken

Oftewel: in deze minor leer je om vanuit een multidisciplinaire benadering je nieuwsgierigheid te prikkelen en te denken en gezamenlijk te handelen.

Competenties/beroepstaken

 1. Signaleren, agenderen en (juridisch)analyseren van veiligheidsvraagstukken
 2. Regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken
 3. Het (juridisch) adviseren;
 4. Multidisciplinaire integratie;
 5. Creativiteit en complexiteit in handelen;
 6. Onderzoekend vermogen.

Ingangseisen

Doelgroep

Deze verbredende minor is bedoeld voor voltijdstudenten, die nieuwsgierig zijn naar complexe, multidisciplinaire, maatschappelijke vraagstukken (‘wicked problems’) op het snijvlak van cybersecurity, cybercrime, big data en de juridisch-ethische vragen die hierbij spelen.

Rooster

Opzet

De minor omvat 30 EC en duurt twee kwartielen. De ‘kapstok’ vormt het project waarbij studenten vanuit verschillende opleidingen aan een praktijkopdracht werken, onder begeleiding van lectoraten (10EC).

De kennisvakken (4x 5EC) worden verzorgd door docenten, verbonden aan de opleidingen IVK/SEC, HBR en HBO-ICT. Daarnaast zullen partners uit het werkveld participeren binnen het onderwijs dat wordt verzorgd, waaronder politie(academie), Belastingdienst, Securitybedrijven, privacyprofessionals, gemeenten en openbaar ministerie.

De 4 kennisvakken zijn:

 • Law, governance & ethics
 • Cybersecurity
 • Cybercrime & criminal law
 • Artificial Intelligence en Safety & Security

Toetsing

Toetsing

Je wordt getoetst aan de hand van een combinatie van toetsvormen. Zo zal met betrekking tot enkele modulen een (formatieve) kennistoets worden afgenomen, maar zal er ook getoetst worden door middel van een assessment, presentatie(s) en een onderzoeksverslag cq. portfolio.  

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minor-contactpersoon en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.