Kies op maat

Login Menu

Fysieke veiligheid

Korte omschrijving

Hoe kwetsbaar is Nederland voor natuurlijke en technologische dreigingen en hoe gaan we daar mee om? 

In het kort

De brand in Moerdijk, de problemen bij chemische bedrijven zoals Odfjell, het ongeval met de Turkish Airlines, de brand bij Kijfhoek en de dreiging van overstromingen in Noord-Nederland: het zijn allemaal voorbeelden van de kwetsbaarheid van Nederland voor ongevallen. In de genoemde voorbeelden wordt de onveiligheid veroorzaakt door natuurlijke en technologische dreigingen. In dat geval spreken we over fysieke veiligheidsrisico’s. Veiligheidsrisico’s met een niet menselijke oorsprong, worden vaak geduid als: fysieke veiligheidsrisico’s. Of anders gezegd: met fysieke veiligheid doelen we op de veiligheidsrisico’s vanuit de natuur, zoals bosbranden, overstromingen en aardbevingen en de risico’s die ontstaan door het gebruik van techniek en industrie.

 


 

Leerdoelen

Wat leer je? 

In deze verdiepende minor leer je vraagstukken op het gebied van fysieke veiligheid in de gebouwde omgeving te analyseren. Ook voer je onderzoek uit naar mogelijke vernieuwingen binnen de fysieke veiligheidsthema’s. De verdiepende minor is onderscheidend op je einddiploma voor functies bij bijvoorbeeld de regionale brandweer / veiligheidsregio, bedrijven in de chemiebranche, overheden betrokken bij het thema externe veiligheid, advies- en ingenieursbureaus en waterschappen.

Aanvullende informatie

Opzet

De ene helft van de tijd voer je onderzoek uit, de andere helft volg je lessen. In het overzicht hieronder kun je zien hoe de vakken en opdrachten zijn verdeeld.

Integrale opdracht Fysieke veiligheid (15 EC)
Probleemanalyse        -         Analyse
Onderzoeksopzet        -         Rapportage
Dataverzameling        -         Presentatie

Modulen

Brandveiligheid (3 EC)            

Risicomanagement (3 EC)

Procesveiligheid (3 EC)

Externe veiligheid (3 EC)

Waterveiligheid (3 EC)         

 

Je voert je onderzoeksopdracht uit onder begeleiding van het Lectoraat Risicobeheersing, meestal in opdracht van een externe partij. Iedere student participeert in één onderzoeksproject.

Enkele voorbeelden van opdrachten uit de voorgaande jaren:

  • Rookexperiment naar vluchtgedrag van mensen
  • Ontruimingsscenario voor een gebouw ontwerpen en oefenen
  • Risicoanalyse voor biogas-installaties in Nederland
  • Inventarisatie overstromingsrisico’s in een dijkring in Nederland
  • Onderzoek naar veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven

Daarnaast volg je workshops over Onderzoeksvaardigheden, Risicoanalyse en Chemie. Je neemt deel aan (onder voorbehoud) twee excursies en een symposium. We beoordelen je onderzoeksopdracht op basis van je individuele bijdrage, de kwaliteit en de presentatie van het eindproduct. Het resultaat van de onderzoeksopdracht wordt aan het eind van de minor toegekend. De onderwijseenheden in de kennis- en vaardighedenlijn rond je af met schriftelijke eindtoetsen en het uitwerken van opdrachten. 

In de roostering houden we rekening met studenten met een lange reistijd. De lessen worden op max. 2 of 3 dagen per week ingeroosterd. 

Nadere informatie
Vóór
aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Wim Smeitink (d.j.w.smeitink@saxion.nl), tel. 06-26887344 om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Deelname aan de minor
Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is. 

Waar wordt de minor verzorgd?
Saxion Deventer (voor de onderzoeksprojecten moeten studenten zo nu en dan bij Saxion Enschede zijn).

 

Ingangseisen

Doelgroep

Je bent in het bezit van je propedeuse.

Als voltijdstudent kun je deelnemen aan deze minor. Er is veel toegevoegde waarde voor studenten van de opleidngen:

Integrale Veiligheidskunde, Security Management, Chemie, Chemische Technologie, Crime Science, Milieukunde, Ruimtelijke Ordening en Planologie. Als voorwaarde geldt dat je voldoende onderzoeksvaardigheden in je vooropleiding hebt gehad.

Toetsing

Toetsing

We beoordelen je onderzoeksopdracht op basis van je individuele bijdrage, de kwaliteit en de presentatie van het eindproduct. Het resultaat van de integrale opdracht wordt aan het eind van de minor toegekend. De onderwijseenheden in de kennis- en vaardighedenlijn rond je af met schriftelijke eindtoetsen en het uitwerken van opdrachten.

Literatuur

In de minor wordt gebruik gemaakt van literatuur beschikbaar via readers, boeken en blackboard.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt.