Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzame Chemie

Hoe kun je chemie inzetten voor duurzame productie en een beter gebruik van grondstoffen en energie? Bij ons leer je het!

Met deze minor leer je over de actuele ontwikkelingen van de chemische aspecten op het gebied van duurzame productie en gebruik van grondstoffen en energie.
Aan de hand van de modules Green Chemistry, Retrosynthese, Katalyse, Energie & Chemie en het Project Duurzame Chemie maak je kennis met ontwikkelingen in de Duurzame Chemie.

Wat houdt deze minor in?

Met de module Green Chemistry maak je kennis met de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de chemie. Specifiek komt aan de orde hoe je de duurzaamheid kunt beoordelen met een Life Cycle Assessment (LCA).

Vervolgens gaan we met Retrosynthese kijken naar de manier waarop een bepaalde verbinding kan worden gemaakt. Uitgaande van deze verbinding onderzoek je welke stappen nodig zijn om dit product uit andere verbindingen te kunnen maken. Hierbij beschrijven we de syntheseroute in omgekeerde (retro) volgorde.
Katalyse is essentieel om verbindingen efficiënt te produceren tegen minimale milieubelasting en kosten. Je leert meer over de theoretische achtergrond en we behandelen een aantal type reacties meer in detail. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor industriële toepassingen van gekatalyseerde reacties.

Bij Energie & Chemie verdiep je je kennis in een onderwerp binnen de duurzame energieopwekking. Je kunt daarbij bijvoorbeeld kiezen voor het onderzoeken van ‘de chemie van plastic zonnecellen’ of ‘de chemie van energieopslag’.

De praktische invulling binnen deze minor vindt plaats in het Project Duurzame Chemie. De uitvoering van het project (met als thema duurzame chemie) zal plaatsvinden bij een bedrijf, lectoraat of onderzoeksgroep.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minor-contactpersoon Ton Lemmens (a.a.g.lemmens@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld. Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je thuisinstelling. Verdere informatie hierover volgt nog.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.

Ingangseisen

Doelgroep/toelatingseisen

De doelgroep zijn studenten van de opleidingen Life Sciences, Chemie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemische Technologie. Neem contact op met de coördinator  

Toetsing

Toetsing

We toetsen je kennis en het toepassen daarvan in de praktijk met behulp van opdrachten, verslagen en schriftelijke toetsen. 

Rooster

Opzet van de minor

Deze minor bestaat uit de volgende modules: 

 • Green Chemistry (5 EC)
 • Retrosynthese (5 EC)
 • Katalyse (5 EC)
 • Energie en Chemie (5 EC)
 • Project Duurzame chemie (10 EC)