Kies op maat

Login Menu

Infection & Contamination Control

Korte omschrijving 

Aan de slag met besmettingen en infectierisico’s binnen bedrijfsprocessen 

In het kort

Deskundigen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zijn in toenemende mate nodig binnen zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven. Ook in andere sectoren groeit de behoefte aan goed opgeleide deskundigen op HBO-niveau. Er is sprake van een toenemende besmettings- en infectieproblematiek in bedrijven die hiervoor gevoelig zijn. Denk daarbij aan de voedselverwerkende industrie, de schoonmaakbranche, de veterinaire sector en bij de fabricage van steriele producten. Er wordt dus een toenemende arbeidsmarktbehoefte gesignaleerd voor deskundigen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Deze module bereidt je voor op het uitvoeren van werkzaamheden in deze sector.

 

Leerdoelen

Wat leer je?

Bij Infection & Contamination Control onderzoek en analyseer je binnen een specifieke bedrijfstak de bedrijfsprocessen op besmettingen en infectierisico’s. Je zet, waar nodig, verbetertrajecten op en/of adviseert hierin direct betrokkenen. Daarmee vorm je een belangrijke schakel in bedrijfstakken waar besmettingen en infecties een risico vormen. Denk daarbij aan de voedingsindustrie en ziekenhuizen. Als deskundige weet je straks alles van preventie, opsporing en bestrijding van (ziekenhuis)infecties en/of besmettingen.  Ook kom je in aanraking met alle aspecten rond crisismanagement en het maken van plannen voor schoonmaak, desinfectie, preventie en monstername. De opzet en implementatie van HACCP, het uitvoeren van controle/inspecties en het geven van advies en voorlichting zijn competenties die je binnen deze module ontwikkelt. Tenslotte leer je hoe je een hygiënecode schrijft.

Aanvullende informatie

Opzet

Kwartiel 1

- Epidemiologie  6 ects 

- Infectiepreventie  6 ects

Kwartiel 2

- Inspectie, advies en communicatie  6 ects

- Data-analyse  6 ects

Kwartiel 1-2

- Keuzemodule  6 ects

In het kader van bovenstaande modules ben je bezig met het verwerven, voorbereiden en uitvoeren van een verdiepende opdracht per module. Hiertoe werk je samen met medestudenten in een projectgroepje. Elk groepje wordt begeleid door een tutor. Ook is er elke week een klassikale bijeenkomst met een docent.

Nadere informatie
Vóór aanmelding via Kies op Maat dient contact te worden opgenomen met de minor-contactpersoon: Caroline ter Horst (c.f.m.terhorst@saxion.nl), om na te gaan of er plekken vrij zijn.

Externe studenten dienen er voor te zorgen dat hun leerovereenkomst voor de einddatum van de intekenperiode bij Saxion beschikbaar is.

Ingangseisen

Doelgroep/toelatingseisen

Voltijdstudenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, propedeutisch examen behaald.

Toetsing

Toetsing

Het totale aantal ECTS is 30; elke module is 6 ECTS. Elke module wordt apart getoetst, aan de hand van een schriftelijke toets of een werkstuk. 

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Voor de september instroom wordt het rooster uiterlijk de dinsdag voor de aanvang van de minor via 'MijnSaxion' bekend gemaakt. Voor de februari instroom wordt het rooster uiterlijk twee weken voor de aanvang van de minor via 'MijnSaxion' bekend gemaakt.