Kies op maat

Inloggen Menu

Algemene ontwikkeling

Hoe zit de wereld in elkaar? Wat zijn de meest recente en toekomstige ontwikkelingen in de wetenschap, politiek en maatschappij? Hoe werkt alles in het klein (in Nederland) en in het groot (op Europees en mondiaal niveau)? Hoe vind je zelf je weg in de wereld, bijvoorbeeld in interculturele contacten? En hoe sta je als mens en als professional sterker in je schoenen? Je leert het in deze inspirerende kennisminor.

Wat houdt deze minor in?

In de eerste module leer je alles over de cultuur, geschiedenis, politiek en economie van Nederland. Daarna verbreed je je blik en kijken we naar Europa en de rest van de wereld. Welke samenwerkingsverbanden zijn er, hoe zitten culturen in elkaar? 

Vervolgens maak je kennis met de belangrijkste wetenschappen, waarbij je colleges krijgt van verschillende docenten. Denk daarbij aan psychologie, filosofie, geschiedenis, taalwetenschap, economie, een inleiding β-wetenschappen, wiskunde, geologie, natuurkunde, scheikunde, biologie, neurologie en sterrenkunde. 

Hierna duik je gezamenlijk in de achtergronden van de actualiteit. Techniek, maatschappij en ethiek ontmoeten elkaar in Living Technology, een speerpunt van Saxion. In een reeks colleges duik je dieper in deze onderwerpen. De minor bevat diverse excursies.

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor de meeste voltijdstudenten van Saxion en andere hogescholen.

De minor Algemene Ontwikkeling is uitgesloten voor studenten die de opleiding Bedrijfskunde MER of International Business and Management Studies volgen. Daarnaast is de minor niet beschikbaar voor studenten van de opleidingen die onder US vallen, dat wil zeggen: ROP, SO en KM en BSK (US) dus ook Klimaat & Management.

Literatuur

De studenten hoeven geen boeken of ander lesmateriaal aan te schaffen. Al het lesmateriaal wordt tijdens lessen gratis uitgedeeld. Het enige wat studenten nodig hebben is een usb-stick om powerpointpresentaties op te slaan. Dit om te voorkomen dat hun mailbox verstopt raakt.

Rooster

Opzet van de minor

  1. Nederland: Actuele kennis uit de domeinen overheid en maatschappij. Aan de orde komen de overheden, geschiedenis, bevolking, cultuur, gezondheidszorg, economie, infrastructuur en rechtspraak .
  2. Europa/Wereld: een reeks colleges over de geschiedenis, kunst, culturen, talen, religies, politiek en economie van de landen en regio´s in Europa en de wereld. We onderzoeken en bediscussiëren welvaart, klimaatverandering, vulkanisme, migratiestromen, machtsverhoudingen, communicatie, verkeers- en handelsstromen.
  3. Wetenschappen: Verschillende (gast-)docenten stellen ieder beknopt hun wetenschap voor: archeologie, wetenschapsfilosofie, biologie, economie, muziekgeschiedenis, genetica, psychologie, taalwetenschap, economie, sterrenkunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, voedingsleer
  4. Achtergronden van de actualiteit: we bespreken de belangrijkste actuele thema’s uit NRC Handelsblad, je doet onderzoek naar de achtergronden daarvan en presenteert je bevindingen
  5. Excursies / Living Technology: een reeks colleges over de verhouding tussen techniek, maatschappij en ethiek en over toekomstperspectieven. We bezoeken (indien mogelijk) o.a. de Tweede Kamer in Den Haag, Deventer, Brussel (hoofdstad van Europa) en Ieper. Tijdens de excursies bezoeken we meerdere musea.

Toetsing

Toetsing

Er zijn zes grote tentamens: Overheid 1 en 2, Europa, Wereld, Achtergronden van de actualiteit 1 en 2. Verder maak je een aantal kleinere tentamens en werkstukken. Je bent aanwezig bij de verplichte lessen.

Aanvullende informatie

Geen Saxion-student

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met de minor-contactpersoon: Simon van Renssen (s.vanrenssen@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe meld ik mij aan?
Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

  • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
  • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
  • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Saxion Servicepoint, 088 – 019 3000.