Kies op maat

Login Menu

Healthy Careers

Bij Stenden doe je meer dan alleen kennis opslaan in je hersenen; alles wat je leert pas je toe in de praktijk. Je werkt in kleine (internationale) groepen aan actuele uitdagingen uit het werkveld. ‘Real World Learning’ noemen we dat. Je leert kennis toe te passen, te denken in oplossingen en ontdekt waar jouw krachten liggen. Zo helpen we je iemand te worden die klaar is om zich de wereld eigen te maken!

Het hebben van werk en het leveren van kwaliteit verleent mensen identiteit (Achterhuis, 1984) en een gevoel van kalme trots en tevredenheid (Sennet, 2008). Ondernemingen en beleidsmakers hebben de afgelopen decennia benadrukt dat werknemers flexibel moeten zijn, met een groeiend aantal zzp-ers tot gevolg. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt kan 'slow craftsmanship', dat inhoudelijk en kwalitatief is en continue scholing en een open en zelfreinigende houding vraagt, belemmeren, wat tot vervreemding en afbreuk van kwaliteit leidt (Sennet 2014, Oosterling 2009:2010:2013). Hierbij worden de professional, opdrachtgever, eindgebruiker, werkgever en beroepsgroep benadeeld. Het Ecomlab is het onderzoekscentrum van de School of Business van Stenden Hogeschool. Het lectoraat OndernemenNu ondersteunt ondernemningen door de inhoud, rol en waarde van de nieuwe professionals in de huidige creatieve en innoverende dienstenindustrie te onderzoeken. Waardoor worden deze professionals gekenmerkt? Hoe kunnen organisaties en opleidingsinstituten als het hoger onderwijs hen faciliteren? Het lectoraat OndernemenNu is verankerd in de curricula van de opleidingen HRM en IABA en voert praktijkgericht onderzoek uit in nauwe samenwerking met docenten, studenten en organisaties in het eigen netwerk. De gehanteerde methodologie is action research, waarbij afhankelijk van de onderzoeksvraag zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt.

Een professional in Arbeid & Gezondheid begeleidt werknemers, managers en organisaties bij het gezond en productief houden van mensen en organisaties. Het motto van deze professional is dat een gemotiveerde werknemer het werk aan kan en er zin in heeft. Elke leeftijdsfase vraagt om een andere aanpak. In de minor leert de student cliënten in hun loopbaan te adviseren, want volgens de filosoof Hans Achterhuis is werk een ‘eigenaardig medicijn’: je kunt er niet alleen ziek, maar ook beter door worden.

De minor richt zich op de volgende beroepsactiviteiten:

 • Creatieve loopbaancoaching, ontwikkelen en evalueren, 5 ec;
 • Psychodiagnostisch onderzoek, 5 ec;
 • Ontwikkelen van beleid rondom 21e eeuwse professionaliteit, 5 ec.

Leerdoelen

Na de minor demonstreert de student dat hij/zij;

 1. Weet waaraan de professional in de 21e eeuw moet voldoen;
 2. Creatieve interventies kan toepassen bij loopbaancoaching;
 3. Weet hoe psychodiagnostiek gebruikt kan worden als start van loopbaanadvisering of loopbaantraining;
 4. HR-beleid kan ontwikkelen op het gebied van slow craftsmanship;
 5. De professionaliteit van het HRM-beroep in nieuwe organisaties kan bevorderen;
 6. Onderzoeksvragen van het werkveld methodisch kan onderzoeken en op basis daarvan een advies voor vervolgstappen kan formuleren;
 7. Kan samenwerken binnen een multidisciplinaire projectgroep en reflecteren op eigen inbreng en bijdrage;
 8. Verschillende mens- en arbeidsvisies kan onderscheiden, herkennen en gebruiken bij eigen visieontwikkeling in loopbaanvragstukken.

Aanvullende informatie

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je Kies op Maat studie aan Stenden Hogeschool, worden er vooraf twee introductiedagen georganiseerd. Tijdens deze twee dagen –in samenwerking met de exchange incoming students - krijg je algemene informatie over je studie aan Stenden, een rondleiding door het gebouw,  is er een “meet and greet” met de docenten en een introductie van de ICT-faciliteiten. Tevens geven we een introductie en training van het studiesysteem van Stenden: Problem based learning. Deze laatste activiteiten zijn van groot belang voor een succesvolle studie aan Stenden, reden waarom we ervan uitgaan dat je hier als KOM student ook aan deelneemt.

Ingangseisen

Van de deelnemende studenten wordt het volgende instapniveau verondersteld:

 1. Minimaal twee jaar bacheloropleiding gevolgd;
 2. Affiniteit met e/o ervaring in loopbaanvraagstukken;
 3. Projectmatig en disciplineoverstijgend kunnen en willen werken.

Toetsing

Actieve participatie colleges en workshops; Cliëntverslagen; Onderzoeksverslagen; Groeps- en individuele opdrachten.

Literatuur

Wordt door studenten opgezocht in wetenschappelijke tijdschriften en door docenten uitgereikt in de minor.

Rooster

Min. 12 uur per week.

Waarschijnlijk maandag, dinsdag en donderdag.