Kies op maat

Inloggen Menu

Organisatiekunde en leiderschap

De module Organisatiekunde en leiderschap geeft studenten meer voeling met de werkcontext, cultuur, en leiderschapsvragen. Daarnaast houdt het je een spiegel voor om je eigen professionaliteit en talent te verkennen en te exploreren welk soort werk je zou kunnen doen. Duidelijk wordt hoe theologische competenties betere organisaties opleveren, en hoe organisatiecompetenties betere theologen opleveren. Vertrekkend vanuit de brede gereformeerde traditie wordt bovendien gezocht naar een theologische en levensbeschouwelijke duiding van fenomenen en trends op het terrein van organisatiekunde en leiderschap, die dienstbaar kan worden aan een constructieve christelijke houding.

De module is gestructureerd aan de hand van vakinhoudelijke colleges, methodologische colleges, een dialoogmiddag, en een afsluitende opdracht. Elk vakinhoudelijk college omvat drie delen:

  1. Perspectief: Een inhoudelijk verhaal over een aspect van organisatiewetenschap (bijvoorbeeld ‘hoe ontwikkel je een geestelijke organisatiecultuur?’, ‘Motivatie in soorten en maten/ werk als seculiere religie’, professioneel leidinggeven, dynamiek in een ideële instelling, afhankelijk leven als zelfstandige, vind je vocatie).
  2. Reflectief: Een na consultatie van een theoloog tot stand komende theologische reflectie op het onderwerp van het college door een van de studenten.
  3. Actief: een activerende verwerking voor de komende week.

Daarnaast omvat de module een crashcourse methodologie waarin de studenten kennis maken en oefenen met de kwalitatieve methoden die ze voor hun opdracht nodig hebben en met antropologische sensitiviteit als kernvaardigheid. Met deze cursuselementen wordt aan de vaardigheden ‘publiek presenteren, schrijven, en debatteren’ een speciaal accent op etnografie en op de vaardigheid ‘luisteren’ toegevoegd. De colleges monden uit in een dialoogmiddag waarin een theoloog van binnen de TUK reflecteert op de benaderingen van de organisatiewetenschap en een organisatiedeskundige op de theologie, in beide gevallen met actieve participatie door de studenten. Tijdens de collegeweken houden de studenten een leesverslag bij.

In de studieweken van periode D vindt een praktijkinteractie plaats. Daarbij gaat het bij voorkeur om het meelopen met iemand die als theoloog is opgeleid maar nu werkzaam is in een andere professionele context. Studenten ervaren hierdoor de werkcontext van een professional en maken gebruik van de aangereikte methodologische tools om betekenis te verlenen aan die ervaring. Zo oefenen zij zich in sensitiviteit.

Leerdoelen

Voor meer informatie over de leerdoelen van dit vak, zie onze studiegids:

Studiegids Bachelor Theologie 2023-2024

 

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma. 

Rooster

Let op! Keuzemodules kunnen tegelijk met andere keuzemodules worden ingeroosterd, waardoor mogelijk roosterconflicten kunnen optreden.

Toetsing

Voor meer informatie over de toetsing van dit vak/deze minor, zie onze studiegids:

Studiegids Bachelor Theologie 2023-2024

 

Aanvullende informatie

Let op! Deze module wordt dit jaar in begeleide zelfstudie aangeboden.