Kies op maat

Inloggen Menu

Kunstgeschiedenis: Moderne en hedendaagse kunst I

Je maakt kennis met de invloedrijke kunsttheoretische benaderingen en kunstkritieken van vanaf ca.1935 tot heden. De veel gebruikte begrippen modernisme, avant-garde en postmodernisme dienen hierbij als leidraad en dit zowel met betrekking tot ‘Westerse’- als ‘niet-Westerse’ kunst. Je maakt ook kennis met de theoretische, filosofische en artistieke kritiek op het westers ocularcentrisme en de hiërarchische opvattingen die bestaan over zintuiglijkheid. In experimenten maak je kennis met meer genuanceerde en op wetenschap gestoelde opvattingen over zintuiglijkheid.

Als je na je HBO opleiding de master Kunstgeschiedenis wilt gaan doen kan je door het volgen van deze cursussen in aanmerking komen voor een korter premaster traject. Je kan deze cursussen ook combineren met  Kunstgeschiedenis: Moderne en hedendaagse kunst II.

Programma

Blok 3: KU3V14009 Modernisme, avantgarde, postmodern
Blok 3: KU1V19001 The senses in culture and society

Zoek op cursuscode in de onderwijs catalogus.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis van de termen modernisme, avant-garde en postmodernisme, de culturele context waarin deze termen zijn ontstaan en gebruikt, en de normatieve connotaties die met deze termen samenhangen. Zij zijn bovendien in staat deze termen concreet te toetsen aan een specifiek kunstwerk. Studenten verwerven kennis en inzicht in de relaties die bestaan tussen kunst en zintuiglijkheid alsook in cultuurhistorische, filosofische en wetenschappelijke ideeën over zintuiglijkheid. Studenten oefenen onderzoeksvaardigheden, academische schrijfvaardigheden en mondelinge presentatievaardigheden.   

Ingangseisen

1. Studenten uit de volgende of aanverwante HBO-opleidingen kunnen zich inschrijven: Academie bouwkunde, Academie beeldende kunst/design, Lerarenopleiding beeldende kunst/design, Cultureel Erfgoed, Museologie, Archeologie, Vormgeving, Tuin- en landschapsstudies, Culturele en maatschappelijke vorming.

2. Je hebt minimaal 120 EC van je HBO opleiding behaald.

3. Je beschikt over goede schrijfvaardigheden en je hebt basiskennis van academisch denken en onderzoeken. Je hebt reeds algemene kennis van de geschiedenis van kunst en architectuur.

Literatuur

Informatie over verplichte literatuur kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’.

Rooster

Informatie over de rooster kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan een nieuwe onderwijsperiode is de roostering definitief bekend.

Toetsing

Informatie over de toetsing kun je vinden in OSIRIS onderwijscatalogus per cursus. Klik voor de onderwijscatalogus op de betreffende cursustitel onder ‘programma’. Je kunt per cursus zien welke toetsvormen er zijn en hoe elk onderdeel weegt.

Het is belangrijk om te weten dat als je je inschrijft voor een cursus, je automatisch aangemeld bent voor de eerste toetsmogelijkheden van die cursus.

Aanvullende informatie

Ondertekende leeroverkomsten kunnen tot en met 1 november 2021 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die na de deadline worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Voor iedere cursus laten we maximaal vijf studenten toe. Als er meer aanmeldingen zijn zullen we loten