Kies op maat

Login Menu

Milieukunde op maat

Keuze uit modulen hoofdfase richtingen Energiemanagement en klimaat, Natuur en milieu, Watertechnologie/bodemtechnologie.

Leerdoelen

Zie doelstellingen afzonderlijke modulen

Ingangseisen

Zie niveau onderwijseenheid

Daarnaast dient met in bezit te zijn van een afgerond havo, vwo of mbo 4 diploma. Voor havo en vwo geldt dat je een NG, NT of EM met Scheikunde profiel dient te hebben.

Toetsing

 Schriftelijk/mondeling, verslag en presentaties

Literatuur

Afhankelijk van welke modulen gekozen zijn

Rooster

Afhankelijk van de modules die gekozen zijn.