Kies op maat

Inloggen Menu

Toekomstgericht Ondernemerschap in de Food en Agribusiness

Ondernemen betekent bijvoorbeeld uitdagingen aangaan, innoveren en creëren, zelf beslissingen nemen en werken voor resultaat. In de minor Toekomstgericht Ondernemen in de Food en Agribusiness trek je twintig studieweken je eigen plan en ontdek je wat ondernemerschap inhoudt.

Je gaat werken aan je eigen droom. Niet uit een boek, maar in de praktijk. Heb je een mooi idee, bijvoorbeeld voor een eigen product of aanpak, dan kun je er hier mee aan de slag. Een start-up beginnen bijvoorbeeld. En ook als je zo’n idee nog niet hebt, kun je je ondernemersvaardigheden ontwikkelen en jezelf beter leren kennen. Met antwoord op de vraag: wat wil ik? Wil ik creatief en innovatief aan de slag, mijn eigen plan trekken, onafhankelijk zijn, op safe spelen of uitdagingen aangaan?

Er zijn vier specialisaties binnen de minor: Ondernemerschap, International Farm management, Smart Dairy Farming en Biologische melkveehouderij. De laatste drie zijn bedoeld voor studenten melkveehouderij die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap. De specialisatie Ondernemerschap is bedoeld voor studenten van alle andere opleidingen. Hier heb je de kans om op de groenste hogeschool van Nederland je ondernemerskills te ontwikkelen.

We werken met gerenommeerde coaches en partners uit het groene bedrijfsleven. Je leert van alles over lean-methodes, story telling, duurzame businessmodellen, crowdfunding en e-commerce.

Meerwaarde:

Studenten hebben de mogelijkheid om met de expertise en begeleiding vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein een eigen idee vorm te geven. Ze leren ondernemersvaardigheden toepassen en ontdekken over zichzelf of ondernemerschap hen past.

Leerdoelen

De student kan:
• actie ondernemen (individueel of een deel van een collectief) om waarde te creëren voor anderen;
• nadenken over en reflecteren op (eigen) ondernemerschapscompetenties op basis van de Persoonlijke Profiel Analyse;
• een innovatief bedrijf starten/plannen (individueel of groep) met het potentieel om
een win-win-win situatie voor People, Purpose en Planet te creëren of;
• een project bij een bestaand bedrijf uitvoeren (in groep).

Ingangseisen

Iedere deelnemende student moet jaar 2 van bachelor programma hebben afgerond.
Met elke kandidaat, die zich aanmeldt voor deze minor, vindt er een intakegesprek gesprek plaats.
Opdracht voor elke potentiële kandidaat vooraf gaande aan gesprek; idee/plan o.b.v. Lean of Business Canvas beschrijven en motivatie voor deelname in max. 15 zinnen en CV met 3 referenties toesturen.
Op basis van een positief gesprek c.q. pitch wordt de student toegelaten tot de minor.

Literatuur

Van Eck en Van Zanten. (2016). Business plan op 1 A4. Uitgeverij Business Contact.

Osterwalder en Pigneur. (2014). Waarde Propositie Ontwerp. Vakmedianet Management B.V.

Managementsite. (2017). Wat is SCRUM/Agile? Managementsite Netwerk. Gedownload van [30-03-2017]: https://www.managementsite.nl/kennisbank/scrum-agile

Covey. (2015, March 15). The 7 habits of highly effective people by Stephen Covey – Animated Book. Retrieved [27-03-2017] from: https://www.youtube.com/watch?v=ktlTxC4QG8g

Rooster

30 EC wat staat voor 30*28 = 840 uur
• Theorie
• Colleges
• Projecten, lectoraat opdrachten en community opdrachten
• Training en workshops

Toetsing

Per specialisatie:

- Kennis deel: portfolio van 5 kennis opdracht onderdelen; (geen tentamens)

- Project deel: rapport, persoonlijk portfolio en presentatie;

Aanvullende informatie

Meer details over de minor vind je in de studiehandleiding, die opgevraagd kan worden.