Kies op maat

Inloggen Menu

Food Forensics & Toxicology

Food Forensics

Word jij ook ‘ziek’ van fraude met levensmiddelen? Zet dan hier je tanden in en ontdek zelf de waarheid achter het etiket. Met gerichte colleges over onder meer food defense, food technology, opsporingsstrategieën en analysetechnieken door interne en externe experts, verwerf je inzicht in fraudeonderzoek binnen de levensmiddelensector. True food crime stories worden geanalyseerd en gereconstrueerd. Forensisch chemische en biologische analysemethoden worden ingezet, en gewogen als wettig en overtuigend bewijs. Gewapend met deze kennis en vaardigheden doe je zelf (opsporings)onderzoek naar voedselfraude. Je stelt hypotheses op en toetst deze aan de resultaten van je eigen analyses. Excursies bieden een kijkje in de (inter)nationale keuken.

Toxicology

Vormt de aanwezigheid van een stof in onze voeding een gezondheidsrisico, is een lozing schadelijk voor het milieu en hoe kun je vaststellen dat een stof heeft bijgedragen aan een niet-natuurlijke dood? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden reiken we je eerst de basiskennis aan die elke toxicoloog nodig heeft. Je verkrijgt inzicht in opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding van stoffen, hun werkingsmechanismen en je verdiept je in toxiciteitstesten en risicobeoordelingsmethoden. Je past daarnaast zelf diverse toxiciteitstesten toe en middels een snijpracticum met de rat vergroot je je inzicht in de anatomie. Uiteenlopende forensisch toxicologische praktijkvoorbeelden worden besproken door diverse (externe) experts. In deze minor is er verder specifiek aandacht voor drugs, alcohol, pathologie, obductie en relevante wettelijke kaders. Je past de opgedane kennis vervolgens zelf toe in een (forensisch) toxicologische case-study, waarbij analysemethode ontwikkeling, toxicologische interpretatie en rapportage centraal staan.

Leerdoelen

Food Forensics
- Inzicht verkrijgen in food forensic vraagstukken
- Inzicht krijgen in opsporingsmethoden binnen de food sector
- Verkrijgen inzicht/affiniteit met productieprocessen van voedingsmiddelen
- Inzicht verkrijgen in kwaliteits- en informatiemanagement (o.a. HACCP, TACCP, VACCP)
- Inzicht in en toepassen van geavanceerde chemische analysetechnieken die worden toegepast binnen het thema food forensics
- De student maakt kennis met en past (geavanceerde) data-analysetechnieken toe
- Kennis verkrijgen van relevante wettelijke kaders

Forensic Toxicology
- Kennis verkrijgen op het vakgebied toxicologie (o.a. toxicokinetiek en toxicodynamiek, orgaan toxicologie, risk assessment, post-mortem toxicologie)
- Inzicht verkrijgen in toxicologische assays
- Toepassen van methoden voor detectie van stoffen en bestuderen toxicologische responses
- Uitvoeren van een wetenschappelijke toxicologische literatuurstudie
- Inzicht verkrijgen in wettelijk kaders rondom het gebruik van drugs
- Inzicht verkrijgen in pathologische responses
- Inzicht in de procedure van obducties (+ casuïstiek)
- Uitbreiden ervaring in forensisch analytische chemie
- Interpreteren van forensisch toxicologische gegevens

Aanvullende informatie

Maximum number of participants is 24

Language teaching is Englisch (Dutch if no foreign students participate)

In case of a low number of applications for the minor, the minor may not be offered. After closing the registration period, you will be informed as soon as possible (no later than 20 December 2019).

Ingangseisen

At least 100 EC obtained in a course in Forensic Sciences, Chemistry, Food, Life Sciences or related study. The student should have basic knowledge of biochemistry and some laboratory experience (chemical and / or (molecular) biological).

Deliver documents for entry requirements: Based on the study program of the external student, the course coordinator determines which specific documents must be submitted.

Minimaal 100 EC behaald in een opleiding op het gebied van Forensic Sciences, Chemie, Voeding, Life Sciences of een aanverwante studie. Basiskennis omtrent biochemie en ervaring met het werken op het laboratorium (chemisch en/of (moleculair) biologisch).

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Op basis van de studierichting van de externe student stelt de coördinator vast welke specifieke documenten aangeleverd moeten worden.

Toetsing

• Theoretical exam (written): mark
• Practical assignment Food defense & fraud *: mark
• Case study Food Fraud*: mark
• Case study Toxicology*: mark
* These assessments apply per working group, but will be individual if necessary.

Rating scale: Mark (1-10, 0,1 increments)

Literatuur

Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology, 9780071847087

Rooster

• Lectures including various guest lectures
• Tutorials
• Work meetings / tutor groups
• Practicals
• Drafting a research proposal
• Perform research
• Presentation / jury discussions
• Report
• Field trips
• Self-study
30 EC= 840 h in total

It is assumed that students can be available from Monday to Friday. Scheduling varies per week.