Kies op maat

Login Menu

Food Forensics & Toxicology

Food Forensics

Word jij ook ‘ziek’ van fraude met levensmiddelen? Zet dan hier je tanden in en ontdek zelf de waarheid achter het etiket. Met gerichte colleges over ondermeer food defense, food technology, opsporingsstrategieën en analysetechnieken door interne en externe experts verwerf je inzicht in fraudeonderzoek binnen de levensmiddelensector. True food crime stories worden geanalyseerd en gereconstrueerd. Forensisch chemische en biologische analysemethoden worden ingezet, en gewogen als wettig en overtuigend bewijs. Gewapend met deze kennis en vaardigheden doe je zelf (opsporings)onderzoek naar voedselfraude. Je stelt hypotheses op en toetst deze aan de resultaten van je eigen analyses. Excursies bieden een kijkje in de (inter)nationale keuken.

Toxicology

Vormt de aanwezigheid van een stof in onze voeding een gezondheidsrisico, is een lozing schadelijk voor het milieu, en hoe kun je vaststellen dat een stof heeft bijgedragen aan een niet-natuurlijke dood? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden reiken we je eerst de basiskennis aan die elke toxicoloog nodig heeft. Je verkrijgt inzicht in opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding van stoffen, hun werkingsmechanismen en je verdiept je in toxiciteitstesten en risicobeoordelingsmethoden. Je past daarnaast zelf diverse toxiciteitstesten toe, en middels een snijpracticum met de rat vergroot je je inzicht in de anatomie. Uiteenlopende forensisch toxicologische praktijkvoorbeelden worden besproken door diverse (externe) experts. In deze minor is er verder specifiek aandacht voor drugs, alcohol, pathologie, obductie en relevante wettelijke kaders. Je past de opgedane kennis vervolgens zelf toe in een forensisch toxicologische case-study waarbij analysemethode ontwikkeling, toxicologische interpretatie en rapportage centraal staan.

Leerdoelen

Food Forensics

- Inzicht verkrijgen in food forensic vraagstukken

- Inzicht krijgen in opsporingsmethoden binnen de food sector

- Verkrijgen inzicht/affiniteit met productieprocessen van voedingsmiddelen

- Inzicht verkrijgen in kwaliteits- en informatiemanagement (o.a. HACCP)

- Inzicht in en toepassen van chemische analysetechnieken die worden toegepast binnen het thema food forensics

- De student maakt kennis met en past (geavanceerde) data-analysetechnieken toe

- Verwerven van inzicht in de opbouw en het verloop van een bedrijfsrechercheonderzoek

- Kennis verkrijgen van relevante wettelijke kaders

 

Forensic Toxicology

- Kennis verkrijgen op het vakgebied toxicologie (o.a. toxicokinetiek en toxicodynamiek, orgaan toxcicologie, risk assessment, post-mortem toxicologie)

- Inzicht verkrijgen in toxicologische assays

- Toepassen van methoden voor detectie van stoffen en bestuderen toxicologische responses

- Kunnen uitvoeren van een wetenschappelijke toxicologische literatuurstudie

- Inzicht verkrijgen in wettelijk kaders rondom het gebruik van drugs

- Inzicht verkrijgen in pathologische responses

- Inzicht in de procedure en toepassing van obducties (casuïstiek)

- Uitbreiden ervaring in forensisch analytische chemie

- Interpreteren van forensisch toxicologische gegevens

Aanvullende informatie

Maximaal aantal studenten: 24

Studiemateriaal is in het Engels. Bij participatie van buitenlandse studenten is de voertaal tevens Engels.

Het is ook mogelijk om onderdelen uit de minor apart te volgen bijv.:

- Onderdeel toxicologie (modules Toxicology 1 en Forensic Toxicology)

- Onderdeel Food Forensics (Food Forensics 1 en 2)

- Modules Toxicology 1 en Food Forensics 1 zijn elk ook afzonderlijk te volgen.

Mocht je dit willen neem dan contact met ons op via inschrijvingen@hvhl.nl en dan maken we een aangepaste leerovereenkomst voor je.

Inhoudelijke vragen over de minor kunnen gesteld worden aan Marije Strikwold: marije.strikwold@hvhl.nl

Ingangseisen

Basiskennis omtrent chromatografie en biochemie

Toetsing

- Theorie: cijfer

- Praktijkopdrachten: cijfer of voldaan

- Case studies: cijfer

Literatuur

Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology, 9780071847087