Kies op maat

Inloggen Menu

Feeding Future Cities

Het voedsel op jouw bord, met welk landschap heeft dat te maken? We moeten toe naar een circulaire economie. Dan moet een veel groter deel van ons voedsel regionaal geproduceerd worden. Wat betekent dat voor het landschap om ons heen? Welke nieuwe concepten kunnen we ontwikkelen voor de hele keten van voedselproductie tot aan ons bord, en hoe ontwerpen we daarmee nieuw regionaal landschap?

 

Dat zijn vragen die raken aan economie, landbouw, productontwerp, geografie, logistiek, ecologie, opvoeding en gezondheid, om er een paar te noemen. We richten ons daarom een zeer gemengde groep, met interesse om vanuit verschillende disciplines aan vernieuwende oplossingen te werken.

 

De minor is projectgericht: je werkt in groepen aan uitdagende vragen die voortkomen uit concrete projecten binnen het lectoraat. Daarbij is nieuwsgierigheid, analytische vaardigheid, creatief vermogen en samenwerking gevraagd.
Naast groepswerk doe je een individueel onderzoek, waarin je je eigen achtergrond inzet, of juist een nieuw veld verkent. Je werkt zelfstandig, maar wel in regelmatige samenwerking met de lector en de coördinerend docent. Op de donderdagen krijg je een prikkelend programma met lezingen, excursies, debatten en veldbezoeken aangeboden, op de overige dagen werk je met je groep en organiseer je zelf hoe je begeleid wilt worden.

 

De minor draait om actuele onderzoeksprojecten in het lectoraat, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een groot agroforestry complex in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook worden grensverleggende strategieën ontwikkeld om openbare groene ruimte te transformeren naar openbare voedselproductie. Een derde project waaraan gewerkt kan worden kijkt naar de Noordzee als voedsellandschap, met zeewier als specifiek product.

De daadwerkelijke invulling hangt af van de lectoraatsprojecten die tijdens de minorperiode lopen.

Leerdoelen

Als je deelneemt aan deze minor dan:
- krijg je inzicht in de complexe problemen die bestaan bij het voeden van een steeds groter wordende stedelijke bevolking;
- doe je zowel in een groep als individueel onderzoek naar een aspect van duurzame voedselsystemen in stedelijke regio’s. De uitkomsten van deze onderzoeken presenteer je zowel mondeling als schriftelijk voor een mede-professionals met een brede inhoudelijke achtergrond;
- overleg je en discussieer je met professionals uit het werkveld én van andere disciplines, je combineert deze kennis met eigen vakkennis om tot nieuwe denkrichtingen en oplossingen te komen;
- formuleer je creatieve, maatschappelijk verantwoorde oplossingsrichtingen met een multidisciplinaire insteek.
- weet je hoe je de onderzoekscyclus toepast bij de uitvoering van je onderzoek
- ken je verschillende onderzoeksmethoden incl ontwerpgerichte methodes en kan je die verantwoord topassen;
- kun je een beeldend en goed onderbouwd eindproduct opstellen.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

1

150 credits behaald, aangevuld met motivatiebrief.

De behaalde credits zijn gerelateerd aan minimaal een van de inhoudelijke thema’s van de minor: ruimtelijke planvorming, landbouw, productontwerp, gezondheid, voeding, geografie.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: overzicht behaalde credits en motivatiebrief vereist. 

Toetsing

Een student werkt aan twee opdrachten: een groepsopdracht en een individuele opdracht.

Beoordelingsschaal minor: cijfer 1-10 (0,1 int – 5,5 gesl)

Literatuur

Maatwerk, wordt aan de hand van de definitieve sprekers ingevuld.

Rooster

Gastcolleges, hoorcollege(s), werkcolleges, projectwerk.

40 uur per week beschikbaar.