Kies op maat

Inloggen Menu

Applied Research Center (ARC) Project Minor (Prinor)

Project minor richt zich op een opdracht vanuit het ARC (project) die door 3e en 4e jaars studenten in 20 weken wordt uitgevoerd (minor). Het gaat om projectmatige en opdrachtgever-gericht onderzoek met hogeschool-brede insteek vanuit de twee domeinen (F&D, DAR). Centrale opdrachten uit de praktijk worden mogelijk geflankeerd door opdrachten vanuit de andere opleidingen.

Competentie(s):

• Het managen van projecten in een interdisciplinaire context
• Doelgroepgericht ontwerpen van producten
• Verrichten van praktijkgericht onderzoek

Alles op niveau 2/3: gevorderd/professioneel

 

Leerdoelen

De student
• werkt opdrachtgever-gericht binnen een tijdgebonden project.
• ontwerpt een opdrachtgericht onderzoek en voert deze uit.
• werkt InterProfessioneel Samen in Duurzaamheid (IPSID), met teams uit andere opleidingen/domeinen (indien van toepassing).

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019 voor periode 1 en 2 en 20 december 2019 voor periode 3 en 4).

Ingangseisen

Minimaal een major gevolgd.

Motivatie die gericht is op zelfsturendheid en projectmatig samenwerken.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Intake gesprek/mail.

Toetsing

1. Projectplan: plan van aanpak
2. Productverslag: advies/ontwerp/onderzoek
3. Projectverantwoording: management en interprofessioneel samenwerken
4. Zelfsturing: verantwoording ontwikkeling BoKS, Midterm en Endterm Assessment (MTA/ETA)

1. Groep/individueel
2. Groep/individueel
3. Groep/individueel
4. Individueel

Beoordelingsschaal Minor: 0-10, (0,1 interval, 5,5 geslaagd).

Literatuur

N.v.t.

Rooster

Projectonderwijs en vraaggestuurd vanuit de student: 840 sbu.