Kies op maat

Login Menu

Interdisciplinaire Project Minor (Prinor)

De Prinor richt zich op een opdracht vanuit de buitenwereld (project) die door derde- en vierdejaars studenten in 20 weken wordt uitgevoerd (minor). Het gaat om projectmatige en opdrachtgever-gericht onderzoek met een hogeschool-brede insteek vanuit de drie domeinen. Centrale opdrachten uit de praktijk worden mogelijk geflankeerd door opdrachten vanuit de andere domeinen.

Competentie(s):

  • Het managen van projecten in een inter-/transdisciplinaire context - niveau 2/3: gevorderd.
  • Doelgroepgericht ontwerpen van producten: niveau 2/3: gevorderd.
  • Verrichten van praktijkgericht onderzoek: niveau 2/3: gevorderd.

Leerdoelen

De student:
• werkt opdrachtgever-gericht binnen een tijdgebonden project.
• ontwerpt een opdrachtgericht onderzoek en voert deze uit.
• werkt interprofessioneel samen in Duurzaamheid (IPSID), met teams uit andere opleidingen/domeinen.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 8 juni 2018 voor periode 1 en 2 en 21 december 2018 voor periode 3 en 4).

Ingangseisen

Minimaal een major gevolgd.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: Intake gesprek/mail.

Toetsing

Projectverslag + mondelinge verantwoording  individ. cijfer, weging 1, slagingsgrens 5,5.
Het projectverslag omvat de volgende onderdelen:
• Projectplan: plan van aanpak.
• Productverslag: advies/ontwerp/onderzoek.
• Projectverantwoording: management en interprofessioneel samenwerken.
Verslag Zelfsturing: verantwoording ontwikkeling BoKS.

Beoordelingsschaal Minor: 0-10, (0,1 interval, 5,5 geslaagd).

Literatuur

N.v.t.

Rooster

Projectonderwijs en vraaggestuurd vanuit de student: 840 sbu.