Kies op maat

Inloggen Menu

Vijfde semester Tuin- en landschapsinrichting

De module bestaat uit twee verplichte modulen en een aantal keuzemodulen.
De verplichte modulen zijn:
Toolbox (VTL3TBVN, 7 credits) en
Aanvullende opdracht (VTL3AOVN, 2 credits).

Studenten die zich willen verbreden of verdiepen, kunnen uit de modulen die in de eerste helft van het derde jaar van T&L worden aangeboden, er een aantal kiezen die ze nog niet eerder hebben gehaald. Op deze wijze kan een student zich voorbereiden op meerdere uitstroomprofielen.
Studenten van andere opleidingen kunnen uit het aanbod zelf een pakket samenstellen ter verbreding of verdieping van hun opleiding.
In de eerste periode wordt één module van 7 credits gekozen uit:
De groene stad (VTL3GSVN);
Ontwerp en inspiratie (VTL3OIVE);
Techniek en haalbaarheid (VTL3THVN).
De module Toolbox (VTL3TBVN) uit deze periode is verplicht. Binnen de Toolbox worden 3 onderwerpen gekozen.

In de tweede periode wordt één module van 14 credits gekozen uit:
Contract en constructie (VTL3CCVN);
Lab Groene leefomgeving (VTL3GLVN);
Lab Werkvoorbereiding (VTL3LWVN);
Ontwerp en maatschappij (VTL3OMVE);
Ontwerp stedelijke buitenruimte (VTLOSVN).

Tenslotte wordt een aanvullende opdracht (VTL3AOVN) met een omvang van 2 credits gemaakt. De inhoud zal in overleg met de student worden vastgesteld en zijn afgestemd op een persoonlijke verbreding en verdieping. De opdracht omvat in ieder geval een portfolio en reflectie.

Leerdoelen

Zie competenties en inhoudsbeschrijving bij de desbetreffende modulen.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 7 juni 2019).

Ingangseisen

Propedeuse, 2e jaar en eerste helft 3e jaar gehaald.

Door middel van een motivatiebrief en een portfolio moet worden aangetoond dat de student voldoende startkwalificaties heeft om de gekozen modulen met succes te kunnen doorlopen.

Documenten aanleveren voor ingangseisen: cijferlijst, motivatiebrief en motivatie via een portfolio vereist.

Toetsing

Zie bij de desbetreffende modulen zoals ze zijn beschreven in de OER-T&L. De toetsing is een combinatie van de toetsen van de desbetreffende vakken, aangevuld met een aanvullende opdracht ten behoeve van de 2 credits voor studieloopbaanbegeleiding.

Voor een voldoende resultaat moeten de gekozen modulen met een cijfer van 5.5 of hoger zijn afgerond en de extra opdracht voor studieloopbaanbegeleiding moet met een voldoende zijn afgerond.

Het eindcijfer van de minor wordt naar rato het aantal credits berekend uit de onderdelen waar een cijfer voor wordt gehaald.

Via het SIS wordt ingetekend voor de desbetreffende verplicht en gekozen modulen.

Literatuur

Zie bij de desbetreffende modulen zoals ze zijn beschreven in de OER-T&L.
Externe studenten kunnen die OER opvragen bij de minorcontactpersoon.

Rooster

40 uur per week beschikbaar.