Kies op maat

Login Menu

DV - project en adviesbureau

Onderzoeks- en adviesopdrachten van lectoraten of groepen agrarische ondernemers of andere opdrachtgevers. De acquisitie en hele werkorganisatie is ook in handen van deelnemende studenten. Daarbij worden diverse functies onderscheiden.

Deel 1 Organisatie en acquisitie + uitvoering advies- of onderzoeksproject

Deel 2 Uitvoering projecten + specifieke trainingen advies- en onderzoeksvaardigheden

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (voor periode 1 en 2 uiterlijk 8 juni 2018 en voor periode 3 en 4 uiterlijk 21 december 2018).

Ingangseisen

De student kan
• een project- en adviesbureau runnen
• project-/adviesopdrachten voor opdrachtgevers uitvoeren

Toetsing

Deel 1
LDV352VN-01 beoordeling functioneren (210 sbu)
LDV352VN-02 advies- of onderzoeksproject (210 sbu)

Deel 2
LDV352VN-03 adviesproject (210 sbu)
LDV352VN-04 onderzoeksproject (210 sbu)

Literatuur

Geen

Rooster

• Organisatie (diverse functies) (door)ontwikkeling tools (210 sbu)
• Advies- of onderzoeksproject (intake, analyse, rapportage, gesprek) (210 sbu)
• Onderzoeksopdrachten (intake, analyse, rapportage, gesprek) (210 sbu)
• Adviesopdrachten (intake, analyse, rapportage, gesprek) (210 sbu)