Kies op maat

Inloggen Menu

DV - project en adviesbureau

Projecten

Je voert project(en) (onderzoek, ontwikkeling) uit voor opdrachtgever(s). De opdrachtgever zoek je zelf. Opdrachtgevers kunnen groepen veehouders zijn, bedrijven in de periferie van de veehouderij of VHL-lectoraten. Het gaat om projecten m.b.t. actuele thema’s in de veehouderij. Het projectresultaat vertaal je altijd in adviezen voor de opdrachtgever en/of veehouders en draag je uit middels adviesgesprek(ken) en/of andere communicatiemiddelen. Je runt zelfstandig je eigen project. Begeleiding door opdrachtgever en een bij het project betrokken docent.

Werkcolleges

De invulling van de werkcolleges en trainingen worden bepaald op basis van de leer- of ontwikkeldoelen die de studenten zich aan het begin van de minor stellen. De thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijv. kwalitatief onderzoek, adviesvaardigheden,  werknemersvaardigheden, intervisie en feedback. 

Werkbesprekingen/Intervisie

De minor functioneert als een projectbureau met een zelfsturend team. In wekelijkse werkbesprekingen leg je vragen/problemen voor aan je collega’s en voorzie je je collega’s van suggesties en feedback. Waar nodig en nuttig help je elkaar, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten. In de werkbesprekingen komt ook de organisatie van de overige activiteiten aan de orde. Een tweetal docenten is als adviseur betrokken bij het projectbureau en de werkbesprekingen

Overige activiteiten

In de loop van de minor organiseer je gezamenlijk diverse overige activiteiten. Dit kunnen excursies zijn naar andere project-/ onderzoeks- of adviesorganisaties. Ook kunnen er interviews met specialisten worden afgenomen en gastsprekers worden uitgenodigd. Elke student heeft specifieke (regie-)taak.

Meerwaarde:

Studenten, die hier functioneren in een ‘eigen bedrijf’, leren hoe ze zo’n bedrijf runnen. Ze leren de benodigde advies-, onderzoeks- en ondernemersvaardigheden om van het projectmatige advieswerk een succes te maken.

Leerdoelen

Student kan project en adviesbureau runnen

Student kan project/adviesopdrachten voor opdrachtgevers  uitvoeren

Competenties:

- Opstellen van een ondernemingsplan

- Opstellen en uitvoeren toegepast onderzoek

- Ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten

- Acquireren en advies geven

- Leiding geven aan projecten, processen en personen

Ingangseisen

Opleiding DV of ondernemerschap/bedrijfskunde, intake/sollicitatiegesprek.

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Volgens VHL-richtlijnen

Literatuur

Geen

Rooster

LDV352VN-01               werknemersvaardigheden 

LDV352VN-02               projectvaardigheden 

LDV352VN-03               adviesvaardigheden 

LDV352VN-04               onderzoeksvaardigheden 

Toetsing

  • Onderzoeksvaardigheden
  • Projectvaardigheden
  • Adviesvaardigheden
  • Werknemersvaardigheden

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen:

Geen, werkorganisatie zelf te organiseren.