Kies op maat

Inloggen Menu

DV - project en adviesbureau

Projecten
Je voert projecten (onderzoek, ontwikkeling) uit voor opdrachtgevers. De opdrachtgevers zoek je zelf. Opdrachtgevers kunnen groepen veehouders zijn, bedrijven in de periferie van de veehouderij of VHL-lectoraten. Het gaat om projecten m.b.t. actuele thema’s in de veehouderij. Het projectresultaat vertaal je altijd in adviezen voor de opdrachtgever en/of veehouders en draag je uit middels adviesgesprek(ken) en/of andere communicatiemiddelen.

Werkcolleges
De invulling van de werkcolleges en trainingen worden bepaald op basis van de leer- of ontwikkeldoelen die de studenten zich aan het begin van de minor stellen. De thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijv. kwalitatief onderzoek, adviesvaardigheden, werknemersvaardigheden, intervisie en feedback.

Werkbesprekingen/Intervisie
De minor functioneert als een projectbureau met een zelfsturend team. In wekelijkse werkbesprekingen leg je vragen/problemen voor aan je collega’s en voorzie je je collega’s van suggesties en feedback. Waar nodig en nuttig help je elkaar, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten. In de werkbesprekingen komt ook de organisatie van de overige activiteiten aan de orde.

Overige activiteiten
In de loop van de minor organiseer je gezamenlijk diverse overige activiteiten. Dit kunnen excursies zijn naar andere project-/ onderzoeks- of adviesorganisaties. Ook kunnen er interviews met specialisten worden afgenomen en gastsprekers worden uitgenodigd. Elke student heeft specifieke (regie-)taak.

Leerdoelen

• Student kan project/adviesopdrachten voor opdrachtgevers opzetten en uitvoeren
• Student kan projectresultaten vertalen in concrete adviezen en deze geaccepteerd krijgen
• Student kan adviesgesprek voeren (gevorderd)
• Studenten kan intervisie uitvoeren
• Student kan activiteiten organiseren

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (voor periode 1 en 2 uiterlijk 7 juni 2019 en voor periode 3 en 4 uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

Documenten aanleveren voor ingangseisen:

Propedeuse van een bachelor opleiding.

Toetsing

Toets (1);
Naam: LDV352VN-01 Werknemersvaardigheden (160 sbu)
Onderwerpen: Werknemersvaardigheden
Toetsvorm: Functioneringsgesprek, portfolio
Beoordeling mede gebaseerd op beoordeling medestudenten
(collega’s)
Weging: 20%
Wijze van beoordeling Individueel

Toets (2)
Naam: LDV352VN-02 Projectvaardigheden (260 sbu)
Onderwerpen: Projectvaardigheden
Toetsvorm: Projectplan, Functioneringsgesprek
Weging: 30%
Wijze van beoordeling Individueel

Toets (3)
Naam: LDV352VN-03 Adviesvaardigheden (160 sbu)

Onderwerpen: Adviesvaardigheden
Toetsvorm: Adviesgesprek, Presentatie, Artikel
Weging: 20%
Wijze van beoordeling Individueel

Toets (4)
Naam: LDV352VN-04 Onderzoeksvaardigheden (260 sbu)

Onderwerpen: Onderzoeksvaardigheden
Toetsvorm: Projectrapport

Weging: 30%
Wijze van beoordeling Individueel

Literatuur

Geen

Rooster

LDV352VN-01               werknemersvaardigheden (160 sbu)

LDV352VN-02               projectvaardigheden (260 sbu)

LDV352VN-03               adviesvaardigheden (160 sbu)

LDV352VN-04       onderzoeksvaardigheden (260 sbu)

4 dagen /week werken aan project; 1 dag/week overige activiteiten (trainingen, intervisie, excursies, gastcolleges);