Kies op maat

Inloggen Menu

Humane Voeding en Gezondheid

Voeding en gezondheid hebben met elkaar te maken. Wat is gezonde voeding en hoe kun je met die voeding de gezondheid van mensen verbeteren? Deze minor gaat over het effect van voeding op de gezondheid van de mens.

Dat begint met een theoretisch kader over zaken zoals regulering van voedselinname en vertering, en de beïnvloeding van het immuunsysteem, het endocriene systeem en het microbioom op deze processen. Er is verder aandacht voor de effecten van ziekteverwekkers in de voeding, allergie voor voeding, malnutritie, neuro-endocriene afwijkingen of een disbalans in het microbioom. En ook voor verschillende voedingspatronen.

Naast de theorie is opzet en uitvoering van een in vitro onderzoek (in glas, dus buiten het lichaam) op het thema van voeding en gezondheid onderdeel van de minor. Ter ondersteuning zijn er instructie- en demonstratiepractica over laboratoriumtechnieken.

Meerwaarde:

Studenten leren zelfstandig een onderzoeksproject opzetten en uitvoeren, specifiek gericht op in vitro voedingsonderzoek. Omdat de leeromgeving zoveel mogelijk overeenkomt met de realiteit in een onderzoekslaboratorium, leren ze hoe het eraan toegaat in het multidisciplinaire gebied van voeding en gezondheid. 

Leerdoelen

De student heeft kennis van- en inzicht in verschillende onderwerpen die te maken hebben met de relatie tussen voeding, ziekte en gezondheid.

De student heeft kennis van- en/of beschikt over vaardigheden voor verschillende methoden om in vitro voedingsonderzoek uit te oefenen.

De student kan na het volgen en succesvol afronden van deze module, een in vitro voedingsonderzoek opzetten en uitvoeren.

Ingangseisen

Minimaal 100EC behaald in een opleiding op het gebied van life sciences & Technology, voeding of aanverwante studie. Neem contact op met de coördinator wanneer je hieraan niet voldoet.            

Toetsing

Toets 1:
Naam: Theorietoets
Onderwerpen: Theorie zoals besproken in de hoorcolleges
Toetsvorm: Tentamen
Weging: 1
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 2:
Naam: Eindverslag
Onderwerpen: Onderzoeksverslag over project
Toetsvorm: Onderzoeksverslag
Weging: 2
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets 3:
Naam: Eindpresentatie
Onderwerpen: Studenten geven een eindpresentatie over hun project
Toetsvorm: Presentatie

Weging: 2
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 4:
Naam: Instructiepracticum
Onderwerpen: Instructiepracticum
Toetsvorm: Instructiepracticum

Weging: Geen: go/no go
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 5:
Naam: PVA (go/ no go)

Onderwerpen: Plan van aanpak van project
Toetsvorm: Plan van aanpak van project

Weging: Geen: go/no go
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets 6:
Naam: Deelname werkbesprekingen
Onderwerpen: Deelname werkbesprekingen
Toetsvorm: Deelname werkbesprekingen

Weging: Geen: go /no go
Wijze van beoordeling Individueel

Literatuur

Geen verplichte literatuur.

Rooster

• hoorcolleges
• instructiepractica
• uitvoering onderzoek
• werkbesprekingen
• schrijven PVA
• verslaglegging
• presentatie

In totaal 30x28 studiebelastingsuren