Kies op maat

Inloggen Menu

Humane Voeding en Gezondheid

Centraal in deze minor staat het effect van voeding op de gezondheid van de mens. In dit multidisciplinaire vakgebied zetten de studenten een in vitro onderzoek op rondom dit thema en voeren dit ook zelf uit. Voor deze opdracht worden waar mogelijk opdrachten en vragen uit het werkveld en de lectoraten gebruikt.

In de eerste paar weken van de minor krijgen de studenten ter ondersteuning een theoretisch kader aangeboden, waarin verschillende aspecten rondom voeding en gezondheid worden besproken. In deze theorie wordt o.a. geschetst hoe voedselinname en vertering gereguleerd worden in de gezonde mens en hoe het immuunsysteem, het endocriene systeem en het microbioom deze processen beïnvloeden. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen voeding en ziekte en gezondheid. Hierbij valt te denken aan de effecten van ziekteverwekkers in de voeding, overgevoeligheden/allergie voor voeding, malnutritie, neuroendocriene afwijkingen of een disbalans in het microbioom. Daarnaast zullen verschillende voedingspatronen besproken worden.

Ook worden ter ondersteuning van het onderzoeksproject instructiepractica aangeboden en/of demonstratiepractica om de studenten bekend te maken met verschillende laboratoriumtechnieken die gebruikt kunnen worden in het zelf uit te voeren onderzoek.

Leerdoelen

De student heeft kennis van- en inzicht in verschillende onderwerpen die te maken hebben met de relatie tussen voeding, ziekte en gezondheid.

De student heeft kennis van- en/of beschikt over vaardigheden voor verschillende methoden om in vitro voedingsonderzoek uit te oefenen.

De student kan na het volgen en succesvol afronden van deze module, een in vitro voedingsonderzoek opzetten en uitvoeren.

Aanvullende informatie

Bij weinig aanmeldingen bestaat er een kans dat de minor niet doorgaat. Na het sluiten van de inschrijfperiode word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd (uiterlijk 20 december 2019).

Ingangseisen

Minimaal 100EC behaald in een opleiding op het gebied van life sciences & Technology, voeding of aanverwante studie. Neem contact op met de coördinator wanneer je hieraan niet voldoet.            

Toetsing

Toets 1:
Naam: Theorietoets
Onderwerpen: Theorie zoals besproken in de hoorcolleges
Toetsvorm: Tentamen
Weging: 1
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 2:
Naam: Eindverslag
Onderwerpen: Onderzoeksverslag over project
Toetsvorm: Onderzoeksverslag
Weging: 2
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets 3:
Naam: Eindpresentatie
Onderwerpen: Studenten geven een eindpresentatie over hun project
Toetsvorm: Presentatie


Weging: 2
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 4:
Naam: Instructiepracticum
Onderwerpen: Instructiepracticum
Toetsvorm: Instructiepracticum

Weging: Geen: go/no go
Wijze van beoordeling Individueel

Toets 5:
Naam: PVA (go/ no go)

Onderwerpen: Plan van aanpak van project
Toetsvorm: Plan van aanpak van project

Weging: Geen: go/no go
Wijze van beoordeling Groepsbeoordeling

Toets 6:
Naam: Deelname werkbesprekingen
Onderwerpen: Deelname werkbesprekingen
Toetsvorm: Deelname werkbesprekingen

Weging: Geen: go /no go
Wijze van beoordeling Individueel

Literatuur

Geen verplichte literatuur.

Rooster

• hoorcolleges
• instructiepractica
• uitvoering onderzoek
• werkbesprekingen
• schrijven PVA
• verslaglegging
• presentatie

In totaal 30x28 studiebelastingsuren