Kies op maat

Inloggen Menu

Future Urban Regions

We leven in een spannende nieuwe tijd: voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om via sensoren, snel mobiel internet en big (open) data inzicht te krijgen hoe stedelijke regio’s écht werken.

Ben je geïnteresseerd in hoe onze steden en regio’s zijn opgebouwd uit diverse stromen? Denk onder meer aan energie, mobiliteit, menselijk gedrag, afval, voedsel, water, lucht en veel andere product- en voorwerpstromen.

In deze minor, die is opgezet als living urban lab, werk je aan het helder inzichtelijk maken deze kennis over het metabolisme van stedelijke regio’s. In deze living lab ga je aan de slag wat 4D geo-data en location intelligence betekent voor actuele vraagstukken in onze maatschappij.

We staan als maatschappij aan het begin van een revolutionaire omwenteling, waarbij (big en open) 4D geo-data en het koppelen van vraag en aanbod via location intelligence centraal staan. In deze minor ga je actief bijdragen aan deze nieuwe ontwikkelingen.

Inhoudelijke vakken van de minor:

 • Slimme circulaire stedelijke regio’s waarbij het denken in stedelijke stromen in ruimte en tijd centraal staat,
 • Location Intelligence waar geo-analyse centraal staat en hoe je vraag en aanbod beter op elkaar kan afstemmen
(dit onderdeel is Engelstalig),
 • Training Storytelling en storymapping: het helder, kernachtig vertellen en eigentijds visualiseren van je boodschap voor de doelgroep(en).Als kop op deze minor staat een praktijkopdracht centraal voor een externe opdrachtgever. Je gaat aan de slag met een onderwerp of productstroom van jouw keuze (of van je groep). In deze nieuwe minor bouw je mee aan een living lab van actuele inzichten die onderdeel zullen zijn van het GeoLab Almere dat begin 2019 is gestart. Als groep werken jullie toe naar een afsluitend symposium.

Voor meer informatie, zie deze storymap: https://arcg.is/4Sne 

Leerdoelen

Assessment Future Urban Regions

 • Je formuleert een opdracht vanuit de vraag van de externe opdrachtgever en ontvangt een bevestiging van de opdrachtgever
 • Je analyseert en visualiseert geo-data tot inzichten voor de externe opdrachtgever
 • Je construeert een concept voor de toekomst van een stedelijke regio
 • Je presenteert de inzichten op een symposium voor een publiek

Slimme circulaire stedelijke regio’s

 • Je kunt in eigen woorden beschrijven wat slimme steden (van de toekomst) zijn
 • Je kunt in eigen woorden beschrijven wat individueel zwermen is en wat de toegevoegde waarde is bij conceptontwikkeling van toekomstige stedelijke regio's
 • Je stelt twee eigen ketenanalyses op vanuit (stedelijke) circulariteit
 • Je stelt een essay op over de principes van slimme circulaire stedelijke regio’s inclusief een persoonlijke reflectie over deze principes

Location Intelligence

 • Je kunt omschrijven hoe data en modellen geografische analyse mogelijk maken
 • Je kunt (geo-)data visualiseren met standaard methoden en technieken
 • Je kunt begrippen als Site Selectie, Geodemografische Analysen, markt segmentation, urban planning en geodesign plaatsen in een specifiek domein
 • Je ontwerpt een geavanceerde geografische analyse en documenteert deze voor gebruik door derden

Storytelling en storymapping

 • Je ontwerpt een storymap vanuit principes storytelling én design
 • Je maakt onderbouwde afwegingen tussen hoofd- en bijzaken
 • Je evalueert de storymap samen met de beoogde doelgroep

De volgende Aeres Hogeschool competenties worden getoetst op niveau 3:
2. Samenwerken | 3. Presenteren | 5. Innoveren | 7. Zelfsturen

Eindkwalificaties (LOP2018):
1. Acteren als intermediair
6. Onderzoeken en analyseren
7. Hanteren Geo-ICT Technologie
8. Werken met ruimtelijke data

Aanvullende informatie

Deze minor is goed te combineren met de minor Growing Green Cities (IGGC), ook in Almere. Het rooster van beide minoren is goed op elkaar afgestemd en zit elkaar dus niet 'in de weg’. De minoren vullen elkaar aan tot 30 ECTS.

Meer weten over deze minor?
Neem dan contact op met Jan Willem van Eck - j.w.van.eck@aeres.nl 

Ingangseisen

Toegang tot het 3e studiejaar. Geen eisen met betrekking tot opleiding of achtergrond gezien het interdisciplinaire karakter van de minor.

Toetsing

Code:                                   AFUR01

Naam:                                  Assessment Future Urban Regions

Studiepunten:                  7 ECTS

Type examen:                  presentatie en digitaal portfolio

 

Code:                                   AFUR05

Naam:                                  Slimme circulaire stedelijke regio’s

Studiepunten:                  4 ECTS

Type examen:                  essay en ketenanalyse

 

Code:                                   AFUR06

Naam:                                  Location intelligence

Studiepunten:                  4 ECTS

Type examen:                  geografische data-analyse en gebruiksdocument

 

Code:                                   AFUR07

Naam:                                  Storytelling en storymapping

Studiepunten:                  0 ECTS

Type examen:                  storymap en evaluatie daarvan

Literatuur

 • Studiehandleiding voor deze minor (samengesteld door docenten)
 • De docenten stellen verdiepende artikelen en rapporten over de onderwerpen ter beschikking
 • Websites met informatie, praktijkvoorbeelden, specifieke thema’s en online courses (moocs)

Rooster

Het tijdsbeslag voor deze minor is 20 uur per week, 21 weken lang (is 420 uur). Naast de vaste dagen in het rooster met hoorcolleges en werkcolleges, werk je in groepen van 3 tot 5 personen (gemixte groepen met verschillende achtergronden) aan de groepsproducten en het eindsymposium.

De minor start met een dag waar de externe opdrachtgevers aanwezig zijn. Je maakt dan een start met de externe opdracht en het werken in groepen. In januari 2021 is het eindsymposium van deze minor.
De lessen worden gegeven op de woensdag en de vrijdag in de weken 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 1, 2.