Kies op maat

Inloggen Menu

Future Urban Regions

We leven in een spannende nieuwe tijd: voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om via sensoren, snel mobiel internet en big (open) data inzicht te krijgen hoe stedelijke regio’s écht werken.

Ben je geïnteresseerd in hoe onze steden en regio’s zijn opgebouwd uit diverse stromen? Denk onder meer aan energie, mobiliteit, menselijk gedrag, afval, voedsel, water, lucht en veel andere product- en voorwerpstromen.

In deze minor, die is opgezet als living urban lab, werk je aan het helder inzichtelijk maken deze kennis over het metabolisme van stedelijke regio’s. In deze living lab ga je aan de slag wat 4D geo-data en location intelligence betekent voor actuele vraagstukken in onze maatschappij.

We staan als maatschappij aan het begin van een revolutionaire omwenteling, waarbij (big en open) 4D geo-data en het koppelen van vraag en aanbod via location intelligence centraal staan. In deze minor ga je actief bijdragen aan deze nieuwe ontwikkelingen.

Inhoudelijke vakken van de minor:

 • Slimme circulaire steden & regio’s waarbij het denken in stedelijke stromen in ruimte en tijd centraal staat,
 • Location Intelligence waar geo-analyse centraal staat en hoe je vraag en aanbod beter op elkaar kan afstemmen
(dit onderdeel is Engelstalig),
 • Training Storytelling en storymapping: het helder, kernachtig vertellen en eigentijds visualiseren van je boodschap voor de doelgroep(en).Als kop op deze minor staat een praktijkopdracht centraal voor een externe opdrachtgever. Je gaat aan de slag met een onderwerp of productstroom van jouw keuze (of van je groep). In deze nieuwe minor bouw je mee aan een living lab van actuele inzichten die onderdeel zullen zijn van het GeoLab Almere dat begin 2019 is gestart. Als groep werken jullie toe naar een afsluitend symposium.

Zie ook: https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f8240e6e09244c1888e3565737436deb

Leerdoelen

Praktijkopdracht en symposium

 • Je formuleert een heldere opdracht vanuit de vraag van de externe opdrachtgever
 • Je analyseert en visualiseert geo-data tot inzichten voor die opdrachtgever
 • Je construeert op basis van trends een concept voor de toekomst van een stedelijke regio
 • Je organiseert en evalueert een symposium (met andere studenten)
 • Je presenteert de inzichten op het symposium voor een publiek

Slimme circulaire steden & regio’s

 • Je kunt in eigen woorden beschrijven wat slimme steden (van de toekomst) zijn
 • Je kunt in eigen woorden beschrijven hoe individueel zwermen werkt bij stedelijke innovaties
 • Je stelt een eigen ketenanalyse op van een stedelijke grondstof
 • Je stelt een essay op over de principes van slimme circulaire stedelijke regio’s
 • Je geeft in het essay een eigen reflectie op de trends en ontwikkelingen

Location Intelligence

 • Je kunt omschrijven hoe data en modellen geografische analyse mogelijk maken
 • Je kunt data visualiseren met standaard methoden en technieken
 • Je kunt begrippen als Site Selectie, Geodemografische Analysen, markt segmentation
 • plaatsen in een specifiek domein
 • Je ontwerpt een geografische analyse en documenteert deze voor gebruik door derden

Story-telling en storymapping

 • Je ontwerpt een storymap vanuit principes storytelling én design
 • Je past doelgericht storymapping software toe
 • Je maakt onderbouwde afwegingen tussen hoofd en bijzaken
 • Je evalueert de storymap samen met de beoogde doelgroep

Aanvullende informatie

Deze minor is goed te combineren met de minor Growing Green Cities (IGGC) ook in Almere. Het rooster van beide minoren is goed op elkaar afgestemd en zit elkaar dus ‘niet in de weg’. De minoren vullen elkaar aan tot 30 ects.

Meer weten over deze minor?
Neem dan contact op met Kees Jansen - k.jansen@aeres.nl

Ingangseisen

Toegang tot het 3e studiejaar. Geen eisen met betrekking tot opleiding of achtergrond gezien het interdisciplinaire karakter van de minor.

Toetsing

 • Praktijkopdracht & symposium: presentatie en digitaal portfolio (7 ects)
 • Slimme circulaire steden & regio’s: essay en ketenanalyse (3 ects)
 • Location intelligence: geografische data-analyse en gebruiksdocument (3 ects)
 • Storytelling en storymapping: storymap en evaluatie daarvan (2 ects)

Literatuur

 • Studiehandleiding voor deze minor (samengesteld door docenten)
 • De docenten stellen verdiepende artikelen en rapporten over de onderwerpen ter beschikking
 • Websites met informatie, praktijkvoorbeelden, specifieke thema’s en online courses (moocs)

Rooster

Het tijdsbeslag voor deze minor is 20 uur per week, 21 weken lang (is 420 uur). Naast de vaste dagen in het rooster met hoorcolleges en werkcolleges, werk je in groepen van 3 tot 5 personen (gemixte groepen met verschillende achtergronden) aan de groepsproducten en het eindsymposium.

De minor start met een dag waar de externe opdrachtgevers aanwezig zijn. Je maakt dan een start met de externe opdracht en het werken in groepen. In januari 2020 is het eindsymposium van deze minor.
De lessen worden gegeven op de woensdag en de vrijdag in de weken 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 en 2.