Kies op maat

Inloggen Menu

International bedrijfsadviseur - International Agricultural Advisor

Veel toeleverende bedrijven die in de internationale (agro) business opereren zoeken goed opgeleide bedrijfsadviseurs die ook buiten Nederland inzetbaar zijn voor de verkoop en begeleiding van hun producten in hun wereldwijde klantenkring. Het aantal vacatures op het gebied van adviseur/accountmanager/bedrijfsbegeleider in het buitenland laat dan ook een stijgende lijn zien. De minor Internationaal Adviseur is dan ook ontwikkeld, met het genoemde werkveld, om aan deze stijgende vraag naar nieuwe medewerkers met de juiste startkwalificaties te voldoen. De minor AIA probeert je deze benodigde professionele bagage aan te reiken zodat je succesvol deze adviserende en coachende rol kan vervullen in het internationale commerciële speelveld.

De rol van adviseur/coach werkzaam in het internationale werkveld is zeker anders dan die in de Nederlandse context. Los van een andere taal, vraagt dit zeker ook andere competenties.  Deze minor is dan ook vooral geschikt voor studenten die zich internationaal willen oriënteren vanuit de toeleverende industrie op het commercieel adviseren en begeleiden van primaire productiebedrijven. Afgestudeerden vinden na deze minor  hun baan in de internationaal opererende periferie van de agrobusiness.

Als Aeres Hogeschool werken we in deze minor samen met o.a. Global Dairy Farmers (GDF), Schippers Bladel, Agrifirm Duitsland, Bomech en Alta Genetics. Verder zijn de traineeshipbedrijven afhankelijk van je eigen agrosector. In de minor proberen we zoveel mogelijk passende traineeships bij bedrijven en opdrachtgevers in het buitenland te vinden van je voorkeurssector.

De minor richt zich op de kennis, kunde en attitude die nodig is in de internationale (agro)business. Je leert te denken en te handelen vanuit de internationale klant. Het gaat daarbij om  te leren om te gaan met een andere cultuur, te denken vanuit een andere mindset en je eigen persoonlijke houding zo aan te passen tot een effectieve “sales representative” van je werkgever. Naast de vakspecifieke kennis leer je veel over relatiebeheer, sales, communicatie, het effectief benaderen van prospects en het gericht coachen van je klanten. Verder zijn Internationale traineeships (16 weken, verdeeld over 2 periodes), persoonlijke coaching en e-learning ook onderdeel van de minor AIA.

De minor Internationaal Adviseur betreft een 1-jarig traject (30 ECTS aan lessen en 27 ECTS aan stages inclusief afstudeerwerkstuk) en richt zich naast de vakspecifieke kennis ook op de praktijk. Adviseren leer je door te doen!

 

41.2 Randvoorwaarden traineeship bedrijf 

Ten aanzien van een leerwerkbedrijf voor AIA als je dit zelf wil inbrengen in de minor (traineeship) gelden de volgende spelregels:

• Het betreft een bedrijf werkzaam in de agrosector (of met een afdeling/vestiging) in het buitenland met minimaal 4 personeelsleden in dienst.

• Het bedrijf stelt een coach beschikbaar om je te begeleiden zowel op persoonlijk vlak als training-on-the-job (praktijkopdrachten gekoppeld aan het leerwerkbedrijf). Minimaal 1x per week 1 uur overleg

• De student heeft vrij inzage in de bedrijfsgegevens, zoals het strategisch beleid, product informatie, klanten etc. voor het uitvoeren van zijn/haar opdrachten

• Er liggen onderzoeksvragen/praktijkopdrachten op bachelor niveau ten behoeve van het afstudeerwerkstuk/training on the job. 

De minimale traineeshipduur is 110 dagen in het buitenland, verdeeld over 2 periodes. In de eerste periode ligt de focus op oriënteren en observeren (het bedrijf leren kennen en ervaring op te doen door mee te lopen met diverse adviseurs). De tweede periode richt zich op kennis, toepassen en verdieping. De student kan zelf een leerwerkbedrijf zoeken in overleg met de minorcoördinator. Er is binnen de minor AIA een overzicht beschikbaar met mogelijke leerwerkbedrijven die aan bovengenoemde eisen voldoet.

De exacte periodes van traineeships is afhankelijk van aantal inschrijvingen van de minoren AIB en AIA. Lessen vinden in ieder geval altijd plaats tussen 15 november en 15 maart. Neem hiervoor contact op met de minorcoördinator.

Doelgroepen:

 • Dagstudenten Aeres Hogeschool; Domein V&G, Bedrijfskunde

 • Deeltijd: (ex)deeltijdstudenten

 • Internationale bachelor studenten (double degree)

 • Ex-studenten Aeres Hogeschool, alumni (voorheen CAH Vilentum)

 

 

 

Leerdoelen

De student:

 • kan operationeel tactische kengetallen in de bedrijfsvoering analyseren en prognosticeren/plannen

 • heeft kennis van het strategisch meerjarenbeleid van een bedrijf en weet daar op de juiste manier inhoud aan te geven.

 • kan voor bedrijfsadvisering benodigde advies-, analyse- en communicatietechnieken toepassen.

 • kan de juiste procedures en richtlijnen opstellen van mail, planning etc.

Is zich bewust dat de hierna volgende zaken en eigen houding belangrijk zijn bij het functioneren als adviseur/bedrijfsbegeleider:

 1. Heeft oog voor de culturele en sociale context in het land waarin hij werkt

 2. Is bereid de taal van het land, waarin hij werkt, te leren en te spreken

 3. Heeft durf, doorzettingsvermogen en is flexibel

 4. Geen “9 tot 5” mentaliteit, weet van aanpakken

 5. Dwingt door eigen handelen kennis en respect af

 6. Weet om te gaan met specifieke (middel)management positie

 7. Kan samenwerken, een team vormen met collega ‘s

Competenties Minor

In beginsel heeft de deelnemende AIA student ruimschoots de mogelijkheid om voor alle 10 Aeres Hogeschool competenties 2x op het 3e niveau in dit minor jaar traject voor zichzelf bewijslast te verzamelen. In de minor wordt specifiek aandacht besteedt aan het verzamelen van bewijzen door middel van e-learning. Aan de hierna genoemde competenties wordt specifiek aandacht aan besteed in de minor.

 

Competentie 1: Leiding geven

Stimuleert de ontwikkeling van zichzelf en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl.

(mede/ eind verantwoordelijk, deskundige doelgroepen in buitenland, sturing geven vorm geven)

Competentie 6: Organiseren

Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat.

(mede/eindverantwoordelijk, verschillende taken, transfer binnen verwante sectoren)

Competentie 7: Zelfsturen

Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten

Competentie 8: Ondernemen

Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat.

(situaties met onvoorspelbare, voortdurend veranderende, omstandigheden)

Competentie 10: Globaliseren

Ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving. Heeft interesse in de culturele context waarin hij werkt en weet hier zorgvuldig mee om te gaan en zich hieraan aan te passen  (sturing geven vorm geven, Pro actief handelen, voorop lopen, ontwerpen, culturele context begrijpen en inpassen)

Aanvullende informatie

Aanmelden voor deze minor kan alleen in de eerste onderwijsperiode.

Ingangseisen

3 jaar relevante Bachelor opleiding. De studenten die de major V&G of Bedrijfskunde met goed gevolg hebben afgesloten zullen voor deze minor een voldoende start niveau hebben.

Het is een pre als studenten die willen deelnemen aan deze minor de volgende ervaring en/of kennis meenemen:

Kennis van het primaire productiebedrijf van de eigen gekozen sector.

Redelijk basisniveau van vaktechnische kennis behorend bij het productieproces op een primair bedrijf

Financieel & bedrijfseconomische kennis    

Praktische ervaring op een primair productie bedrijf

Onderzoekvaardigheden

 

Studenten van buiten de Aeres Hogeschool moeten op basis van EVC’s laten zien dat ze competent genoeg zijn om deze minor te kunnen volgen.

Voor de start van deze minor zal met alle ingeschreven studenten een intake gesprek worden gehouden. Ook wordt een AIA minor studie contract met afspraken (individueel traject) met de student opgesteld.

Toetsing

Code: AIA1               
Onderdeel: HRM                                                              ECTS: 2
Beoordeling: Opdracht

Code: AIA2               
Onderdeel: Engels & instructie                                         ECTS: 2
Beoordeling: Opdracht & PvB

Code: AIA3 
Onderdeel: Interculturele communicatie                          ECTS: 2         
Beoordeling: Opdracht & PvB

Code: AIA4
Onderdeel: Business Etiquette                                         ECTS: 2
Beoordeling: Deelname & PvB

Code: AIA5
Onderdeel: Sales- en adviesgesprekken                       ECTS: 2
Beoordeling: Praktijk met opdracht

Code: AIA6 
Onderdeel: Analyse bedrijf /risico                                    ECTS: 4
Beoordeling: 2 Toetsen

Code: AIA7
Onderdeel: Training-on-the Job / bedrijf                          ECTS: 8
Beoordeling: Leerwerkopdrachten

Code: AIA9       
Onderdeel: Vak specialisatie / verdieping 
ECTS: 6
Beoordeling: Eigen bewijslast leveren

Code: AIA10
Onderdeel:Personal Development                                  ECTS: 2
Beoordeling: Portfolio / gesprek


Totaal:

Naast de minor AIA maar wel geïntegreerd in het jaartraject.

Afstudeerstage: 17 (incompany dag/opdracht)
Afstudeerwerkstuk/on the job: 10
Los van jaartraject minor AIA
Ethiek portfolio en afstudeergesprek: 3
Totaal 4e jaar: 60

Wijzigingen van programma onder voorbehoud!

Literatuur

Volgt

Rooster

Dit is zonder een vast rooster en wordt gegeven in blokken.

Mogelijk een jaartraject; dan is het behalen van 30 studiepunten mogelijk.