Kies op maat

Inloggen Menu

Green Starters Traject

Volg jij een bachelor studie en heb je een eigen bedrijf gestart? Wil je dit bedrijf doorontwikkelen en kun je niet wachten tot na je afstuderen? Kies voor ons Green Starters Traject in Dronten!

Aeres Hogeschool Dronten is een ondernemende hogeschool met een grote groep docenten en onderzoekers die hun ondernemerschapsskills graag met jou willen delen! Zij willen jou helpen om de volgende stap te zetten in jouw persoonlijk ondernemerschap.

 • Het Green Starters Traject start met een Bootcamp. Samen met andere student-ondernemers ga je intensief aan de slag met uitdagende ondernemersvraagstukken.
 • Vervolgens volg je studiedagen met ervaren gastsprekers en deskundigen.
 • Je werkt aan toekomstbestendigheid van jouw onderneming en jouw businessmodel (bijvoorbeeld een financieel economische doorrekening voor de komende vijf jaar).
 • Je presenteert je ontwikkelplannen aan deskundigen en ervaren ondernemers. Hun feedback helpt je verder.
 • In het voorjaar maak je een studiereis (1 week) naar het buitenland. Zo leer je je eigen afwezigheid te organiseren.

Leerdoelen

De student-ondernemer maakt een gemotiveerde keuze voor ontwikkeling van minimaal 5 van de zogenaamde Aeres-competenties. De persoonlijke leer- of ontwikkeldoelen van deze competenties worden in het afstudeerplan zo praktisch mogelijk beschreven.

1. Leiding geven
Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl.

2. Samenwerken
Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.

3. Presenteren
Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm.

4. Onderzoeken
Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met behulp van een geschikte onderzoeksmethode.

5. Innoveren
Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn.

6. Organiseren
Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat.

7. Zelfsturen
Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten.

8. Ondernemen
Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat.

9. Duurzaam handelen
Verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en gericht op het evenwichtige gebruik van beschikbare bronnen.

10. Globaliseren
Ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving.

Ingangseisen

De minor sluit aan op het derde jaar van een hbo-opleiding.
Na het volgen van het Green Starters Traject wil de student-ondernemer liefst zo spoedig mogelijk afstuderen om volledig met het bedrijf bezig te zijn!
Specifieke inhoudelijke kennis is geen vereiste.
Wel moet iedere student-ondernemer solliciteren bij het Green Starters Traject.

In de sollicitatiebrief dient (in ieder geval) een aantal aspecten te worden beschreven:

 • Persoonlijke motivatie, waarom wil ik dit?
 • Beschrijving van gestart bedrijf, hoe ziet het bedrijf er nu uit?
 • Beschrijving van (door-)ontwikkeling van bedrijf én student-ondernemer in opleiding gedurende het Green Starters Traject (lees: afstudeerjaar), wat ga ik ontwikkelen?

Aan de sollicitatiebrief wordt toegevoegd:

 • Curriculum Vitae;
 • (concept) Bedrijfsplan;
 • Cijferlijst van jaar 1 t/m 3 van hbo-opleiding.

Nadat je bent toegelaten schrijft de student-ondernemer een eigen ontwikkelplan, waarin zowel de groei van het bedrijf (onderneming) als de ontwikkeling van jezelf (ondernemer) zo concreet mogelijk is beschreven.

Literatuur

Aangezien iedere student-ondernemer een eigen ontwikkelweg aflegt, wordt bepaalde literatuur vanuit het Green Starters traject NIET als verplichte literatuur aangemerkt.

WEL zijn DRIE – zelfgekozen literatuur / bronnen verplicht. Dit kan zijn: een biografie, een managementboek, een podcast, een film, enzovoort.

In de tussenrapportage beschrijft de student-ondernemer – bij de competentie ‘inspireren’ hoe deze literatuur / bronnen hem nieuwe inzichten o.i.d. heeft gegeven en tijdens de lesdagen presenteer je dit aan elkaar.

Rooster

- Bootcamp periode (eind augustus/ begin september)
- Masterclass (eind februari).
- Studiereis (voorjaar).

Toetsing

De minor Green Starters Traject bestaat uit 2 keer 15 studiepunten.
Studenten van Aeres Hogeschool Dronten kunnen het Green Starters Traject volgen als afstudeervariant van 60 studiepunten. Zij doen ook de afstudeerstage in het eigen bedrijf en schrijven daarnaast een scriptie.

Studenten van andere hogescholen kunnen het Green Starters Traject volgen als minor van 30 studiepunten. Zij worden uitgenodigd om onderdeel te worden van de afstudeerkring Green Starters om zo samen met de andere student-ondernemers in Dronten aan de eigen scriptie te werken.

Want: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Code: AGST1
Naam: Green Starters 1
Studiepunten: 15
Type examen: Portfolio: ontwikkel- en bedrijfsplan, voortgangsrapportage
Periode: 1ste semester

Code: AFST2
Naam: Green Starters 2
Studiepunten: 15
Type examen: Portfolio: voortgangsrapportage, financieel plan, eindpresentatie
Periode: 2de semester