Kies op maat

Inloggen Menu

Growing Green Cities

Duurzame gebiedsontwikkeling is een wens en opdracht voor veel overheden. Daarover worden afspraken gemaakt tussen rijk, provincie en gemeenten. Als groene Hbo’er kan je bij een overheidsorganisatie de noodzakelijke verbinding leggen tussen kennis over duurzame ontwikkeling en toepassing daarvan in de praktijk. Deze taak kun je hebben als beleidsmedewerker voor duurzame ontwikkeling bij een gemeente. Steeds meer moet de beleidsmedewerker daarbij uitgaan van een integrale benadering, de wensen en mogelijkheden van bedrijven en burgers om bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkeling. Deze benadering is door Platform Duurzame Ontwikkeling in haar eindrapport getypeerd als gebiedsontwikkeling  3.0. (Buiter, M. en W, Verschoor,  2014)

Almere heeft een speciale plaats in de kennisontwikkeling voor duurzame gebiedsontwikkeling, zoals te lezen is in het citaat uit het Integraal Afsprakenkader Almere “Het ministerie van VROM, de gemeente Almere en de provincie Flevoland, zetten Almere in als nationaal praktijklaboratorium om experimenten en innovaties van duurzame systemen grootschalig te implementeren.”  Almere is daarom een goede plaats om te leren over duurzame gebiedsontwikkeling. In deze minor staat de casus de Floriade, Growing Green Cities, in Almere centraal.

Werkplekleren

Gedurende het semester ga je gemiddeld 2 dagen gedurende 18 weken minoropdrachten uitvoeren bij een zelfgekozen organisatie die past bij de eisen van de minor. Daarnaast is er per 2 weken een minordag in Almere. We hebben een lijst met organisaties waar je aan kunt denken voor je stage, maar we nodigen je uit om zelf met voorstellen voor een stage te komen.

Leerdoelen

Aan het eind van deze minor kun je een interactief ontwerp maken voor duurzame gebiedsontwikkeling.

De kennis die de student via de cursussen en trainingen aan het eind van de minor heeft opgedaan:

 • De student kan uitleggen welke rol voedsel speelt in ontwerp en ontwikkeling van de stedelijke omgeving.
 • De student kan uitleggen wat de betekenis van groen is voor welzijn en gezondheid in de stad.
 • De student heeft kennis van de mogelijkheden op het gebied van duurzame energie voor de stedelijke energievoorziening.
 • De student kan uitleggen hoe de stad een gezondere omgeving kan vormen voor de mens.
 • De student kan met stakeholders een proces ten behoeve van gebiedsontwikkeling opstarten.

Bij het vervullen van een functie voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn de volgende Aeres Hogeschool competenties van belang. 


 1. Onderzoeken:
  De student signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode.

De student maar integreert informatie tot een samenhangend geheel. De student maakt daarbij goed onderbouwde keuzes en is kritisch op de verzamelde informatie

De student laat bij het uitvoeren van de projectactiviteiten een grote mate van initiatief zien. De projectactiviteit draagt bij aan voortdurende innovatie en leidt tot integratie van kennis en stimuleert discussie.  

 1. Innoveren:
  De student kan creativiteit inzetten om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk van duurzame gebiedsontwikkeling bruikbaar zijn.

De student kan methoden en werkwijzen voor innovatie in gebiedsontwikkeling toepassen, zodanig dat duurzame gebiedsontwikkeling gestimuleerd wordt.

 1. Duurzaam handelen:
  De student verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en gericht op het evenwichtige gebruik van beschikbare bronnen.

De student toont aan dat de gekozen oplossing duurzaam is.

Aanvullende informatie

Deze minor is goed te combineren met de minor Future Urban Regions (AFUR) ook in Almere. Het rooster van beide minoren is goed op elkaar afgestemd en zit elkaar dus niet 'in de weg’. De minoren vullen elkaar aan tot 30 ECTS.

Meer weten over deze minor?
Neem dan contact op met Kees Jansen - k.jansen@aeres.nl

Ingangseisen

De student heeft niveau 2 van de competenties Onderzoeken, Duurzaam handelen en Innoveren behaald. Een student die het derde leerjaar van Aeres Hogeschool heeft afgerond kan ervan uitgaan dat hij voldoende basis heeft. Bij studenten van andere hogescholen is een gesprek met de coördinator vooraf noodzakelijk. Toelating is afhankelijk van het competentieniveau.

Toetsing

Code: IGGC1
Naam: Assessment
Soort examen: Presentatie en portfolio
Studiepunten: 7

Code: IGGC2
Naam: Cursus Feeding the city
Soort examen: Tentamen
Studiepunten: 2

Code: IGGC3
Naam: Cursus Greening and energizing the city
Soort examen: Tentamen
Studiepunten: 2

Code: IGGC4
Naam: Cursus Healthying the city
Soort examen: Tentamen
Studiepunten: 2

Code: IGGC5
Naam: Training Netwerk & stakeholder management
Soort examen: Tentamen
Studiepunten: 2

Beoordeling

Er is een tabel beschikbaar met de criteria van productbeoordelingen procesbeoordeling van assessment, portfolio en leertaken. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende docent.
De student is geslaagd indien alle indicatoren met voldoende resultaat zijn afgesloten.

Literatuur

Lesmateriaal op Canvas

Rooster

Deze module wordt aangeboden in het 1e semester (najaar) op de locatie Aeres Hogeschool Almere.

Lessen op dinsdag, om de week, in de weken: 37, 39, 41, 44, 47, 49, 51, 2.

Werkplekleren op dinsdag om de week (wanneer er geen les is) en iedere donderdag in de weken: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 1, 2.