Kies op maat

Inloggen Menu

Veterinair Praktijkmanagement - Veterinary Practice Management

Dierenartsenpraktijken (DAP’s) worden steeds groter en daarmee de organisatie complexer. De dierenartsen bezitten veel kennis van dieren en de medische aspecten, de dierenartsassistenten zijn de uitvoerders van alle andere dagelijkse werkzaamheden. Maar kennis, kunde en tijd voor professioneel management is bij de dierenartsen en dierenartsassistenten niet altijd aanwezig. Een veterinair praktijkmanager (VPM) is daarom op steeds meer DAP’s een waardevolle aanvulling op het team. De VPM coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van o.a. PR & communicatie, personeelszaken en marketing.

De minor AVPM bestaat uit opdrachten, ondersteund met theorielessen en trainingen. Uitgangspunt daarbij is de grote praktijkgerichtheid. We werken zoveel mogelijk met experts uit het werkveld en je gaat vanaf dag 1 aan de slag op en met de DAP waar je stage loopt. Samen met de DAP en je docenten geef je invulling aan jouw persoonlijke ontwikkeltraject tot veterinair praktijkmanager.

De minor is evt. ook te volgen bij een ander bedrijf dan een DAP. Overleg met de minorcoördinator wat er mogelijk is.

Leerdoelen

Eindniveau:
Aan het eind van deze minor heb je het basispakket aan kennis en vaardigheden voor een startende veterinair praktijkmanager. Verschillende oud-studenten van deze minor zijn inmiddels werkzaam als praktijkmanager.

Aanvullende informatie

Voorbeelden van opdrachten die worden uitgevoerd tijdens de verschillende onderdelen van de minor:

 • Maak een analyse van de kostprijs van behandeling/product X en geef een onderbouwd advies over de juiste verkoopprijs voor de klant.
 • Bereid een sollicitatiegesprek met een nieuwe medewerker voor: wat moet jij van tevoren regelen, wat wil de sollicitant van jou weten en waarom, wat ga jij vragen en waarom, ga je een bepaalde communicatietactiek inzetten en zo ja, welke en waarom.
 • Een ontevreden klant heeft geklaagd en dat is helemaal uit de hand gelopen: ruzie aan de balie, medewerkers overstuur en nare berichten op facebook. Dat kwam ook door de praktijk: er was slechte interne communicatie en de klant kreeg maar geen duidelijkheid en voelde zich niet serieus genomen. De praktijk wil herhaling voorkomen en vraagt jou als manager een protocol te ontwikkelen om klachten voortaan netjes, snel en voor iedereen duidelijk en correct af te handelen.
 • De praktijk wil het predicaat 'Cat friendly practice' behalen. Zoek uit wat dat inhoudt en hoe de praktijk dat moet aanpakken.
 • Het klantenaantal van een DAP loopt flink terug, waarschijnlijk omdat in de directe omgeving een prijsvechter-praktijk is gestart. En daar werkt ook nog een oud-medewerker van de DAP. Analyseer wat de oorzaak van de terugloop in klantaantal is en schrijf een toekomstbestendige strategie voor de DAP om hiermee om te gaan.

Dit zijn voorbeelden, deze opdrachten hoeven niet letterlijk zo terug te komen in de minor.

Ingangseisen

 • De student heeft kennis en vaardigheden ter hoogte van hbo 3e jaar op de gebieden
  • marketing (bijv. opstellen van een marketingplan)
  • financieel management (bijv. kostprijs berekenen, balans lezen)
  • communicatie (bijv. communicatieplan opstellen)
 • Student heeft reeds minimaal 2 weken ‘algemene’ stage gelopen of werkervaring opgedaan in een dierenartsenpraktijk, met als doel een goede indruk te krijgen van de algemene dagelijkse gang van zaken binnen een DAP. Op het bedrijf waar deze algemene, voorbereidende stage is/wordt gelopen (of waar de werkervaring is opgedaan), hoeft geen praktijkmanager werkzaam te zijn. Bij het bedrijf waar tijdens de minor de AVPM-stage gelopen wordt moet dat wél. 

Voor studenten die niet aan deze eisen voldoen, zal in overleg met de minorcoördinator individueel worden gekeken of de student toelaatbaar is op grond van voorkennis en motivatie.

Toetsing

De onderdelen van AVPM worden allemaal afgerond met een opdracht. De vorm van de opdracht, beoordelingsprocedure en het moment waarop de opdracht moet worden afgerond, worden bepaald door de docent van het onderdeel. Alle onderdelen moeten echter uiterlijk in T2 zijn afgerond.

De minor wordt afgesloten met een eindopdracht (assessment). Het assessment bestaat uit een opdracht voor de stage-DAP en sluit aan bij de taken van een praktijkmanager. De assessmentopdracht wordt in overleg tussen de stagepraktijk, de student en de minorcoördinator vastgesteld.  Het assessment bestaat uit een schriftelijke uitwerking van de assessmentopdracht, een presentatie en een CGI (competentiegericht interview). Het assessment wordt beoordeeld door een docent uit de minor en de begeleider van het stagebiedende bedrijf. De presentatie en CGI vinden plaats op school.

Literatuur

-

Rooster

Semester 1 op dinsdagen in de weken 36, 38, 40, 43, 47, 49, 51.

 • Gemiddelde inhoud van een lesdag:

  • 3 tot 5 lesuren gevuld met trainingen, theorielessen en/of gastlessen.
  • 1 tot 2 uur coaching m.b.t. opdracht(en)