Kies op maat

Inloggen Menu

Agricultural development in emerging countries

De ontwikkeling van de landbouw is op een groot aantal plaatsen in de wereld een belangrijk thema. In allerlei landen in Oost-Europa, Aziƫ, Afrika en Zuid-Amerika is om die reden behoefte aan experts die een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van deze ontwikkeling.

Het doel van deze minor is studenten voor te bereiden op banen bij bedrijven en organisaties die internationaal actief zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veehouderij en/of tuin- en akkerbouw. Dit kan dan gaan om banen bij commerciƫle bedrijven maar ook om banen bij ontwikkelingsorganisaties. De focus in de minor ligt bij begeleiding en advies van veehouderij en/of tuin- en akkerbouwbedrijven en andere schakels in de keten in een internationale context.

Deze minor biedt de mogelijkheid om je te specialiseren op het gebied van begeleiding en advies van bedrijven in een internationale context enerzijds of ontwikkelingssamenwerking en daarmee samenhangende vraagstukken anderzijds.

Onderwerpen die onder andere in de minor aan de orde komen zijn: landbouwproductiesystemen, veehouderij en/of tuin- en akkerbouw wereldwijd, internationale ontwikkelingen, klimaat en daarmee samenhangende vraagstukken, interculturele communicatie en advisering van ondernemers in emerging countries en ontwerpen en begeleiden van projecten.

Deze minor biedt voor iedere deelnemer de mogelijkheid om de volgende competenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren, duurzaam handelen en globaliseren. Daarnaast kun je, afhankelijk van de gekozen opdrachten en stage, ook voorstellen doen om andere competenties te ontwikkelen en te laten beoordelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor ben je in staat om op het niveau van startende beroepsbeoefenaar een rol te spelen bij het adviseren en begeleiden van ondernemers op het gebied van ontwikkeling van hun veehouderij en/of tuin- en akkerbouwbedrijf in emerging countries.

Om deze taken uit te kunnen voeren beschik je over de volgende competenties: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren, duurzaam handelen en globaliseren. Daarnaast beschik je over kennis van de volgende onderwerpen:

  • landbouwproductiesystemen
  • opzet en organisatie van veehouderij en/of tuin- en akkerbouw in diverse werelddelen
  • klimaatzones en daarmee samenhangende vraagstukken
  • organisatie van ontwikkelingssamenwerking
  • interculturele communicatie
  • ontwerpen en begeleiding van projecten
  • advisering van veehouderij en/of tuin en akkerbouwbedrijven in emerging countries

Je bent in staat om deze kennis en vaardigheden te gebruiken bij het uitvoeren van beroepstaken.

Aanvullende informatie

Geen opmerkingen.

Ingangseisen

Studenten die de hoofdfase Dier- en Veehouderij of Tuin- en Akkerbouw hebben afgerond hebben voldoende kennis en vaardigheden om aan de minor Agricultural Development in Emerging Countries deel te nemen.

Toetsing

Tijdens de minor werk je aan beroepstaken die een afspiegeling vormen van het werk van een expert op het gebied van veehouderij en/of tuin- en akkerbouw die voor een commercieel bedrijf of een ontwikkelingsorganisatie een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de sector ergens in de wereld. Deze beroepstaken zijn praktijkopdrachten die zijn verstrekt door het bedrijfsleven of door ontwikkelingsorganisaties en worden daar waar mogelijk voor het bedrijf in het buitenland uitgevoerd. Door het uitvoeren van deze beroepstaken bereidt je jezelf voor op de proeve van bekwaamheid.

Beoordelingsprocedure

Na het uitvoeren van de beroepstaken voer je een proeve van bekwaamheid uit waarin je gevraagd wordt een projectvoorstel te schrijven voor de ontwikkeling van de veehouderij- en/of tuin- en akkerbouwsector in een specifieke regio. Het bedrijfsleven en of ontwikkelingsorganisatie is betrokken bij de beoordeling van dit assessment.

Op basis van de uitgevoerde beroepstaken ontvang je feedback op de eerder genoemde competenties. In het assessment worden de competenties beoordeeld en wordt beoordeeld of je in staat bent de benodigde kennis op het gebied van Agricultural Development in Emerging Countries op een juiste wijze toe te passen.

ADEC1
Assessment
Studiepunten: 9
Type examen: leertaken en assessment

ADEC2
Veehouderij en/of akker- en tuinbouw wereldwijd
Studiepunten: 2
Type examen: schriftelijk examen

ADEC3
Interculturele communicatie
Studiepunten: 2
Type examen: schriftelijk examen

ADEC4
Ontwikkeling van landbouw in emerging countries
Studiepunten: 2
Type examen: schriftelijk examen

Literatuur

Tijdens de les en via blackboard uitgereikt materiaal.
Hofstede, G. Cultures and Organizations.

ISBN 978-0-07-1664189

Rooster

2019-2020 semester 1

Dinsdag en donderdag in de weken: 37, 38, 39, 2, 3.