Kies op maat

Inloggen Menu

Eventmanagement

Een eventmanager is als bedrijfskundig specialist betrokken bij de organisatie en uitvoering van een evenement. Dit kan zijn in de rol van conceptontwikkelaar, projectmanager of accountmanager. Meestal is de eventmanager in dienst van een onderneming en levert zo een bijdrage aan de doelstelling van de onderneming of evenementenorganisatie. Een eventmanager kan daarnaast ook in opdracht werken. Voorbeelden van evenementen zijn een publieksevenement, een vakbeurs, een symposium of congres voor specialisten, een agrifair, internationale sportevenementen zoals Sail Amsterdam en Internationale Hippische (FEI) evenementen.

De bijdrage aan de doelstelling van de onderneming kan verschillend zijn, bijvoorbeeld kennisvergroting van vakspecialisten, klantenbinding, verkopen van nieuwe producten en/ of diensten, entertainment, etc. Een evenement is geen homogene massaproductie, waardoor vele unieke en onbekende factoren een rol spelen.

Kenmerken van een evenement zijn:

 • uniciteit en complexiteit (geen standaard homogeen massaproces)
 • onbekende mensen buiten de onderneming vormen de doelgroep
 • sponsoring is vaak één van de inkomstenbronnen
 • specifieke tijdelijke vergunningen zijn vaak noodzakelijk
 • pers en media beoordelen het evenement live
 • uniek middel om een product/ merk te laten beleven via persoonlijke ontmoetingen

Het organiseren van een evenement leer je door het te doen. Voor de module loopt de student stage bij een professionele en commerciële evenementenorganisatie. De student is een directe medewerker van de voorzitter/bestuurder/projectleider/ eventmanager. De docenten van Aeres Hogeschool Dronten en professionele gastsprekers uit de praktijk bieden theoretische ondersteuning en reflectie.

Leerdoelen

Eindniveau
Na afronding van de Minor is de student in staat om:

 • projectmatig mee te werken aan een groot publieksevenement waarbij rekening gehouden wordt met de doelstellingen van de opdrachtgever;
 • een haalbaarheidsonderzoek op de juiste manier uit te voeren en presenteren aan een opdrachtgever;
 • een programma op te stellen voor verschillende typen evenementen en beredeneren welke faciliteiten nodig zijn voor een evenement;
 • de begroting van een evenement samenstellen en beheren;
 • de verschillende doelgroepen waar inkomsten vandaan komen op de juiste manier bereiken, benaderen en inschatten hoe deze doelgroepen het beste aangesproken kunnen worden;
 • weet met welke risico’s rekening gehouden dient te worden in de organisatie van en tijdens een evenement. Ook krijgt de student inzicht in juridische aspecten rondom de organisatie;
 • een publiciteitsplan te maken en uit te voeren voor een evenement.
 • Een evenement volgens een duidelijk stappenplan grondig evalueren.

Aanvullende informatie

Neem voor vragen contact op met Tineke Holtslag: t.holtslag@aeres.nl.

Ingangseisen

De minor sluit aan op het 3e jaar van een Hbo-opleiding. Iedere HBO- student die toelaatbaar is tot het vierde studiejaar is toelaatbaar tot deze minor. De competenties leiding geven, samenwerken, presenteren, onderzoeken en organiseren dienen aanwezig te zijn. Specifieke vakinhoudelijke kennis is geen vereiste. Basiskennis op het gebied van bedrijfskunde is gewenst. 

Tijdens de Minor loopt de student minimaal 16 uur per week stage bij een publieksevenement van voldoende omvang, richtlijn 10.000 bezoekers. Een kenmerk van dit type evenementen is dat het evenement onbekende privépersonen trekt (consumenten) waardoor crowdmanagement noodzakelijk is. Openbare mediakanalen zijn noodzakelijk om publiek te trekken en er worden sponsors geworven. De student organiseert deze stageplaats zelf voorafgaand aan de Minor.

Toetsing

De beoordeling van de Minor vindt plaats aan de hand van opdrachten behorende bij de cursussen, de leertaken en het assessment. Tijdens het assessment werk je in groepen aan een haalbaarheidsonderzoek voor een evenement van een opdrachtgever. De leertaken ondersteunen hierbij. Binnen het assessment is er een productbeoordeling en een procesbeoordeling. Daarnaast beoordeelt de opdrachtgever het haalbaarheidsonderzoek. De opdrachten worden tijdens de stage uitgevoerd en de lesdagen bieden ondersteuning bij het maken van de opdrachten.

De beoordelingsformulieren zijn terug te vinden in het modulewerkboek. Er is geen schriftelijk tentamen aan de Minor verbonden.

Code: AEVM-01
Naam: Assessment – Haalbaarheidsonderzoek Evenement voor opdrachtgever
Aantal studiepunten: 5

Code: AEVM-10
Naam:
- Praktijkopdrachten stage evenement
- Financiële aspecten van het evenement
- Programmering en publicitaire aspecten van het evenement
- Facilitaire aspecten van het evenement
- Risico analyse en evaluatie evenement
Aantal studiepunten: 10

Literatuur

Basisboek Eventmanagement van concept naar realisatie, Gabrielle Kuiper, Uitgeverij Coutinho, Juni 2015

ISBN 9789046904688

Lesmateriaal via Canvas.

Rooster

Het tweede semester op maandagen in de weken: 6, 9, 11, 13, 17 niet, 20, 22, 24.

Inhoud lesdag(en):
Tijdens de lesdagen wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:

 • Programmering, taakverdeling, commissies en planning rondom het evenement
 • Publiciteit: publiciteitsplan en uitvoering specifiek Social Media
 • Facilitaire zaken
 • Vergunningen
 • Juridische zaken
 • Begroting maken en beheren
 • Verkoop sponsoring-, standhouderpakketten en kaartverkoop
 • Evaluatie en risico analyse

Hierbij worden op meerdere dagen verschillende gastsprekers uit het bedrijfsleven betrokken.

Opdracht:
Ter voorbereiding op het assessment voeren studenten in groepjes van 3-4 personen, in opdracht van een externe opdrachtgever, een haalbaarheidsonderzoek voor een evenement uit. Tevens wordt tijdens de lesdagen aandacht en tijd besteed aan het haalbaarheidsonderzoek. Tijdens het assessment wordt het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De overige groepjes zijn toehoorden en kritische doelgroep. Iedereen wordt uitgedaagd om individueel een vraag te stellen en wordt hierop beoordeeld.