Kies op maat

Inloggen Menu

Fruit en Tech

In de supermarkt ligt fruit van over de hele wereld, maar de hele wereld kijkt naar de Nederlandse fruitsector. Ons land loopt voorop met onder andere teeltinnovaties, sorteer- en bewaartechniek, logistiek en marketing. Diverse bedrijven staan te springen om hbo-ers die goed de weg weten in deze wereld. 
Dankzij de samenwerking met de Fruit Tech Campus is Aeres Hogeschool nu nog beter in staat om je te helpen bij het maken van een vliegende start in deze mooie sector. De mooiste faciliteiten en de beste experts staan nu tot je beschikking.  Tijdens de minor zal niet alleen aandacht zijn voor hardfruit (appels en peren), maar ook voor zachtfruit (zoals aardbeien, frambozen, bessen).

Deze minor Fruit & Tech bestaat uit 7 lesdagen, een aantal in Dronten en een aantal op locatie. Tijdens deze dagen zullen docenten samen met experts van bedrijven en onderzoeksinstituten de volgende thema’s behandelen:

 • Teelt van een gezond en duurzaam product (2 dagen)
  - Hardfruit in de open teelt
  - Zachtfruit onder glas of in de vertical farm
 • Markt en afzet
 • Bewaren, koelen en rijpen: van boom tot ‘ready to eat’
 • Watermanagement: fertigatie
 • Precision Horticulture
 • Data
 • Robotics & Drones
 • Verpakken & sorteren

Verder voer je opdrachten uit bij een bedrijf of onderzoeksinstituut dat actief is in de sector naar keuze. De opdrachten kunnen afhankelijk van je interesses gericht zijn op bijvoorbeeld teelt, sortering & verpakking, bewaring, logistiek of handel. 

Leerdoelen

Aansturen plantaardige productie
De student kan de diverse manieren waarop een fruitgewas in de juiste richting gestuurd kan worden, zoals (wortel-)snoei, onderstam, bemesting en groeiregulatoren, toelichten;
De student kan gewasontwikkeling optimaliseren door middel van watermanagement.

Handel en vermarkten in de fruitsector
De student kan toelichting geven op internationale handel in fruit en kent de kansen en beperkingen van fruitteelt in enkele landen.

Onderzoeken en innoveren in de fruitsector
De student kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en testen van innovaties op gebied van teelt en techniek.

Adviseren in de fruitsector
De student kan een bijdrage leveren aan het toepassen van innovaties zoals Precision Horticulture in de praktijk.

Ingangseisen

Geen specifieke voorvereisten

Rooster

Studiejaar 2023-2024 in semester 1 op de donderdagen in de weken: 36, 38, 40, 42, 47, 49 en 51.

Toetsing

Naam: Externe opdracht en assessment Fruit & Tech
Type examen: Opdracht met afsluitende presentatie
Studiepunten: 9

Naam: Theorie-examen Fruit & Tech
Type examen: Schriftelijk tentamen in T2
Studiepunten: 2

Naam: Smart farming in de teelt/het sorteren van fruit
Type examen: Opdracht
Studiepunten: 2

Naam: Bewaring, markt en afzet van fruit
Type examen: Opdracht
Studiepunten: 2

Aanvullende informatie

De locatie is bij Aeres Hogeschool in Dronten en bij diverse bedrijven door het land.