Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzame Energie & Groene Grondstoffen

De groene sector kan een grote en bepalende rol spelen bij de opwekking van duurzame energie en levering van groene grondstoffen. In deze minor leer je hoe een omschakeling van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een bio-based economy eruit kan zien.

Deze minor wordt je opgeleid voor vier verschillende beroepsprofielen, nl adviseur, onderzoeker, voorlichter en educatie medewerker. Voorbeelden van beroepen in de sector duurzame energie en groene grondstoffen zijn:

-       Technisch adviseur van mestverwerking- of biogasinstallaties.
-       Natuurbeheerder die zich bezig houdt met de levering van groene grondstoffen (bijvoorbeeld riet en wilgentenen) uit een natuurgebied.
-       Onderzoeker naar plantinhoudstoffen die kijkt hoe deze stoffen gebruikt kunnen worden als nieuwe materialen.
-       Verkoper/inkoper van mest, die energiegewassen en restproducten kan leveren bij een grondstoffenhandel.
-       Teeltadviseur/teeltbegeleider bij een kweker van groene grondstoffen.   -       Zelfstandige voorlichter op het gebied van duurzame energie waarbij je gesprekspartner bent van de groene ondernemer, van de fundamentele onderzoeker, van de grondstoffentelers of van de ontwikkelafdeling van technische apparatuur.

Deze minor valt onder het lectoraat “Duurzame energie en groene grondstoffen” onder leiding van lector Han van Kasteren. Door het docententeam zijn van tevoren verschillende opdrachten vastgelegd waar de studenten in teamverband aan gaan werken. Hoe zien de opdrachten eruit?

 • Er zijn opdrachten geformuleerd die geschikt zijn voor de studenten uit Almere (majors Toegepaste Biologie en Natuur, Economie en Leefomgeving) en er zijn opdrachten geformuleerd die geschikt zijn voor de studenten uit Dronten (majors Tuin- en Akkerbouw, Dier- en Veehouderij, de ondernemerschapsvarianten van deze opleiding en Agrotechniek).
 • De opdrachten worden in een team of individueel uitgevoerd.
 • In het eerste week van de minor formuleren de studenten in een beoordelingsformulier wat voor doelen en competenties ze aan het eind van de cursus willen behalen en wat het eindproduct van de opdracht precies zal zijn. Dit zal worden opgesteld in overleg met de coach en de opdrachtgever (bijvoorbeeld een adviesrapport, presentatie, rekenmodel, ontwikkelplan).
 • De opdrachten zijn afkomstig van partners van het lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen. Huidige partners zijn onder andere: bedrijven verenigd in Stichting biomassa uit de Achterhoek (Groot Zevert Beltrum, LTO Noord Projecten, Nijhuis Water Technolgy), Machines4Green, en verschillende stadslandbouwbedrijven in de regio Amsterdam
 • Begeleiding vanuit de praktijk en het lectoraat (docententeam). Kwaliteit staat voorop. Als het werk van de studenten daartoe aanleiding geeft, kan de opdracht geannuleerd worden door school in overleg met de externe opdrachtgever.

Leerdoelen

In al de functies die een afgestudeerde in de branche van duurzame energie & groene grondstoffen kan vervullen zijn de volgende competenties van belang.

 • Samenwerken: de afgestudeerde heeft bij alle functies de rol van intermediair tussen bedrijven, overheden en belangengroepen en vervult een cruciale rol in de samenwerking tussen deze partijen.
 • Presenteren: de afgestudeerde is actief in een nieuw vakgebied en zal daarom in deze branche moeten zorgen voor een optimale kenniscirculatie.
 • Innoveren: de afgestudeerde heeft een ondernemende, niet-traditionele instelling en veel creativiteit en organisatievermogen om deze jonge bedrijfstak goed op de kaart te zetten. Hij/zij is voortdurend innoverend bezig zijn om een groter publiek deelgenoot maken van deze sector.
 • Duurzaam handelen:de afgestudeerde levert een bijdrage aan een duurzame energievoorziening en is zich bewust van de verschillende aspecten en discussies die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

Aan het eind van deze minor ben je in staat om samen met collega studenten een concreet project op het gebied van duurzame energie te voltooien.

De kennis en vaardigheden die de student via de cursussen en trainingen aan het eind van de minor heeft opgedaan:
De student heeft kennis van:

 • Mondiale energievoorziening en duurzaamheidsaspecten;
 • Energieopwekking en – opslag (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, biomassa);
 • Teelt van groene grondstoffen (bijvoorbeeld vezels, suikers, gras)
 • Conversietechnieken & producten in de biobased economy
 • Natuurbeheer in het kader van groene grondstoffen (bijvoorbeeld beheer van houtige biomassa, algen, bodem organische stof)

Ingangseisen

De student kan de volgende beroepstaken uitvoeren:

 • een bedrijfsadvies geven
 • een bedrijfsanalyse maken
 • een sector in beeld brengen

Voor deze minor is verder geen specifieke voorkennis of opleiding vereist. Een brede algemene ontwikkeling en flinke portie nieuwsgierigheid en belangstelling zijn voldoende.

Literatuur

Materialen die in de lessen worden uitgedeeld.

Rooster

Deze minor wordt in 2017-2018 niet aangeboden.

Om de week een volledige donderdag colleges in Dronten.
Naar verwachting de weken: 6, 8, 11, 13, 17, 20, en 22.

Daarnaast moet je rekenen op ca. 15 dagen opdrachten uitvoeren bij bedrijven (of soms voor bedrijven maar wel in Dronten, afhankelijk van het project) en schrijf je thuis of op school aan projectplannen en een eindrapport. Deze dagen kun je grotendeels in overleg met de opdrachtgever inplannen.”

Toetsing

Deze minor kent drie tentamens (over lesstof van steeds 2 studiepunten). Daarbovenop is er een Assessment van 8 studiepunten waarbij projectplan, presentatie en eindrapport worden beoordeeld, een korte schriftelijke opdracht die deel uitmaakt van het cijfer van een van de tentamens, en een onderdeel waarbij studenten verslagen schrijven van hun (zelfstandig) bezoek aan symposia.

Aanvullende informatie

Voertaal is Nederlands, maar lesmateriaal is deels in het Engels.
Voorkennis: enige scheikundige kennis is erg handig; een gebrek hieraan kan wat extra tijdsinvestering betekenen.