Kies op maat

Login Menu

Brain therapy (neurodiagnostiek & neurotherapie)

Het is niet mogelijk om nog voor deze minor in te schrijven. Minor zit VOL!

 

In deze minor leren de studenten om metingen en behandelingen aan te bieden aan patiënten volgens de richtlijnen van BMC, ingebed in het kwaliteitssysteem waarin evidence based en practice based werken centraal staan.

Theoriedeel:

 1. Introductie Brain therapy.
 2. Intake, behandeltraject en nameting.
 3. Neuroanatomie en neurofysiologie.
 4. Signaalanalyse.
 5. Hoofdpijnen.
 6. Depressie en angststoornissen.
 7. Ontwikkelingsstoornissen.
 8. Moeheid en slaapproblematiek.
 9. Stress en burn-out.
 10. Centraal neurologische aandoeningen.

 

Praktijkdeel:

Bestaand uit het stage lopen in een neurotherapiepraktijk (6 dagdelen). Hierin worden de handelingen behorend bij neurodiagnostiek en neurotherapie uitgevoerd:

 • Intakegesprek.
 • Uitvoeren van basis QEEG-metingen (ogen open, ogen dicht en taak).
 • Analyseren van de metingen.
 • Behandeltraject uitzetten.
 • Neurotherapiebehandelingen uitvoeren.
 • Rapportage maken.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 •  zelfstandig QEEG-metingen en  neurofeedbackbehandelingen uitvoeren
 • QEEG-profielen interpreteren in het licht van anamnestische gegevens en psychopathologiën volgens de DSM-IV criteria
 • behandelprotocollen opstellen voor neurofeedback
 • behandelingen evalueren op QEEG- en gedragsniveau

In de scholing leren de cursisten om metingen en behandelingen aan te bieden aan patiënten volgens de richtlijnen van BMC, ingebed in het kwaliteitssysteem waarin evidence based en practice based werken centraal staan.

Aanvullende informatie

Voor het theoriedeel geldt minimaal 80% en voor de stage 100% aanwezigheidsplicht.

Ingangseisen

Doelgroepen: gezondheidszorg, onderwijs, gedrag en maatschappij.

De propedeuse bij een van de genoemde doelgroepen (of gelijkwaardig) moet behaald zijn.

Toetsing

De toetsing bestaat uit meerdere onderdelen (in principe een theorietoets, casuïstiek en praktijk) die allemaal meetellen voor het bepalen van het eindcijfer.

Literatuur

Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Rooster

De minor kent vaste contacttijden. Voor de eerste 5 weken op vrijdagen en zaterdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. De tweede 5 weken bestaan uit stagedagen op drie verschillende dagen of zes verschillende dagdelen (in overleg met stageplaats).