Kies op maat

Login Menu

Arbeid en Preventie

Deze minor is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de relatie tussen arbeid en gezondheid.

De inhoud van de minor is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen en inzichten.

De minor sluit aan bij de Europese trend in richting preventie. Anders gezegd: niet wachten tot iemand zich ziek meldt maar voorkomen dat hij/zij ziek wordt….

Zowel overheid, werkgevers en zeker de grote verzekeraars investeren in toenemende mate in gezond werken en gezond leven ( lifestyle).

De bouwers van deze minor houden zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen rondom preventie en zijn werkzaam in de praktijk. Een voorbeeld van een recente ontwikkeling is het toenemende aantal werknemers met kanker.

Er wordt aandacht besteed aan factoren die de balans tussen belasting en belastbaarheid beïnvloeden. ( bijvoorbeeld: psychosociale factoren- stress)

 

Programma opbouw: de minor bestaat uit 8 modules

Module 1 : Inleiding.

Na een korte inleiding waarin de landelijke/Europese visie op preventie en re-integratie centraal staat wordt stilgestaan bij de diverse modellen die iets zeggen over de balans arbeid - verwerkingsvermogen en gezondheid .

Daarna maak je middels een aantal modules achtereenvolgens kennis met de meest belangrijke actoren die van invloed zijn op de gezondheid van de werknemer.

Module 2: Ergonomie.

Ergonomie; mn cognitieve, organisatorische en fysieke incl fysische factoren

Module 3 : Fysieke belasting. Klachten aan het bewegingsapparaat zijn nog steeds verantwoordelijk voor het meeste verzuim. Preventie hiervan blijft belangrijk.

Module 4: Psychosociale belasting.

Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan het effect van stress op je gezondheid.

Naast de theorie leer je hoe je deze (f)actoren kunt meten. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de interventies.

Module 5: Werk en chronische aandoeningen. Wat zijn de aandachtspunten voor werkgevers en degenen die betrokken zijn bij de begeleiding naar werkhervatting. Er wordt speciaal aandacht besteed aan oncologie en werk .

Module 6: Arbobeleid.

Duurzaam doorwerken, verandermanagement en gezondheidsmanagement zijn hierbij kernbegrippen.

Een belangrijk facet bij interventies is de beïnvloeding van gedrag: hoe kun je het gedrag op de werkvloer veranderen? Je gaat dit toepassen oa. met behulp van een workshop of clinic

Module 7: Verzuimbeleid en re-integratie.

Deze module bestaat uit een korte inleiding over snelle re-integratie na ziekte (Wet Poortwachter) en Disability management (DM).  Dit is het in dienst nemen en houden van werknemers met beperkingen. (participatiewet)

Bij het onderwerp re-integratie horen ook zogenaamde assessments. Leren kijken naar wat iemand nog kan en de match maken tussen  persoonlijke mogelijkheden, de taak en alles errond heen (omgeving). Je maakt kennis met het werk van berdrijfsartsen en case managers die in de praktijk bezig zijn met re-integratie.

De lesstof  in module 1 t/m 7 wordt gegeven middels colleges en workshops gecombineerd met  zelfstudie. Tijdens de workshops wordt de theorie ook toegepast op echte praktijksituaties en kun je zelf oefenen. Waar gewenst worden specialisten ingezet om jullie van informatie te voorzien.

Module 8: Toetsing.

Week 8 en 9 zijn facultatief en kun je zelfstandig werken aan een eigen profilering

door middel van eindwerk gericht op preventie en/of disability/gezondheid management.

De keuze voor een literatuuronderzoek versus een praktijkopdracht ( bijv. een  werkplekonderzoek) is vrij. EBP is een belangrijk en verplicht criterium bij deze opdracht.

Je voert deze opdracht individueel uit. De begeleiding wordt gegeven door een docent.

In de 9e of 10e week volgt een eindpresentatie van je product en lever je je documenten in.

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen:

Onderzoek naar beweegprogramma's op de werkvloer, een werkplekonderzoek uitvoeren extern, een gezondheidsprogramma opzetten bij een bedrijf, onderzoek doen binnen een bedrijf om re-integratie van mensen met een beperking beter mogelijk te maken, nader onderzoek naar het functioneren van werknemers met kanker, COPD, Rheuma etc., een gezondheidsdag organiseren etc.

Leerdoelen

Vanuit de rol van adviserend of behandelend paramedicus, bedrijfsverpleegkundige, HR-functionaris, Facilitair manager, leidinggevende,…:

 • Heb je kennis van de factoren die van invloed zijn op de balans werk-werkvermogen, ( lees; gezondheid) zowel op micro als op meso niveau
 • Ben je in staat met deze kennis systematisch een werksituatie te onderzoeken
 • Heb je specifieke kennis van de invloed van stress op de gezondheid
 • Ben je in staat om een werknemer inzicht te geven in belastende factoren versus het eigen werkvermogen in relatie tot zijn/haar gezondheid.
 • Ben je in staat om onderbouwd (Evidence-Based) adviezen te geven aan de individuele werknemer, groepen werknemers, de werkgever en eventueel anderen bij preventie en re-integratie betrokken partijen
 • Ben je in staat om en werkgever te ondersteunen bij het realiseren van werkplek- en/of taakaanpassingen die nodig zijn
 • Ben je in staat om een werkgever actief te ondersteunen bij preventieactiviteiten en disability management(DM) ter bevordering van de duurzaam inzetbaarheid ( gezondheidsmanagement, health checks, ..)
 • Heb je inzicht in de samenwerkingsverbanden met andere, bij preventie en re-integratie, betrokken partijen.

Aanvullende informatie

Basiskennis van menselijk gedrag en gezondheid wordt aanbevolen. 

Bij twijfel: neem contact op met de coördinator. In de eerste week zul je, afhankelijk van je voorkennis, mogelijk wat extra studie moeten doen en extra colleges moeten volgen teneinde een voldoende basis te hebben voor de lesstof die nog volgt.

Voertaal: Nederlands met uitzondering van specifieke literatuur

Ingangseisen

Doelgroep: opleidingen fysiotherapie, ergotherapie, CT, biometrie, verpleegkunde, logopedie , facility management, PBM, social work, toegepaste psychologie.

De propedeuse bij een van de doelgroepen dient behaald te zijn.

Basiskennis van menselijk gedrag en gezondheid wordt aanbevolen. Bij twijfel: neem contact op met de coördinator. In de eerste week zul je, afhankelijk van je voorkennis, mogelijk wat extra zelfstudie moeten doen teneinde een voldoende basis te hebben voor de lesstof die nog volgt.

Toetsing

De volgende toets onderdelen worden beoordeeld:

 1. Individuele mondelinge toets theorie – cijfer
 2. Uitwerking en uitvoering van een workshop ( in 2-4 tallen) – ov/v/g
 3. Schriftelijke uitwerking casus werkplekonderzoek ( individueel) – ov/v/g
 4. Literatuuronderzoek verandermanagement ( individueel) – ov/v/g
 5. Eindproduct (onderzoek naar keuze plus rapport) plus presentatie (in 2-4 tallen)- cijfer(individueel)
 6. Portfolio voldoet aan gestelde criteria. Toekenning cijfer mondelinge toets vindt plaats na goedkeuring portfolio.

Studiepunten worden toegekend nadat alle toets onderdelen met een voldoende zijn afgesloten .

Toetsing geschiedt door minimaal 1 docent-expert. Bij de beoordeling eindopdracht worden experts uit het werkveld betrokken.

Voorwaarde deelname eindopdracht : Voldoende diepgang in het onderwerp en actieve bijdrage in de OWG’s. Voldoende kwaliteit van praktijkoefeningen/opdrachten ter beoordeling door de docent ( o.a. portfolio)

Literatuur

De volgende boeken worden aanbevolen en zijn ook te leen:

 • Arbeid en gezondheid -Kuiper, Chr. et.al. , Bohn Stafleu en van Loghum, 2011 (= verkrijgbaar als E-book via bieb Zuyd)
 • Basisboek ergonomie- Voskamp,P,et.al., Wolters-Noordhoff Groningen.
 • Psychologie van arbeid en gezondheid, Schaufeli et.al.,, BohnStafleu en van loghum.

Kopieerkosten tijdens minor just-in-time aangereikte literatuur : plm. 25 euro

Rooster

Onderwijscontacttijden:  ma-wo-do of di-wo-vr tussen 9.00 en 16.30 uur

Onderwijsvormen: Werkcolleges en practica (veelal in workshop-vorm) in combinatie met zelfstudie en werkbezoeken. Eindopdracht gericht op onderwerp naar keuze door minimaal 2, maximaal 3 studenten. Anders gezegd: er is sprake van een theoretische leerlijn, praktische leerlijn en een integrale leerlijn.