Kies op maat

Inloggen Menu

Dyslexie 2 toepassing en participatie

In de minor “Dyslexie 1 – modellen en contexten” heb je veel geleerd over dyslexie. Je hebt diverse theorieën geleerd, je hebt een aantal behandelingsmogelijkheden leren kennen en je hebt vanuit je eigen beroepscontext een model gebouwd over leerstoornissen en/of dyslexie. In de minor “Dyslexie 2 – toepassing en participatie” ga jij de opgedane kennis uit de eerste minor toepassen in de praktijk.

In de eerste minor ga je al op zoek naar een werkplek, waar je in de tweede minor met dyslexie aan de slag kun. Je gaat een eigen innovatief project kiezen, om je verder op het gebied van leerstoornissen te professionaliseren. Dit project ga je samen met jouw werkplek vormgeven. Hierbij ga je interprofessioneel en met behulp van nieuwe technologie aan de slag. Vier dagen per week zit je op je werkplek. Op maandag komen alle studenten op de opleiding bij elkaar. Hier worden de individuele leerplannen besproken, vindt er uitwisseling rondom de diverse projecten plaats (leren van elkaar en intervisie) en is er ruimte voor individuele begeleiding en workshops rondom gemeenschappelijke thema’s.  

In de verdiepingsopdracht kan de student zich, op basis van zijn eigen leerdoelen en professionele achtergrond, verder verdiepen binnen het domein leerproblemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stage, ontwikkeling van materialen en samenwerking met een praktijksituatie. Studenten die ook ‘Dyslexie 2 – toepassing en participatie’ volgen, ontwerpen hier hun leerwerkplan voor hun innovatief project van die minor.

Leerdoelen

Doel 1: de student is in staat vanuit zijn eigen context een innovatief project te starten om participatie van cliënten met leerstoornissen te verbeteren.

Doel 2: de student is in staat de participatie van cliënten met leerstoornissen te verbeteren.

Doel 3: de student werkt op zijn werkplek interdisciplinair.

Doel 4: de student gebruikt op zijn werkplek innovatieve technologie.

Aanvullende informatie

Eindgesprek 15Ects

Ingangseisen

Doelgroepen: Gezondheidszorg, Onderwijs, gedrag en maatschappij, Techniek/ICT

Toetsing

De theorie, diagnostiek en interventies worden in een individueel casusgesprek getoetst. Dit gesprek, inclusief evaluatie, duurt 30 minuten, waarvan het eindgesprek zelf ongeveer 20 minuten duurt. Inhoudelijk kunnen alle onderdelen en inhouden uit de minor aan bod komen. Het eindgesprek zal inhoudelijk op verschillende niveaus beoordeeld worden:

  • Algemene theoretische kennis over dyslexie, diagnostiek en interventies.
  • Het kunnen toepassen van deze kennis op een concrete casus.
  • Het kunnen onderbouwen van de gemaakte keuzes bij de casus.

Rooster

Workshop, werkplekleren, individueel begeleidingsmoment.  Elke maandag aan de opleiding; andere dagen afhankelijk van de gekozen werkplek