Kies op maat

Inloggen Menu

Journalistiek en Commercieel Schrijven

Het doel van deze minor is NIET om het Nederlands van studenten te verbeteren; dat dient al van een hoog niveau te zijn. Wel leren studenten in deze minor hoe ze aantrekkelijke, publicabele teksten schrijven. Ze kruipen in de huid van journalist of tekstschrijver en passen de verworven competenties uiteindelijk toe bij het schrijven van toegankelijke en goed geschreven journalistieke of commerciële teksten in een tekstbureau. Het hele journalistieke proces wordt doorlopen, van het onderzoeken van bronnen tot het reviseren van de tekst in opdracht van de hoofdredacteur.

 

Behalve met de conventies van journalistieke artikelen leren ze ook omgaan met de conventies van andere tekstsoorten (o.a. recensies, persberichten, teksten voor websites). Praktische vaardigheid doen ze ook hier op door het uitvoeren van verschillende deel- en schrijfopdrachten.  Bovendien komen wekelijks gastsprekers (bijvoorbeeld journalisten, persvoorlichters, copywriters, redacteuren) langs om hun ervaringen te delen met de studenten. Verder vindt er een blogcompetitie onder de studenten plaats (zij schrijven ieder wekelijks een blog).

Leerdoelen

Aan het eind van de minor kan de student:

- Structureel informatie over een specifiek onderwerp verzamelen en kritisch beoordelen;

- De voorkennis en informatiebehoeften van potentiële lezers analyseren;

- Gevonden informatie vastleggen in schematische samenvattingen;

- Een bouwplan voor een tekst opstellen;

- Projectmatig teksten schrijven op basis van kennis van verschillende tekstconventies;

- De leesbaarheid en aantrekkelijkheid van teksten kritisch beoordelen en waar nodig verbeteren.

Aanvullende informatie

Werkvorm(en): (In Osiris invullen bij Voorbereiding bijeenkomsten)

Schrijfpractica, werkcolleges, gastcolleges, zelfstudie en zelfwerkzaamheid.

 

Onderwijscontacttijden: (In Osiris invullen bij Toelichting)

  contacttijden verspreid over de hele week overdag.

 

Nadere aanduiding contacttijden: (In Osiris invullen bij Toelichting)

Thuiswerken (deels) mogelijk na overleg met docenten en medestudenten.

 

Meewerkende opleidingen of instanties: (indien van toepassing) (In Osiris invullen bij Bijdrage aan groepswerk)

Meerdere organisaties: studenten schrijven teksten voor diverse opdrachtgevers uit het werkveld

Ingangseisen

- Uitstekende beheersing van de spelling en grammatica van het Nederlands;

- Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;

- Gevoel voor de stilistische aspecten van taal;

- Professionele en zelfkritische houding bij het reviseren van eigen werk;

- Grote mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van projectwerk.

Toetsing

Projecttekst 9Ects, Spoed opdracht 6Ects, Portfolio 0Ects = VLD/NVD.

1e gelegenheidL: laatste week vh blok

2e gelegenheid: gedurende tentamenweek vh betreffende blok.

Rooster

Werkvorm(en): (In Osiris invullen bij Voorbereiding bijeenkomsten)

Schrijfpractica, werkcolleges, gastcolleges, zelfstudie en zelfwerkzaamheid.

 

Onderwijscontacttijden: (In Osiris invullen bij Toelichting)

  contacttijden verspreid over de hele week overdag.

 

Nadere aanduiding contacttijden: (In Osiris invullen bij Toelichting)

Thuiswerken (deels) mogelijk na overleg met docenten en medestudenten.

 

Meewerkende opleidingen of instanties: (indien van toepassing) (In Osiris invullen bij Bijdrage aan groepswerk)

Meerdere organisaties: studenten schrijven teksten voor diverse opdrachtgevers uit het werkveld