Kies op maat

Inloggen Menu

Alles is gezondheid! Preventie van de wieg tot aan het graf.

De keuze eenheid preventie van de wieg tot aan het graf omvat een periode van 10 weken. Gedurende deze 10 weken volgt de student activiteiten binnen Zuyd hogeschool en voert ook activiteiten uit in de praktijk. .

 De student verdiept zich gedurende deze periode in het onderwerp preventie van de wieg tot aan het graf binnen zijn gekozen (zorg)categorie.

De vraag naar zorg groeit en de zorg wordt complexer. De gemiddelde leeftijd van de zorgvrager neemt toe en vaak is er sprake van meerdere aandoeningen, multi morbiditeit of dual diagnosis genaamd.  . Verder is er landelijk een verschuiving te zien van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid en naar mens en maatschappij.

Het is bekend dat ongezond gedrag een trigger is voor het ontstaan van chronische ziekten en daarmee van invloed is op het welbevinden en langer gezond leven. Tevens zijn er een aantal kwetsbare groepen die onvoldoende bereikt worden als het gaat om activiteiten die gericht zijn op gezondheidsbevordering.  

Om veranderingen aan te kunnen brengen in gedrag en een positieve gezondheid is preventie erg belangrijk. Het blijkt eveneens dat als er in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste preventie op maat wordt geboden, dat dit een beroep op dure en gespecialiseerde zorg kan verminderen.

 

De laatste jaren zijn er steeds meer professionals en organisaties die zich pro actief bezig houden met preventie. Ook de zorgprofessional, waaronder de verpleegkundige, de ergotherapeut en fysiotherapeut, zijn partijen die zich bezig houden met preventie. Belangrijke taken bij individuele en collectieve preventie

zijn het bevorderen van de gezondheid, gezondheidsbescherming, het voorkomen van ziekte en complicaties en het opsporen van ziekten. Dit draagt bij  aan een beter welbevinden en langer gezond leven van de burger.

Uitvoering van de preventieve  taken kan door middel van het geven van voorlichting, advies, instructie en ondersteuning aan zorgvrager of mantelzorger. Echter, ook taken in samenwerking met andere partijen zijn van belang bij preventieve activiteiten. Daarnaast is er steeds meer een tendens om middels eHealth en zorg op afstand de gezondheid positief te bevorderen. Ook interdisciplinaire samenwerking is van belang om problematieken aan te pakken die een negatief effect hebben op de gezondheid.

 

Ten aanzien van onderwerpen van deze minor kun je denken aan het ontwikkelen van een product of  (zorg)programma ten aanzien van een aandoening of  patiëntencategorie die veel voorkomtVervolgens presenteer je het product  In een praktijksetting Denk hierbij dan aan de afstemming naar de doelgroep.

Vervolgens presenteer je de bevindingen met de andere studenten tijdens een onderwijsbijeenkomst.  . Verder, is het nog de bedoeling dat er een reflectieverslag wordt aangeleverd, waarbij er gebruik is  gemaakt van een  reflectie model.. De beroepspraktijk levert een bijdrage aan de inhoud van de opleidingsminor en geeft feedback op het proces en product. De opleidingsminor is verdiepend voor het onderwerp van de bachelorthesis.

 

 

 

 

Relatie met competenties

-           Check in je eigen beroepsprofiel: bijna bij elk beroep in de gezondheidszorg zijn competenties in het ondersteunen van gedragsverandering en/of gezondheidspreventie en- bevordering van belang

. Zo zijn bij de HBO zorgprofessional de CanMEDS rollen (BN2020) het uitgangspunt.

 

-           Daarnaast zijn ook IPOS competenties van belang bij interprofessioneel samenwerken

Leerdoelen

Het is van belang dat de student zich gedurende deze minor nader toespitst op het onderwerp preventie binnen zijn gekozen (zorg)categorie. De focus is gericht op een beweging van nazorg naar voorzorg, waarbij er specifiek aandacht is voor preventie gedurende de levensloop van de burger.

Aanvullende informatie

Verpleegkunde duaal en verpleegkunde voltijd: dan enkel bedoeld voor voltijd studenten die tijdens het verdiepingsjaar het honoursprogramma praktijkonderstuner (POH) volgen.

Ingangseisen

Geen specifieke voorkennis

Toetsing

Ontwikkeling van een professioneel product 6Ec

Reflectie aan de hand van een model 7Ec

Presentatie 2Ec

Literatuur

Bronnen gericht op preventie  (eigen aanschaf/ studielandschap of via stageplaats). Especially, the role of health promotor is important

Rooster

Vaste contacttijden gedurende de hele week. Contacttijden vinden plaats gedurende kantooruren.

Onderwijsvorm: competentiegericht onderwijs

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van interactieve werkvormen, gastdocenten, digitale consultvoering.

Vereiste participatie: 80%