Kies op maat

Inloggen Menu

Cross Media Promotion

Je maakt onderdeel uit van een creatief en succesvol communicatieteam. Je hebt al wat ervaring, voelt je bijzonder verantwoordelijk binnen het bureau en je barst van de creatieve energie. Op een dag die net zo druk en hectisch is als alle andere, krijgt jouw creatief team bericht van een bijzonder merk. Het bedrijf in kwestie zoekt een nieuw bureau om een merk te lanceren of een nieuwe impuls te geven. Jouw bureau is naast een aantal concurrenten uitgenodigd om een crossmediaal concept te pitchen. Zoals je gewend bent, vraagt de opdrachtgever het onmogelijke, namelijk om binnen 10 weken het volledige mediaplan - inclusief een hele reeks uitgewerkte middelen - te presenteren. Uiteraard besluit je team ervoor te gaan. Jullie bundelen de krachten en hebben slechts één doel voor ogen: een creatief concept overtuigend uit te werken, om merk en doelgroep dichter bij elkaar te brengen.

In deze minor vorm je samen met medestudenten een multidisciplinair communicatiebureau. Met je team werk je aan een mediaplan en creatief concept voor een echte opdrachtgever. Je verdiept je in markt, doelgroep, opdrachtgever, merk, identiteit en waardepropositie en je ontwerpt een communicatieve oplossing die optimaal aansluit bij de doelen van de opdrachtgever. Sommige opdrachtgevers wensen een volledige campagne om hun product, dienst, stad of filosofie te positioneren. Andere opdrachtgevers zijn op zoek naar een interventie in of innovatie van een specifiek communicatiemiddel als onderdeel van hun branding strategie.


Engelstalige omschrijving objectives: (max. 1.000 tekens)

VERTALING WERK IK BIJ NA GOEDKEURING BOVENSTAANDE NL CONCEPT

 

Verplicht invullen ten behoeve van Engelstalige onderwijscatalogus en Engelstalig diplomasupplement.

Learning objectives:

 1. Understanding target groups (profile, behavior)
 2. Understanding the value proposition
 3. Understanding brand identity and brand values
 4. Understanding and applying the Paid, Earned and Owned Media (POEM) mix
 5. Designing a cross media concept
 6. Designing a cross media campaign for a client (company)
 7. Pitching a campaign to a client (company)

Leerdoelen

Leerdoelen:

 1. Begrijpen van doelgroep (profiel, kenmerken, gedrag).
 2. Doorgronden van een waardepropositie (Value Proposition Canvas).
 3. Begrijpen van merkidentiteit en –waarden.
 4. Begrijpen van mediumspecificiteit.
 5. Creëren van een media concept, inclusief effectieve boodschap en een ‘big idea’
 6. Uitwerken van een communicatieproduct, of set aan (crossmediale) communicatieproducten (campagne), afhankelijk van de opdracht(gever)
 7. Een echte opdrachtgever overtuigen met concept, onderbouwing, presentatie.

Aanvullende informatie

Een persoonlijke toelichting via een afspraak of Skype door de minorcoördinator is mogelijk. In dergelijk gesprek wordt ook werk getoond van voorgaande studenten. In het kader van privacybescherming en geheimhouding wordt dit werk niet digitaal gedeeld. Neem contact op met de coördinator voor een afspraak (Dave Krapels).

Doelgroepen: alle doelgroepen; Economie/management; Kunst en cultuur

Ingangseisen

Toelatingstest

Toetsing

Paper 3Ec. Onderzoeksvraag (20%). Taal (20%). Bronnen (20%).  Bronnen in verband (20%). Conclusie en "lessons learned" (20%).

Communicatieproducten 12Ec. Analyse, concept, mediakeuze, media-uitwerking, professionaliteit

Literatuur

Voor maximaal 40 euro aan campagnematerialen, afhankelijk van de ideeën die in het team worden bedacht. Sommige opdrachtgevers vergoeden tot een bepaald bedrag materiaalkosten.

Eventuele reiskosten naar de opdrachtgever.

Rooster

Ja. We volgen teams en individuele studenten, reflecteren wekelijks op deelname en inzet. Dit kan alleen bij voldoende aanwezigheid. Aanwezigheid op de contactdagen is verplicht, bijzondere omstandigheden en overmacht buiten beschouwing gelaten.

 • Middels lezingen en workshops door experts uit de praktijk worden kennis en vaardigheden just in time aangeboden.
 • Daarnaast vindt er coaching plaats door diverse docenten en wordt er wekelijks overleg gevoerd met de opdrachtgever.
 • Naast de ‘fysieke’ activiteiten maken we gebruik van de digitale leeromgeving (Moodle) waar additionele bronnen worden aangeboden..
 • De studenten werken in teamverband aan een branding product (dit kan een volledige campagne zijn, maar ook een interventie in specifieke media, zoals communicatieve verpakkingen).
 • Elke individuele student doet een literatuuronderzoek en schrijft een korte paper. Middels feedback leert de student beter vragen te stellen, bronnen te parafraseren, focus te houden op één topic en middels tekst en beeld opgedane inzichten op objectieve, overtuigende wijze over te brengen.
 • De samenstelling van de studentteams vindt plaats onder regie van de docenten, met inbreng van geselecteerde studentteamleiders.
 • De studenten dienen zelf een rolverdeling te definiëren binnen het team; hierop wordt tijdens en bij afronding van het blok gereflecteerd.

Zichtbare deelname is vereist. Middels coaching, feedback, peer assessments en reflectie wordt dit getoetst. De bijdrage aan het groepsresultaat wordt goed gemonitord door twee coaches.

  contacttijden verspreid over de hele week overdag. 

Gemiddeld 16 uur per week.

De student dient 40 uur beschikbaar te zijn, roostering wordt afgestemd met externe experts, soms op locatie van die experts.