Kies op maat

Inloggen Menu

Communicatie en Public Relations

Wie mee wil doen, moet communiceren! Dat is een harde wet in het economisch en maatschappelijk leven. Bedrijfscommunicatie gaat onder veel namen door het leven, maar het is en blijft voor bedrijven en instellingen de schakel met het publiek.

Communicatie is in deze minor niet het versturen van boodschappen, maar het organiseren van het ‘met elkaar ergens over communiceren’.

Het ‘traditionele’ communicatieplan heeft plaatsgemaakt voor het zogenaamde communicatiecanvas, oftewel geen communicatieplan meer voor de gehele organisatie, maar een communicatieaanpak voor specifieke vraagstukken. Deze minor helpt je om van A tot Z een goed communicatiecanvas samen te stellen; een opdracht die je maakt voor een zelfgekozen opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van corporate communicatie of marketingcommunicatie.

Er wordt specifieker ingegaan op communicatieonderzoek; zowel intern als externe communicatie komt aan bod (twee deelonderzoeken). De student bepaalt zelf voor de externe communicatie welk soort communicatiecanvas hij/zij tijdens deze minor gaat schrijven voor de opdrachtgever: het is een individuele opdracht.  De student is één dagdeel per week aanwezig bij de opdrachtgever. Onderdelen die verder in deze minor aan de orde komen zijn onder andere: identiteit en imago, branding, huisstijl, (sociale) media, tekst en beeld, omgaan met de pers, interne communicatie, sponsoring, en events.

Aanvullende informatie

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Toetsing

Presentatie Campagneplan 6Ec

Mondelinge verdediging Campagneplan presentatie portfolio 4Ec

Vlog audiovisueel verslag van de mini stage 3Ec

Managementvaardigheden 2Ec

Literatuur

Literatuur verplicht:

Social Media Management, ISBN 978-90-01-88004-0, Marjolein Visser e.a. Noordhoff

Rooster

Contacttijden verspreid over de hele week overdag, 12 uur per week(dagonderwijs), 1 dagdeel per peek bij opdrachtgever.

Werkcolleges, hoorcolleges, vaardigheidstraining, projectbijeenkomsten,1 dagdeel per week aanwezig zijn bij opdrachtgever (mini-stage)