Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemerschap en MKB Management

Doel van de minor is tweeledig. Ten eerste is het studenten aan te leren te denken in kansen en hun een methode aan te reiken om deze kansen te evalueren voor eventuele verdere ontwikkeling. Ten tweede is het studenten kennis te laten maken met het MKB domein en een beeld te geven van de verschillen die bestaan tussen werken in het MKB domein t.o.v. grotere organisaties.

Leerdoelen

Tijdens de minor zal er door middel van gebruik te maken van de methode “24 steps to disciplined entrepreneurship” studenten een methode worden aangereikt die hen in staat stelt op een structurele en overzichtelijke manier hun business concept te toetsen betreffende initiële haalbaarheid. Deze haalbaarheid zal worden ondersteund door werk en hoorcolleges waar doormiddel van een iteratief proces de haalbaarheid van het concept aan een constante evaluatie zal worden onderworpen. Om aan onze tweede doelstelling te voldoen zullen tijdens de minor studenten worden uitgedaagd om zowel theoretisch als praktisch kennis te maken met het MKB domein. Dit door middel van theoretische discussies op basis van de literatuur als ook de praktische verkenning van het Limburgse MKB.

Aanvullende informatie

Meewerkende instanties: Rabobank, Slimhuis, Iconad

Doelgroepen: alle opleidingen

Ingangseisen

De propedeutische fase moet behaald zijn. 

Doelgroepen: alle opleidingen

Toetsing

  • Pitchen Ondernemingsportfolio (2 ec): Studenten dienen hun businessidee + de aanvullende onderzochte informatie te pitchen voor een panel van deskundigen
  • Kennistoets (5 ec): Kennistoets betreffende opgedane kennis rondom het MKB Domein
  • Ondernemingsportfolio (6 ec): Op basis van de gebruikte methode dienen studenten een portfolio samen te stellen
  • Studieloopbaanbegeleiding (1 ec)
  • Managementvaardigheden (1 ec)

Literatuur

  1. Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup Hardcover – August 12, 2013 by Bill Aulet  (Author)
  2. Strategisch Management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf, Dekker et. Al (2010)

Rooster

Onderwijscontacttijden: verspreid door de hele week

Onderwijsvormen: hoorcolleges, werkcolleges, training, gastcolleges