Kies op maat

Inloggen Menu

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Energie en het gebruik van energie is een vanzelfsprekendheid in ons dagelijks leven. Vanwege diverse klimaatdoelstellingen neemt de aandacht voor verduurzaming van de energievoorziening steeds verder toe. Binnen de minor Duurzame Energie leer je de werking en de efficiency van een aantal duurzame energietechnieken kennen. Daarnaast wordt in de minor aandacht besteed aan het ontwerp van duurzame energiesystemen.

Binnen de projecten van de minor Duurzame Energietechniek wordt onderzoek uitgevoerd naar de efficiency van duurzame energiesystemen en naar de toepasbaarheid of de mogelijkheden ter verbetering van de toepasbaarheid van duurzame energietechnieken en energiesystemen.

Tenslotte maken studenten binnen het practicum op een praktische en toegankelijke manier kennis met duurzame energietoepassingen en de efficiency van de energieomzettingen.

Leerdoelen

Verdieping in (voor W) relevante duurzame ontwikkelingen, te weten:

- Warmtepomptechnologie: De student heeft na afloop van deze module kennis van de warmtepomptechnologie. De student kan aan de hand van berekeningen een warmtepomp-systeem ontwerpen compleet met bronnensysteem en hydraulisch systeem.

- PV Technology: Verdieping in de werking en het ontwerp van PV technology. De student heeft na afloop kennis over het werkingsprincipe achter fotovoltaische zonnecellen, panelen en systemen en kan zelfstandig een systeem ontwerp maken voor een gebouw.

- Elektrische Mobiliteit: Elektrische voertuigen gaan de komende jaren een groter aandeel krijgen in ons straatbeeld. Als voorbeeld het succes van de elektrische fiets. Elke autofabrikant is bezig met de ontwikkeling van elektrische auto’s al dan niet in hybride vorm. In deze module wordt dieper ingegaan op de technieken binnen de elektrische mobiliteit en ook op de consequenties van het gebruik van deze voertuigen op ons huidige energiesysteem.  

- Practicum: Het meten aan zowel werktuigbouwkundige als elektrotechnische duurzame energie systemen met als doel (deel)rendementen en de rentabiliteit van een duurzame energietechniek te onderzoeken.

In groepsverband werken studenten aan een actueel project (aangeleverd door bedrijfsleven of intern programma) dat verwant is met de overige onderdelen van de minor. Studenten mogen uit een aantal aangedragen projecten een keuze maken op grond van eigen interesse om betreffende het gekozen onderwerp een verdiepingsslag te maken en meer kennis te vergaren in een bedrijfsomgeving.

Aanvullende informatie

Doelgroepen: Engineering, BBE, Werktuigbouwkunde, ET, TBK, FM

Ingangseisen

De propedeuse dient behaald te zijn

Toetsing

Duurzame Energietechnieken, 5 EC: Portfolio assessment

Practicum Duurzame Energie, 3 EC: Verslag

Project, 7 EC: Verslag en/of andere beroepsproducten, Eventueel prototype, Presentatie, Verdediging, Procesbeoordeling

Literatuur

Lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld via blackboard/Moodle

Rooster

Onderwijswerkvormen: Hoorcollege, project, practicum

Onderwijscontacttijden: verspreid over de hele week overdag. Voor project en practica geldt een aanwezigheidsplicht, voor het hoorcollege niet.