Kies op maat

Inloggen Menu

Business Intelligence

Zowel profit als non-profit organisaties hebben te maken gehad met verschillen tussen de gewenste stand van zaken en de huidige stand van zaken. Ook bekend als probleemoplossend vermogen, hebben organisaties vertrouwd op ervaring en intuïtie om beslissingen te nemen en de kloof tussen de gewenste en verwachte stand van zaken te dichten. Business intelligence helpt belanghebbenden om rationele beslissingen te nemen en problemen efficiënt en effectief op te lossen met, naast intuïtie, intelligente informatie.

Business Intelligence is in toenemende mate bekend geworden als het proces van het oplossen van problemen met het verzamelen van gegevens, het transformeren van gegevens, het laden van gegevens en het bouwen van analytische rapporten om intelligente informatie te bieden die voldoet aan de eisen van belanghebbenden en datawetenschappers.

Deze cursus introduceert studenten in beslissingsondersteunende systemen in business intelligence, voor het oplossen van bedrijfsproblemen door middel van informatieverstrekking en ondersteuning. Studenten zullen praktijkervaring opdoen in al deze fasen op een theoretisch en praktisch niveau.

Data acquisitie, data management, data analytics en data visualisatie vormen de kern om o.a. te komen tot een interactief intelligent management dashboard.

Leerdoelen

In deze minor leert de student Business Intelligence te zien en te gebruiken als een geheel aan concepten, processen, strategieën, cultuur, structuur, methodieken, standaarden en (ICT-)hulpmiddelen die er voor zorgen dat organisaties zich intelligenter kunnen gedragen en ontwikkelen.

Ingangseisen

Doelgroepen: Economie & management, Techniek, ICT.

De propedeuse dient behaald te zijn.

Een onderdeel van de minor bestaat uit het realiseren van een prototype BI-applicatie (dashboard). Basiskennis programmeren (scripten), of de bereidheid dit te leren, wordt verondersteld.

Toetsing

De student toont levert prestaties op basis van vastgelegde prestatie-indicatoren.

werkhouding (gedrag), beroepsproducten (kunde) en schriftelijke toets (kennis)

aanwezigheid tijdens beoordelingsmomenten en samenwerking in projectgroep

Rooster

De contacttijden zijn verspreid over de hele week overdag: 10 à 15 uur per week.

De minor kent de volgende onderwijsvormen: hoor-, discussie- en werkcollege's en een doorlopend project