Kies op maat

Inloggen Menu

Internet Of Things

Het Internet of Things is een begrip wat te pas en te onpas voorbij komt, ook binnen de IT-wereld. Maar wat is het 'internet der dingen' werkelijk en aan welke toepassingen moet je daarbij denken? De kortzichtige visie op Internet of Things is dat het 'om slimme apparaten gaat'. Dat klopt in zoverre, dat er inderdaad hardware voor nodig is, maar waar het vooral om gaat is de vraag wat al die slimme apparaten mogelijk maken.
En dan blijkt dat er sprake is van een veel bredere visie: denk aan oplossingen voor problemen rondom energie en milieu, criminaliteit, gezondheidszorg en onderwijs. IoT is eigenlijk een verraderlijke term, want de kern van the internet of things is juist het verzamelen, verwerken en interpreteren van data, door dingen uit te rusten met sensoren. 'Als data het nieuwe goud zijn, dan zijn sensoren de machines waarmee het geld wordt geprint', aldus Alberto Prado, hoofd digitale innovatie bij Philips. Deze minor richt zich op de IoT technieken die er nu zijn en de mogelijkheden die ze bieden.

Leerdoelen

In deze minor leren we wat het Internet of Things (voor ons) betekent, en worden concrete praktijkechte casussen uitgewerkt, zodat de betekenis en mogelijkheden van IoT in de eigen beroepspraktijk zichtbaar wordt.

Ingangseisen

Doelgroepen: Accountancy, Bedrijfseconomie, Commercieel Management, Communication & Multimedia Design, Facility Management, (HBO-ICT), Hogere Juridische Opleiding, People & Business Management, Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Built Environment

De propedeuse dient behaald te zijn.

Een onderdeel van de minor bestaat uit het realiseren van een prototype IoT-applicatie. Basiskennis programmeren (scripten), of de bereidheid dit te leren, wordt verondersteld.

Toetsing

De student toont levert prestaties op basis van vastgelegde prestatie-indicatoren.

Werkhouding (gedrag), beroepsproducten (kunde) en schriftelijke toets (kennis)

Aanwezigheid tijdens beoordelingsmomenten en samenwerking in projectgroep

Rooster

De contacttijden zijn verspreid over de hele week overdag: 10 à 15 uur per week.

De minor kent de volgende onderwijsvormen: hoorcolleges, discussie en werkcolleges.