Kies op maat

Inloggen Menu

Dyslexie 1 - modellen en contexten

Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Heel wat kinderen, jongeren en ook volwassenen hebben moeite met het doorgronden van het lees- en spellingproces. Het aantal dyslectici lijkt de afgelopen 10 jaar te zijn toegenomen. Hoe kan dat? Welke verklaringen zijn onderzocht wat betreft dyslexie? Hoe kunnen we dyslexie vroegtijdig onderkennen? Welke behandelmogelijkheden zijn er? Wat is de impact van dyslexie op een persoon? Wat is de rol van onderwijs bij dyslexie? Welke rol heb ik vanuit mijn eigen discipline? Hoe werk ik samen met andere betrokkenen? Onder andere deze vragen komen in de minor dyslexie aan bod. De minor is in samenwerking tussen de opleiding logopedie en De Nieuwste Pabo tot stand gekomen.

 Eerst komt de theorie aan bod die nodig is leesproblemen en dyslexie goed te kunnen doorgronden. Daarna komt de focus te liggen op diagnostiek en interventies bij verschillende leeftijdsgroepen.

De minor is opgebouwd rond een 20-tal taken, die elk een ander topic behandelen dat met leerstoornissen verband houdt. Elke taak wordt in een groepsbijeenkomst besproken. Dat kan in de vorm van een discussie, uitwisseling van de opgedane kennis of presentaties. De taken kunnen ondersteund worden door hoorcolleges door experts uit het werkveld, panelgesprekken met ervaringsdeskundigen en werkveldbezoeken.

In deze minor wordt in kleine interprofessionele groepen gewerkt waardoor individuele aanpak mogelijk is. Verder ligt de nadruk op modelgestuurd werken.

In de verdiepingsopdracht kan de student zich, op basis van zijn eigen leerdoelen en professionele achtergrond, verder verdiepen binnen het domein leerproblemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stage, ontwikkeling van materialen en samenwerking met een praktijksituatie. Studenten die ook ‘Dyslexie 2 – toepassing en participatie’ volgen, ontwerpen hier hun leerwerkplan voor hun innovatief project van die minor.

Leerdoelen

Doel 1: de student is in staat vanuit zijn eigen context een op evidentie gebaseerd model over leerstoornissen c.q. dyslexie te ontwerpen

Doel 2: de student kan modelgericht en samen met andere disciplines voor een cliënt met leerstoornissen een interventie kiezen

Doel 3: de student weet hoe de participatie van de cliënt met leerstoornissen versterkt kan worden, ook met behulp van innovatieve technologie

Doel 4: de student start vanuit zijn eigen context een innovatief project om participatie van cliënten met leerstoornissen te verbeteren.

Aanvullende informatie

Doelgroepen:

Gezondheidszorg; Onderwijs, gedrag en maatschappij; Techniek/ICT

Ingangseisen

Doelgroep: Gezondheidszorg, Onderwijs, gedrag en maatschappij, Techniek/ICT

Toetsing

Eindgesprek, (casus), 12 EC's

Eindpresentatie (individuele verdieping), 3 EC's

Rooster

Hoorcollege, werkcollege, workshop, panelgesprek, werkveldbezoek, individueel begeleidingsmoment.

Vaste contacttijden overdag: maandag en dinsdag