Kies op maat

Inloggen Menu

Professionele gesprekstechnieken

12 verschillende trainingen:

presenteren, groepsgesprekken, interviewen, conflicthantering, slechtnieuwsgesprekken, onderhandelen, dilemmacounseling, coachgesprekken, geweldloze communicatie, omgaan met klachten, oplossingsgerichte gespreksvoering

Leerdoelen

Ontwikkelen van competenties, persoonlijke attitude, gespreksvaardigheden, kennis van gespreksmodellen en specifieke gesprekskwaliteiten op het gebied van mondelinge communicatie. Luistervaardigheden, zendervaardigheden en regulerende vaardigheden

Ingangseisen

De propedeuse moet behaald zijn.

Toetsing

Literatuurstudie en -presentatie 5 EC

a) Literatuurstudie schriftelijke kennistoets: kennis van feiten, begrippen en cognitieve toepassingen

b) Literatuurpresentatie: Inhoudelijke diepgang, intertekstualiteit, toepassingen en presentatietechniek

Videotoets (demonstratie van vaardigheden)  5 EC

Kwaliteit van de methodiek en vaardigheden van de student m.b.t. het gekozen gespreksmodel

Portfolio en Eindgesprek 5 EC

Niveau van reflectie op het leerrendement en de competentieontwikkeling; bewijslast voor de groei van competenties m.b.t. mondelinge communicatie / professioneel gesprekstechnieken; kennis van dertien bestudeerde onderwerpen

Literatuur

Molen, H. van der, Hommes, M.A. & Kluitmans, F. (2016), Gespreksvoering: Basisvaardigheden en gespreksmodellen. Groningen, NoordhoffUitgevers. 4e druk

Reekers, M. & Spijkerman, R. (2017), Professionele Gespreksvoering, Amsterdam: Pearson. 2e editie

Visser, C.F., Schlundt, B. & Gwenda L.(2009), Doen wat werkt, Culemborg: Van Duuren Management. 2e editie

Rooster

Onderwijscontacttijd: circa 75 contacturen, locatie Brusselseweg 150 Maastricht

Onderwijsvorm: vaardigheidstrainingen.