Kies op maat

Inloggen Menu

De Bedrijfsadviseur

Studenten werken als bedrijfsadviseur aan verschillende opdrachten op het gebied van international business, economie, marketing, recht, boekhouden en onderzoek. Ze ontvangen bedrijfsopdrachten van fictieve opdrachtgevers en werken in een team en onder tijdsdruk om de opdrachten uit te voeren. De opdrachten komen uit de praktijk en zijn aangepast voor de onderwijssituatie.

Leerdoelen

De minor bedrijfsadviseur doet een beroep op complexe vaardigheden die tegenwoordig van iedere hoger opgeleide beroepsbeoefenaar verwacht mogen worden: communicatieve vaardigheden, analysevaardigheden, rapportagevaardigheden, adviesvaardigheden, projectmanagement. Studenten moeten in staat zijn zelfstandig een onderzoek en adviesvraag aan te pakken en om te zetten in heldere resultaten, conclusies en aanbevelingen

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen: gemiddeld 12 uur pw, (daarnaast groepswerk & voorbereiding 20 uur pw)

Erg druk moduul, zeer intensief.

Ingangseisen

Propedeuse behaald. Geparticipeerd in het tweede studiejaar.

Toetsing

Rapporten, presentaties en een mondeling

Literatuur

Is afhankelijk van de opdrachten

Rooster

Maandag tot vrijdag