Kies op maat

Login Menu
 1. Ruimtegebruik in Nederland in 2030, een nieuw ondernemerslandschap

  15,0 EC

  Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst van jouw eigen leefomgeving? Hoe doe je dat en waar krijg je mee te maken? Heb je affiniteit met planologie, sociale en fysische geografie, ondernemen, agrofood, ecologie, duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen? Dan zit je …
  • 7 mei 2018 t/m 14 jul 2018 Aanmelding sluit vandaag
 2. Eating animals?! Produceren en consumeren van dieren, kan het ook anders?

  15,0 EC

  Onze productie én consumptie van dierlijke producten leidt tot vele maatschappelijke issues. Discussies over dierenwelzijn, ruimtegebruik, humane gezondheid, uitstoot broeikasgassen, watergebruik, ontbossing zijn aan de orde van de dag. De vraag is dus: zou het produceren én…
  • 28 aug 2017 t/m 10 nov 2017 Aanmelding sluit vandaag
 3. Smart Farming

  15,0 EC

  Would you like to learn how to increase sustainability and efficiency in the broad disciplines of crop science, livestock production and leisure using precision technology and data? Smart farming is about using innovative technologies and data to manage projects or to help d…
  • 28 aug 2017 t/m 10 nov 2017 Aanmelding sluit vandaag
 4. Gamification

  30,0 EC

  Wil jij bedrijven en overheidsorganisaties helpen bij veranderingsprocessen? Zij hebben mensen zoals jij hard nodig om collega’s blijvend gemotiveerd en geïnspireerd te houden. Zo draag je bij aan dat belangrijke onderdeel van hun overlevingsstrategie. Hoe ga jij gedrag beïn…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 5. Data Design

  30,0 EC

  Patronen binnen data vertellen ons hoe de maatschappij zich beweegt. Het is een spiegel van ons gedrag in relatie tot actuele gebeurtenissen. Patronen kun je ontdekken door met data te experimenteren en data te visualiseren. Dat kan ook door conclusies uit je dataonderzoek t…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 6. Zorg voor kind en jeugd met specifieke zorgbehoeften (VT)

  30,0 EC

  In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken rondom zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. Welke uitdagingen komen kinderen met een beperking en hun ouders tegen in hun leven? In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken op het terrein van de zo…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 7. Psychiatrie in de praktijk van alle dag (Voltijd route)

  30,0 EC

  Ben jij als zorgprofessional voldoende toegerust om zorg te verlenen aan zorgvragers met (eventuele) psychiatrische problematiek? Door de huidige ambulantisering binnen de Geestelijke Gezondheidszorg verblijven steeds minder mensen met psychiatrische problematiek, een psych…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 8. Procestechnologie en energietransitie

  30,0 EC

  Interesse in de verduurzaming van procesindustrie? Deze minor is voor studenten die zich verder willen verdiepen in de verduurzaming van de procesindustrie. Het doel van de minor is om te leren werken aan innovatieve en complexe vraagstukken over de vergroening van de proces…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 9. Echografie

  30,0 EC

  De belangstelling voor echoscopie is de laatste jaren sterk toegenomen in diverse (para) medische disciplines, ook in de eerstelijns verloskundige zorg. Eerstelijns verloskundigen verrichten in toenemende mate zelfstandig echoscopisch onderzoek. De Koninklijke Nederlandse Or…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 10. 'Hoofd'zaken en capitale beslissingen

  30,0 EC

  Geïnteresseerd in klachten en symptomen die in verband gebracht kunnen worden met stoornissen in het hoofd? Kies dan deze minor! Veel voorkomende klachten zijn pijn in het hoofd (inclusief aangezicht), kaakpijn, duizeligheid, vermoeidheid en verminderde concentratie. Deze kl…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 11. Supply Chain Management

  30,0 EC

  Most companies have some idea on how to organize their primary logistics. Each company is part of a network of supply chains and the logistics between different chain partners needs a different approach. In these networks all kind of individual goals are pursued which may le…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 12. Infrastructuur en mobiliteit

  30,0 EC

  Een goed geolied mobiliteitssysteem is de ‘bloedsomloop’ van ons land: het is een levensvoorwaarde voor een complexe samenleving als de onze. De infrastructuur (wegen, spoorwegen, vaarwegen) die daarvoor nodig is, is echter duur, kost veel schaarse ruimte en heeft vaak negat…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 13. Werken in het beroepsonderwijs

  30,0 EC

  De minor Werken in het Beroepsonderwijs (incl. VMBO) biedt studenten van de tweede graads lerarenopleidingen, studenten van de pabo en studenten van de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn de mogelijkheid tot een zeer aantrekkelijke specialisatie. De minor is bij uits…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 14. Passend Onderwijs en Leerlingenzorg

  30,0 EC

  De minor Passend Onderwijs en Leerlingenzorg maakt van jou een vakkundig docent die vanuit een onderzoekende houding problemen signaleert die in het werken met jongeren in schoolsituaties in het vo en mbo ontstaan, er systematisch naar kijkt en er planmatig naar handelt. Daa…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
 15. Innovation Engineering and Design

  30,0 EC

  Bij de minor IED: Leer je innovatieve onderzoeks-, ontwerp- en engineeringmethodieken te begrijpen en in de praktijk toe te passen. Zoek en ontwerp je integrale oplossingen die zo veel mogelijk waarde creëren. Werk je binnen een multidisciplinair team samen met andere stake…
  • 28 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Aanmelding sluit vandaag
1 103 >