Kies op maat

Login Menu
 1. Inleiding in conflicthantering en mediation

  4,3 EC

  Open Universiteit
  Waar mensen samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Indien die conflicten niet adequaat worden aangepakt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen, en mogelijk voor de organisatie waarin ze werken. Maar niet alle conflicten zijn per se nadelig. Soms leiden ze to…
  • 20 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Aanmelding sluit 17 november 2017
 2. Scheikunde voor milieuwetenschappen 2

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In deze cursus ontwikkelt u kennis en vaardigheden op het gebied van de organische chemie en krijgt u een overzicht van technieken voor het nemen en analyseren van milieumonsters. In de cursus wordt de basiskennis van de scheikunde die een milieuwetenschapper in de dagelijks…
  • 20 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Aanmelding sluit 17 november 2017
 3. Inleiding in de gezondheidspsychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Wanneer zijn mensen ziek en wanneer beschouwen ze zichzelf als ziek? Waarom vertonen mensen ongezond gedrag? Wat is pijn? Hoe kun je het beste omgaan met een chronische aandoening? In deze cursus krijg je inzicht in de wetenschappelijke kennis over relaties tussen gedrag en …
  • 20 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Aanmelding sluit 17 november 2017
 4. Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (minoren psychologie)

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Het Onderzoekspracticum inleiding data-analyse geeft een algemene inleiding in methodologie en statistiek. Je leert over basale concepten zoals variabelen, meetniveaus en causale en correlationele verbanden. Verder leer je hoe je analyses kunt uitvoeren aan de hand van vier …
  • 20 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Aanmelding sluit 17 november 2017
 5. Aarde, mens milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Deze cursus gaat over de invloed van de mens op aardse compartimenten en over activiteiten gericht op toekomstige leefbaarheid. Voor de inhoud stelden we de volgende vragen: (a) Wat is onze invloed binnen een compartiment en waar komt die invloed uit voort? (b) Wat zijn de c…
  • 20 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Aanmelding sluit 17 november 2017
  • 30 apr 2018 t/m 6 jul 2018 Aanmelding opent 1 februari 2018
 6. Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek (academische pabo's)

  5,0 EC

  Open Universiteit
  'Het aantal echtscheidingen onder jongeren neemt af.' 'Ziekteverzuim stijgt door ontevredenheid werknemers.' Krantenkoppen als deze komen niet uit de lucht vallen. Als u het bijbehorende artikel leest, ziet u dat het gaat om de resultaten van onderzoek. In dit practicum leer…
  • 20 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Aanmelding sluit 17 november 2017
 7. Minor Duits II

  15,0 EC

  Dit is het tweede gedeelte van de minor ‘Deutsch für Beruf und Alltag’ van 30 ECTS. De twee delen zijn los van elkaar te volgen of je kunt een combinatie maken met een gedeelte Engels of Nederlands.   Wil jij jouw kansen op de (Duitse) arbeidsmarkt vergroten en op ERK-B2 niv…
  • 13 nov 2017 t/m 2 feb 2018 Gesloten
  • 23 apr 2018 t/m 13 jul 2018 Aanmelding sluit 1 februari 2018
 8. Natuurkunde voor milieuwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Deze cursus reikt de natuurkundige principes aan van fysische verschijnselen in een milieuwetenschappelijke context. Na de inleiding volgen de studietaken Klassieke Mechanica en Elektromagnetisme (toepassing: windenergie). In de studietaken Warmte en Verwarmen worden fysisch…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
 9. Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De laatste decennia is de kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag enorm toegenomen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop psychologen aankijken tegen menselijk gedrag en het ontstaan van psychopathologie. Neuropsychologen bestuderen in het bijzonder de relatie tus…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
  • 30 apr 2018 t/m 6 jul 2018 Aanmelding opent 1 februari 2018
 10. eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

  4,3 EC

  Open Universiteit
  eHealth is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Wie heeft er niet weleens via het internet gezocht naar informatie over bepaalde aandoeningen, een zelftest gedaan of een app gebruikt om calorieën of stappen te tellen? Zowel voor zorgverleners als voor pat…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
 11. Inleiding recht

  10,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus Inleiding recht richt zich op drie kernelementen van de studie van het Nederlands recht, en deze elementen komen in elke leereenheid van de cursus steeds weer aan bod: positief (geldend) recht, waarvan voorbeelden uit verschillende rechtsgebieden worden behandeld; …
  • 4 sep 2017 t/m 10 nov 2017 Gesloten
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
 12. Organisatiepsychologie

  4,3 EC

  Open Universiteit
  In de kern bestaan organisaties uit een samenwerkingsverband van mensen. Maar dit samenwerkingsverband is allerminst vanzelfsprekend. Hoe zitten organisaties in elkaar en wat is de rol van de organisatiecultuur? Wat verklaart het succes van teams? Over welke kwaliteiten besc…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
 13. Research Approaches in Environmental Sciences

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus Research Approaches in Environmental Sciences stelt de student in staat essentiële academische onderzoeksvaardigheden voor milieuwetenschappers te verwerven. Na afloop van de cursus kunnen studenten de belangrijkste onderzoeksbenaderingen van de milieuwetenschappen…
  • 4 sep 2017 t/m 10 nov 2017 Gesloten
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
 14. Personeelspsychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De dynamische werkomgevingen in hedendaagse organisaties stellen werknemers voor vele uitdagingen zoals voortdurende competentieontwikkeling en flexibele omgang met veranderende eisen ten gevolge van economische, technologische en organisatorische ontwikkelingen. Werknemers …
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
 15. Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie

  10,0 EC

  Open Universiteit
  De cursus Klinische psychologie 1 geeft een inleiding in het vakgebied van de klinische psychologie. Het belangrijkste onderwerp in deze tak van wetenschap is afwijkend, slecht aangepast of 'abnormaal' gedrag dat door individuen zelf en/of hun omgeving als ongewenst wordt er…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit 9 februari 2018
1 4 >