Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Ecosystems and Human Well-Being

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Deze cursus richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen? Voor het bestuderen van deze wisselwerking word…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 26 jan 2024
 2. eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

  5,0 EC

  Open Universiteit
  eHealth is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Wie heeft er niet weleens via het internet gezocht naar informatie over bepaalde aandoeningen, een zelftest gedaan of een app gebruikt om calorieën of stappen te tellen? Zowel voor zorgverleners als voor pat…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 3. Energy Analysis

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Deze Engelstalige cursus biedt een scala aan methoden en hulpmiddelen om energiesystemen te analyseren, waaronder thermodynamica (basaal), energiediensten en -vraag, energiewinning en -conversie, energiemarkten, energie in een sociale context, energiemanagement, energieketen…
  • 1 sep 2023 t/m 2 feb 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 14 aug 2023
  • 12 feb 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 26 jan 2024
 4. Environmentally improved production (EIP)

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud In de Engelstalige cursus Environmentally Improved Production (EIP) wordt de duurzame productie van economische goederen behandeld vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek. De cursus beoogt een algemeen begrip van, en inzicht in, de actuele ontwikkeling op het te…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 5. Environmental Systems Analysis and Scenarios

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Je leert in deze Engelstalige cursus Environmental Systems Analysis and Scenarios hoe verschillende voorbeelden van natuurlijke systemen omgezet kunnen worden in mathematische modellen, en hoe je dit met het computerprogramma Stella kunt analyseren. Je leert bijvoorbe…
  • 20 nov 2023 t/m 2 feb 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 3 nov 2023
 6. Environmental Toxicology

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Vandaag de dag worden levende organismen, waaronder de mens, blootgesteld aan een steeds groter wordend aantal en een steeds grotere verscheidenheid van schadelijke stoffen. Soms kunnen effecten van een blootstelling rampzalige gevolgen hebben, maar in de praktijk kom…
  • 29 apr 2024 t/m 5 jul 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 12 apr 2024
 7. Ethiek en spiritualiteit

  5,0 EC

  In de hedendaagse samenleving bestaat veel aandacht voor ethische vragen. Denk alleen maar aan de ecologische uitdaging, de vragen rond seksualiteit en gender, nieuwe oorlogen met semi-autonome wapens, toenemende spanningen tussen bevolkingsgroepen en het terrein van de zorg…
  • 22 apr 2024 t/m 28 jun 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 22 mrt 2024
 8. Gedragsbiologie

  4,3 EC

  Open Universiteit
  Diergedrag speelt de hoofdrol in de cursus Gedragsbiologie, maar er ontbreken zeker geen voorbeelden van parallellen bij de mens. Binnen de milieuwetenschappen draagt de gedragsbiologie onder meer bij (1) aan het inzicht in de wijze waarop organismen (ook de mens) omgaan met…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 9. Gegevens en gevolgtrekkingen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Met deze cursus willen we je de vaardigheid leren om wetenschappelijke informatie te beoordelen. Hoe betrouwbaar is de uitspraak dat de gemiddelde temperatuur op aarde in 2050 met 2-4 graden Celsius is gestegen? En hoe betrouwbaar is de voorspelling dat de zomers in Nederlan…
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2023
 10. Geographical Information Systems: GIS

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. En dat biedt uitermate interessante mogelijkheden. …
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2023
 11. Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Inhoud Nooit eerder gebruikte de mens de ondergrond zo intensief als nu: denk aan de winning van aardgas, schaliegas, zout en aardwarmte. Het recente handelen van de mens kan leiden tot veranderingen in die ondergrond, getuige bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen. Bij h…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 26 jan 2024
 12. Gezondheid in perspectief: voeding en milieu

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Door het evolueren van de westerse stijl van leven en het daarop inspelen van de voedingsmiddelenindustrie is in onze samenleving een groot aanbod aan voedingsmiddelen beschikbaar gekomen waarvan de karakteristieken zijn grote variatie met aandacht voor versheid en gebruiksg…
  • 12 feb 2024 t/m 19 apr 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 26 jan 2024
 13. Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Onze omgeving is van invloed op ons gezondheidsgedrag. De mate waarin we bewegen, de voedingskeuze, het weerstaan van ongezonde verleidingen maar ook onze mentale gezondheid worden sterk beïnvloed door fysieke, sociale, economische en politieke omgevingsfactoren. Tegelijkert…
  • Nog geen onderwijsperiode bekend
 14. Grieks van het Nieuwe Testament

  7,5 EC

  In dit vak leer je het Nieuwe Testament zelfstandig in het Grieks te lezen. Na drie cursussen ken je de belangrijkste grammaticaregels en heb je een basale woordenschat opgebouwd. We starten bij nul: het aanleren van het alfabet. Er is dus geen voorkennis van het klassiek Gr…
  • 4 sep 2023 t/m 1 jul 2024 Gesloten
 15. Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Centraal in deze cursus staat het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's: - de werkplek en taken- de werknemer zelf (op het individuele niveau)- motivatie en leiderschap - teams, groepen en de orga…
  • 1 sep 2022 t/m 31 aug 2023 Gesloten
  • 1 sep 2023 t/m 31 aug 2024 Aanmelding sluit uiterlijk 16 aug 2023
1 5 >