Kies op maat

Inloggen Menu

Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving

Onze omgeving is van invloed op ons gezondheidsgedrag. De mate waarin we bewegen, de voedingskeuze, het weerstaan van ongezonde verleidingen maar ook onze mentale gezondheid worden sterk beïnvloed door fysieke, sociale, economische en politieke omgevingsfactoren. Tegelijkertijd neemt iedereen zijn of haar omgeving op eigen wijze waar: het individu staat in interactie met de omgeving.

Onderzoek naar de verklaring en beïnvloeding van (on)gezond gedrag is tot nu toe vooral gedaan vanuit een sociaal-psychologische traditie. In een omgeving die ons verleidt tot ongezonde gewoontes, wordt van het individu een bewuste keuze voor een gezonde leefstijl verwacht. Het individu heeft echter maar beperkte energie en capaciteit om bewust en rationeel gezonde keuzes te maken. Daardoor is de rol van de omgeving in het onderzoek naar gedragsverandering zo belangrijk. De psycholoog van de toekomst wordt uitgedaagd om kennis en inzicht te hebben van de invloed van de omgeving op gezondheid en gedrag en deze kennis in te zetten om het gezonde gedrag gemakkelijker te maken.

Leerdoelen

Nadat je deze cursus hebt doorgenomen, kun je 

 • verantwoorden waarom omgevingsfactoren van belang zijn in relatie tot gezondheid
 • vanuit verschillende disciplines (gezondheidsbevordering, sociale marketing) de rol van omgevingsfactoren op gezondheidsgedrag van individuen en/of consumenten uitleggen
 • een omschrijving geven van de omgevingsniveaus die van invloed zijn op het (on)gezond gedrag (fysiek, economisch, politiek en sociaal-cultureel)
 • de principes van sociaalecologische modellen benoemen en toepassen
 • beschrijven wat de verschillende typen factoren van het precede-proceed-model inhouden (predisposing, enabling, reinforcing)
 • theorieën voor het verklaren van gedrag plaatsen binnen de verschillende stappen van het precede-proceed-model
 • de eerste vijf stappen van het precede-proceed-model (PRECEDE) toepassen voor het analyseren van de invloed van omgevingsfactoren op (on)gezond gedrag.
 • ken je de belangrijkste gedrags- en omgevingsdeterminanten van alcoholgebruik, obesitas en diabetes type 2, depressie en roken.
 • kun je de omgevingsfactoren op elk van de vier typen van omgeving (fysieke, economische, politieke, sociaal-culturele) onderscheiden
 • kun je onderscheid maken in het micro- en macroniveau van omgevingsinvloeden bij de gezondheidsproblemen alcoholgebruik, obesitas en diabetes type 2, depressie en roken.
 • heb je inzicht in de interacties tussen verschillende typen en niveaus van omgeving in relatie gezondheidsgerelateerd gedrag
 • heb je inzicht in de interacties tussen omgeving en persoonlijke determinanten van gezondheidsgerelateerd gedrag (rol perceptie van omgeving, biologische determinanten)
 • kun je het ANGELO-, het EnRG-model en TTI beschrijven en toepassen
 • kun je aanbevelingen doen voor toekomstige interventies.
 • kun je op zelfstandige wijze artikelen downloaden door gebruik te maken van de digitale bibliotheek van de Open Universiteit. 

Ingangseisen

Dit vak is niet als losse cursus via Kies op Maat te volgen. Je kunt dit vak alleen volgen indien je de e-minor gezondheidspsychologie of levenslooppsychologie volgt van de Open Universiteit binnen Kies op Maat.

Om aan de minor deel te nemen moet je gemiddeld een 7 staan voor de vakken in jouw HBO-opleiding. Je dient een cijferlijst bij de leerovereenkomst bij te voegen.

Je kunt Engelse teksten lezen en begrijpen en je beschikt over basale computervaardigheden.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een reader (leerstof) en een cursuswebsite met digitaal werkboek.

Rooster

Deze cursus start je in kwartiel 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de gekozen e-minor.

Het jaarrooster van deze e-minor tref je hier aan.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding. De cursus is zo opgezet dat je deze in principe zelfstandig kunt doorlopen en afronden. In de digitale leeromgeving worden jouw leeractiviteiten aangestuurd.

Toetsing

Digitaal individueel tentamen (mc)

Je maakt het tentamen op een door jou gekozen moment op een computer tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum of thuis op je eigen computer.

Aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.

Aanvullende informatie

Deze cursus maakt deel uit van een van de e-minoren van de Open Universiteit en is niet afzonderlijk te volgen.